Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ENFÂL Suresi 40. Ayet-i Kerime Tefsiri

ENFÂL-40 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir evvelki âyette, evvelâ insanların isyan ettiklerini sonra isyandan dönerlerse onlara mükâfat verileceğini Allahû Tealâ, ifade etmektedir. Ve fitne kalmayıncaya kadar insanların, Allah'ın güzel...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ENFÂL Suresi Âyet - 40 Tefsiri

8 - ENFÂL

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

8/ENFÂL-40

 

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Ve in tevellev fa'lemû ennallâhe mevlâkum, ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr(nasîru).

Ve şâyet dönerlerse, bu durumda Allah’ın sizin mevlânız olduğunu bilin. Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!

1.ve in: ve eğer, şayet
2.tevellev: yüz çevirirler, dönerler
3.fa'lemû (fe i'lemû): artık bilin
4.enne allâhe: muhakkak Allah
5.mevlâ-kum: sizin mevlânız, dostunuz
6.ni'me el mevlâ: ne güzel mevlâ
7.ve ni'me en nasîru: ve ne güzel yardımcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir evvelki âyette, evvelâ insanların isyan ettiklerini sonra isyandan dönerlerse onlara mükâfat verileceğini Allahû Tealâ, ifade etmektedir. Ve fitne kalmayıncaya kadar insanların, Allah'ın güzelliklerini sağlamak üzere Allah yolunda, hidayete mani olanlara karşı bir savaş vermeleri söz konusudur. Bu, hiçbir zaman terör değildir. Hristiyanlığın, Museviliğin, İslâm'ın içinde ve bütün dînleri yaşayanların arasında küçük bir grup (%10'dan daha az) insan İslâm'ı, Allah'ın ezelî dînini yaşamaktadırlar. Ve Allah'a ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmektedirler.

Sadece tek bir dîn vardır. Allah'a teslim olma dîni, Hz. İbrâhîm'in hanif dîni. Bütün peygamberler hanif dînini yaşamışlardır. İşte o dînin temeline karşı çıkanlar, özellikle ondan men etmeye çalışanlar, Allah'ın düşmanlarıdır. Ve kıtal, onlarla yapılacaktır. Bu savaş milletlerin birbirleriyle savaşı değildir. Dînlerin birbirine karşı savaşı da olmayacaktır. Bu savaş, her dînin içinde yaşamakta olan, sayıları her zaman %10'un altında olan bütün milletlerdeki ve bütün dînlerdeki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin savaşı olacaktır. Bu kitle ile onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışan büyük çoğunluklardan, savaşa iştirak edecek kesiminin savaşı olacaktır. Yani Allah'ın dostlarının ve şeytanın dostlarının son savaşı... Ve Allah'ın yolundan men edenler, bu savaşta Allah'ın yardımı sebebiyle mağlup olacaklardır:

8/ENFÂL-36: İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum li yesuddû an sebîlillâh(sebîlillâhi), fe se yunfikûnehâ summe tekûnu aleyhim hasraten summe yuglebûn(yuglebûne), vellezîne keferû ilâ cehenneme yuhşerûn(yuhşerûne).
Muhakkak ki kâfirler, Allah’ın yolundan alıkoymak (men etmek) için mallarını infâk ederler (verirler). Bu şekilde (devam ederek) onu (mallarını), infâk edecekler sonra (bu) onlara hasret (pişmanlık, üzüntü) olacak. Sonra da onlara gâlip olunacak (mağlup olacaklar). Ve kâfir olanlar, cehenneme haşrolunacaklar (toplanacaklar).
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.