Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ENFÂL Suresi 41. Ayet-i Kerime Tefsiri

ENFÂL-41 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Bedir Savaşı'nda ganimetin paylaşılması olayından bahsetmektedir. Hak ile bâtıl birbirinden ayrılmış, zafer hakkın tarafında olanlar tarafından kazanılmıştır. Ganimetin paylaşılmasın...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ENFÂL Suresi Âyet - 41 Tefsiri

8 - ENFÂL

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

8/ENFÂL-41

 

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Va'lemû ennemâ ganimtum min şey'in fe enne lillâhi humusehu ve lir resûli ve li zîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîli in kuntum âmentum billâhi ve mâ enzelnâ alâ abdinâ yevmel furkâni yevmettekal cem'âni, vallâhu alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).

Eğer Allah’a ve iki ordunun karşılaştığı gün, furkan günü (hak ve bâtılın ayrıldığı gün) kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah’ın ve Resûl’ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah, herşeye kaadirdir (gücü yetendir).

1.va'lemû (ve ı'lemû): ve biliniz
2.ennemâ: ... olduğunu
3.ganimtum: ganimet aldınız
4.min şey'in: bir şey
5.fe: o zaman, artık
6.enne: ... olduğunu
7.lillâhi (li allâhi): Allah'ın
8.humuse-hu: onun beşte biri
9.ve lir resûli (ve li er resûli): ve resûlün
10.ve li zîl kurbâ (ve li zî el kurbâ): ve yakınlarının, yakınlık sahibi olanların, akrabaların
11.vel yetâmâ (ve el yetâmâ): ve yetimler
12.vel mesâkîni (ve el mesâkîni): ve yoksullar, miskinler
13.vebnis sebîli (ve ibne es sebîli): ve yolculukta olanlar, yolda kalanlar
14.in kuntum: eğer siz, iseniz
15.âmentum: îmân ettiniz, inandınız
16.billâhi (bi allâhi): Allah'a
17.ve mâ: ve şey
18.enzel-nâ: indirdik
19.alâ abdi-nâ: kulumuza
20.yevme el furkâni: furkan günü (hak ve bâtılın ayrıldığı gün), ayrılma günü
21.yevme: gün
22.itteka: karşılaştı
23.el cem'âni: iki toplum, iki ordu
24.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
25.alâ: üzerine, ...e
26.kulli şey'in: herşey
27.kadîrun: kaadir, gücü yeten
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Bedir Savaşı'nda ganimetin paylaşılması olayından bahsetmektedir. Hak ile bâtıl birbirinden ayrılmış, zafer hakkın tarafında olanlar tarafından kazanılmıştır. Ganimetin paylaşılmasında oranların nasıl olduğunu Allahû Tealâ ifade etmektedir. Buna göre ganimetin 5'te 1'i Allah'ın Resûl'ünün, O'nun akrabalarının, yolda kalmış olanların, çalışamaz durumda olanların, kısaca yardıma muhtaç olanlarındır. Geri kalanı, sahâbe arasında paylaşılacaktır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.