Sure sec
ENBİYÂ-90 Tefsiri

ENBİYÂ Suresi 90. Ayet-i Kerime Tefsiri

ENBİYÂ-90 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ kendisine varis isteyen Hz. Zekeriya'yı bir varisle müjdelemektedir. Bu varis Hz. Yahya'dır. Hz. Zekeriya da hanımı da yaşlıdır. Çocukları olabilecek durumda değillerdir ama Allah iki...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ENBİYÂ Suresi Âyet - 90 Tefsiri

 

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

Festecebnâ lehu, ve vehebnâ lehu yahyâ ve aslahnâ lehu zevcehu, innehum kânû yusâriûne fîl hayrâti ve yed’ûnenâ ragaben ve reheben, ve kânû lenâ hâşiîn(hâşiîne).

Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve ona, Yahya (A.S)’ı hibe (armağan) ettik. Ve onun için, zevcesini de ıslâh ettik (çocuğu olabilecek duruma getirdik). Muhakkak ki onlar, hayırlarda yarışırlardı. Ve Bize, rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar, Bize huşû duyanlardı.

1.festeceb-nâ (fe istecebnâ): ve bunun üzerine icabet ettik
2.lehu ve veheb-nâ: ve ona hibe ettik, bağışladık, armağan ettik
3.lehu: onun için, ona
4.yahyâ: Yahya
5.ve aslah-nâ: ve ıslâh ettik (düzelttik)
6.lehu: onun için, ona
7.zevce-hu: onun zevcesi, eşi
8.inne-hum: muhakkak onlar
9.kânû: onlar oldular
10.yusâriûne: yarışıyorlar, yarışırlar
11.fi el hayrâti: hayırlarda
12.ve yed'ûne-nâ: ve bize dua ederler
13.regaben: rağbet ederek, arzu ederek
14.ve reheben: ve korkarak
15.ve kânû: ve onlar oldular
16.lenâ hâşiîne: bize huşû duyanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ kendisine varis isteyen Hz. Zekeriya'yı bir varisle müjdelemektedir. Bu varis Hz. Yahya'dır. Hz. Zekeriya da hanımı da yaşlıdır. Çocukları olabilecek durumda değillerdir ama Allah ikisine de bir imkân verir. Ve onlara Yahya'yı armağan eder. Allahû Tealâ diğer peygamberlerle beraber Hz. Zekeriya'nın da Hz. Yahya'nın da hayırlarda yarışanlar olduğunu (sabikun) ifade etmektedir. Sahâbe de sabikundu, hayırlarda yarışanlardı.

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
Allahû Tealâ hayırlarda yarışmaktan neyi murad ediyor?

Ne zaman insan hayırlarda yarışır hüviyete girer?

Velâyetin salâh makamına ulaşanlar genel çerçeve içerisinde hayırlarda yarışanlardır. Ama asıl yarışanlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Allahû Tealâ kalın çizgilerle sabikun konusunda üçe ayırmış insanları:
  1. Nefslerine zulmedenler: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.
  2. Ashabel yemin (yeminlerini yerine getiren evliya olanlar): Kitapları sağlarından verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başlar fizik vücutlarını Allah'a teslim eden insanlara kadar ulaşır.
  3. Sabikun (hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlar): Daimî zikirdekiler ise hayırlarda yarışanlardır. Daimî zikrin sahipleri hayır sahipleridir. Çünkü daimî zikrin sahipleri uykudayken de zikrettikleri için, her saniye derecat kazananlardır. Allah 1 saniyelik bir zikre 700 katını verecekse, bir Allah kelimesine 1 derecat verse bile her saniye daimî zikrin sahibine 700 derecat verir. İşte bu insanlar her an derecat kazanırlar ve kesintisiz bir şekilde hayırlarda, kendilerine derecat kazandıran o zikirde yarışırlar. Böyle bir insanın herkese sadece iyilik için yaşadığını, hiç kimseye bir zararının olmayacağını da konumuza eklersek kişilerin hayırda ne kadar üst seviyeleri işgal ettiklerini görürüz.
close tefsir menu

ENBİYÂ Suresi Tefsiri

ENBİYÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.