Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ENFÂL Suresi 73. Ayet-i Kerime Tefsiri

ENFÂL-73 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın dostları birbirleriyle dost olmak mecburiyetindedirler. Bir evvelki âyet-i kerimede geçen, Mekke'de kalanlar da Medine'ye göç edenler de âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Peygam...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ENFÂL Suresi Âyet - 73 Tefsiri

8 - ENFÂL

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

8/ENFÂL-73

 

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Vellezîne keferû ba'duhum evliyâu ba'dın, illâ tef'alûhu tekun fitnetun fîl ardı ve fesâdun kebîr (kebîrun).

Kâfir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız (birbirinizle dost olmazsanız) yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur.

1.ve: ve
2.ellezîne keferû: inkâr eden, kâfir olan kimseler
3.ba'du-hum: onların bir kısmı
4.evliyâu: dostlar
5.ba'dın: bir kısmının
6.illâ tef'alû-hu: onu yapmazsanız
7.tekun: olur
8.fitnetun: fitne
9.fîl ardı (fî el ardı): yeryüzünde
10.ve fesâdun: ve bir bozulma, fesat
11.kebîrun: büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın dostları birbirleriyle dost olmak mecburiyetindedirler. Bir evvelki âyet-i kerimede geçen, Mekke'de kalanlar da Medine'ye göç edenler de âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olanlardır. Ama ikisi arasında büyük bir farklılık görüyor. Allahû Tealâ. Resûl'ü yalnız bırakmayanlar ile bırakanlar... Ve diyor ki, o kalanlar için: “Siz, kendi düşmanlarınızla savaş halinde olduğunuz cihetle, kalanlara yardım etmekle vazifeli değilsiniz. Kendiliğinizden bunu yapmanız gerekmiyor. Ama onlar, sizden dîn düşmanlarıyla savaşmak üzere yardım isterlerse, bunu yerine getirmek, onlara yardım etmek üzerinize farzdır.”

Allah'ın dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar, nerede olurlarsa olsunlar beraberliği, birliği kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis, Allah'ın tarafında olanları, birlikten men etmek için herşeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları bir türlü biraraya gelemezler. Fırka fırka ayrılmışlardır. Her grup kendisinde olanla ferahlanır. Ama birleşmeyi akıl edemezler. Ve Allahû Tealâ'nın emir verdikleri, onlara birleşmenin gereklilik olduğunu mutlaka ihtar etmişlerdir. Bunun Allah'ın emri olduğunu mutlaka tebliğ etmişlerdir, ama "kendisinde olanla ferahlanan" her grup, beraber olmayı hep reddetmişlerdir. Oysa ki Allahû Tealâ: "Fırkalara ayrılmayın. O zaman kuvvetiniz gider." diyor. Allah'ın yolunda olanların hepsinin de üzerine aynı standartlar farzdır.

Bir olmak, beraber olmak ve Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.