Sure sec
ENBİYÂ-47 Tefsiri

ENBİYÂ Suresi 47. Ayet-i Kerime Tefsiri

ENBİYÂ-47 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bazı Kur'ân-ı Kerim meâlleri “Hesap görücüler olarak biz yeteriz.” tarzında bir ifade kullanmışlardır. Ama Allahû Tealâ “bize hesap görücüler kâfidir” buyurmaktadır. "Adalet mizanları" hayat filml...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ENBİYÂ Suresi Âyet - 47 Tefsiri

 

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

Ve nedaul mevâzînel kısta li yevmil kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey’â(şey’en) ve in kâne miskâle habbetin min hardalin eteynâ bihâ, ve kefâ binâ hâsibîn(hâsibîne).

Ve Biz, kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman, kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa, onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize, hesap görücüler kâfidir.

1.ve nedau: ve kurarız, kuracağız
2.el mevâzîne: mizanlar
3.el kısta: adalet
4.li yevmi el kıyâmeti: kıyâmet günü için
5.fe: böylece, artık
6.lâ tuzlemu: zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz
7.nefsun: kişi, kimse
8.şey'en: bir şey
9.ve in kâne: ve eğer, olsa, olsa bile
10.miskâle (sekule): (en küçük) ağırlık (birimi) (ağır geldi)
11.habbetin: tane
12.min hardelin: hardaldan
13.eteynâ: biz getirdik
14.bi-hâ: onu
15.ve kefâ: ve kâfi oldu (kâfidir), yeterli oldu
16.bi-nâ: bize
17.hâsibîne: hesap görenler, hesap görücüler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bazı Kur'ân-ı Kerim meâlleri “Hesap görücüler olarak biz yeteriz.” tarzında bir ifade kullanmışlardır. Ama Allahû Tealâ “bize hesap görücüler kâfidir” buyurmaktadır.

"Adalet mizanları" hayat filmleridir. Bu filmlerde kişinin hem düşünceleri hem ef'âli (fiilleri) vardır. Allahû Tealâ kiramen kâtibin meleklerine hem düşünceleri hem de fiilleri filme aldırmaktadır. Çünkü o fiilleri işlenirken, ne kadarının taammüden (kasıtlı olarak) işlendiği ancak bu şekilde kesin olarak bilinir. Düşünceler de açık ve kesin bir şekilde ortaya konulursa o zaman mizanın (insanların yaptıklarını değerlendirecek ve onlara derecat verecek olan sistem) %100 hassasiyetle hareket etmesi mümkün olur.

Düşünceler kişinin neyi plânladığını gösterir. O plâna göre kişinin yapmış olduğu fiiller ortaya çıkar. Kişinin birine isteyerek mi istemeden mi zarar verdiği anlaşılır. Ya kişi tasarlayarak, bilerek suç işlemiştir veya kişinin zarar verme niyeti olmaksızın ihmal ve tedbirsizlikle başka birine istemeden zarar verdiği ortaya çıkar.

Kişinin yaptığıyla düşündüğü arasındaki illiyet rabıtası sebebiyle her fiilinin gerçek derecesini mizan tayin eder.

Kişi doğumundan ölümüne kadar bütün yaptıklarını hem düşünce plâtformunda hem fiziksel standartlarda görecektir. Ve her ikisi arasındaki ilişkiyi kuracaktır. Kişi dereceleri tespit eden o mizanın en ufak bir haksızlık yapmadığını görecektir. Bunun için Allahû Tealâ "adalet mizanları" demektedir. Adalet mizanları, kişinin düşüncesiyle yaptıkları arasındaki irtibatı bütün boyutlarıyla ortaya koyarak, adaleti %100 tecelli ettiren bir mizandır. Kişi başka birisine veya kendisine hardal tanesi kadar bile zarar verse ya da hardal tanesi kadar bir fayda sağlasa; bu, o mizanda mutlaka görülür.

Hesap görücü olarak kiramen kâtibin melekleri vardır; hesap görücü olarak Allah'ın en müstesna kompüteri mizan vardır. Bütün insanların hayatlarındaki her hareketin karşılığı bir derecat ile tespit edilmektedir. Sonsuz bir dereceler sistemi bütün mizanlarda yer alır ve kişininkine uyan derecat hangisiyse otomatik olarak oraya geçer.
close tefsir menu

ENBİYÂ Suresi Tefsiri

ENBİYÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.