Sure sec
EN'ÂM-94 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 94. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-94 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Herbirimiz sadece bir mahlûk, bir yaratığız. Bir insanın DNA (deoksiribonükleikasit) molekülleri, sarmallardan teşekkül eder. Gen haritası, dünyada yeni ortaya çıkmıştır. İnsanın her hücresinde 23...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 94 Tefsiri

 

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

Ve lekad ci’timûnâ furâdâ kemâ halaknâkum evvele merratin ve teraktum mâ havvelnâkum verâe zuhûrikum, ve mâ nerâ meakum şufeâekumullezîne zeamtum ennehum fîkum şurakâu, lekad tekattaa beynekum ve dalle ankum mâ kuntum tez’umûn(tez’umûne).

Ve andolsun ki; sizi ilk defa yarattığımız gibi Bize tek tek (tek başına) geldiniz ve size ne verdiysek (neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek) arkanızda bıraktınız (terkettiniz). Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun, sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler, sizden uzaklaşıp gitmiştir.

1.ve lekad: ve andolsun
2.ci'timû-nâ: bize geldiniz
3.furâdâ: fertler olarak, tek tek
4.kemâ: gibi
5.halaknâ-kum: sizi yarattık
6.evvele: evvel, ilk
7.merratin: defa
8.ve teraktum: terkettiniz, bıraktınız
9.: şeyleri
10.havvelnâ-kum: size verdik, lütfettik
11.verâe zuhûri-kum: (sizin) arkanızda
12.ve mâ nerâ: ve görmüyoruz
13.mea-kum: sizinle beraber
14.şufeâe-kum: sizin şefaatçileriniz
15.ellezîne: ki onlar
16.zeamtum: siz zannettiniz
17.enne-hum: onların olduğunu
18.fî-kum: sizinle
19.şurakâu: ortaklar
20.lekad: andolsun
21.tekattaa: bağlar parçalanıp, koparılmış
22.beyne-kum: sizinle aranızdaki
23.ve dalle: ve saptı, uzaklaştı, kayboldu
24.an-kum: sizlerden
25.mâ kuntum: sizin ..... olduğunuz şeyler
26.tez'umûne: zannediyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Herbirimiz sadece bir mahlûk, bir yaratığız. Bir insanın DNA (deoksiribonükleikasit) molekülleri, sarmallardan teşekkül eder. Gen haritası, dünyada yeni ortaya çıkmıştır. İnsanın her hücresinde 23 çift kromozom bulunur. Bir hücrenin içindeki bu genetik sarmalların kodlarının, insanlar sadece %5'inin şifresini çözebilmişlerdir, %95'i bilinmemektedir. Sıfırdan başlayıp, artı sonsuza kadar uzanan dalga boylarından 5 milimetreyle 11 milimetre arasında, ses, renk, görüntü olarak sadece 6 milimetrelik bir sahayı idrak edebiliriz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından hiçbirini algılayamayız.

Her yeni elde ettiğiniz ilim, kendisinin yirmi katı, otuz katı, elli katı bilinmeyenleri beraberinde getirir. Yeni bilinmeyen bir ufuk önünüzde açılmıştır. Marconi radyoyu icat ettiği zaman dünyanın herhangi bir yerinde söylenen sözlerin kulağının dibinde de mevcut olduğunu görmüştü. Oradaki dalga boyu size aynı anda ulaşır.

Allah'ın kendisine verdiği akılla, insanın ilimde ulaşabildiği son nokta; genom haritasıdır. İnsanlar, domuz genomu ile insan genomunu birbiriyle karıştırmayı düşünürler. Eğer atasının maymun olduğuna iddia eden kişi; bugün yaşamış olsaydı hiçbir zaman insanın maymundan türediğini iddia edemezdi. Genetik kodlar şifrelendiği zaman maymun türlerinin üzerinde yapılan inceleme, 19 çift kromozomdan başlayan maymun türleri dizisini göstermektedir. 19-21-23-25-27-29-31-33 çift kromozoma ulaşan. Demek ki sekiz tür maymun, farklı kromozomlar taşıyor. Bu, elbette bir genetik ilerlemedir. Ama insana ulaşan bir ilerleme olarak düşünülemez. Çünkü insan, 23 çift kromozom taşır. Eğer insan, maymun türünün son halkasını oluştursaydı, 35 çift kromozomda bir mahlûk olması gerekirdi. Üstelik yüzde itibariyle insan genomuna en çok benzeyen genomlar, bir beyaz fareye aittir. Bu gerçek, atalarının maymun olduğunu zannedenlere, bir şeyler söylemelidir.

Vücuduna göre oranlandığı zaman bir maymunun beyni, vücuduna göre oranlanan bir insan beyninin beşte biri kadardır. Dünya üzerinde vücuduna göre en büyük beyni taşıyan mahlûk, insandır. Hayvanlar da "düşünce" adı verilen Allah'ın bir ni'metinden faydalanırlar. Ama beyinleri, o aklın kendisini ne kadar kullanma alanına sahipse, o hayvanlar yalnız o kadar akıldan istifade edebilirler. Bir başka ifadeyle akıl, onları ancak o kadar kullanabilir.

“Hayvanların aklı yoktur” denir. “Beyin, aklı üretir” denir. Oysa aklı, beyin üretmez. Akıl, Allah'ın insanlara verdiği en büyük hazinedir ve akıl, beyni kullanır. Beyin, onun ne kadarını kullanmasına müsaitse akıl, beynin o kadarını kullanabilir. İnsanların kiminin muhakemesi zayıf, kiminin kuvvetli, kiminin hafızası güçlü, kiminin zayıftır. Bu sonuçlar akıldan değil, beyindeki sistemlerden kaynaklanmaktadır. Yoksa akıl, bütün insanlara eşit olarak verilmiştir.

Bütün şifreler, Kur'ân-ı Kerim'dedir. Bugün atom yapısının içinde devamlı bir değişim söz konusudur. Merkez elektronlarının devamlı ikisi arasında mekik dokuması sebebiyle, bir atomun çekirdeğindeki (nükleus'undaki) bütün protonlar her an nötrona dönüşür ve nötronlar da her an protona dönüşür. Altı tane âlemin iç içe olduğu, yavaş yavaş keşfediliyor. İnsanların 30, 40 km uzunluğundaki elektron hızlandırıcılarının kullanılmasıyla ulaştıkları sonuçlar, Kur'ân-ı Kerim'de açıklananın belki on binde biri kadardır.

Daha evvel Tevrat, İncil indirilmiş ama zaman içerisinde iblis, hepsini değiştirmeyi başarmıştır. Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim için: “Bu kitabı Biz indirdik ve onu Biz koruyacağız.” diyor. 1400 yıldır bir tek harfini dahi değiştirmek kimseye nasip olmamıştır. Kur'ân-ı Kerim değişmediği için de bu gerçekleri ispat etmek mümkündür. İlmin Kur'ân-ı Kerim'in ne kadar gerisinde olduğu adım adım öğrenilecektir.

Nerede ilimle, Kur'ân-ı Kerim arasında bir farklılık varsa, onun bir tek sebebi vardır. İlim henüz oraya ulaşmamıştır. Ama birgün ulaşacaktır. O zaman protonun etrafında elektronların bir eliptik yörünge üzerinde döndüğü tespit edilecektir. O zaman dünyanın, güneş etrafında ve ayın, dünya etrafında bir eliptik yörünge üzerinden döndüğü anlaşılacaktır. Ve bu eliptik yörüngenin her noktasında, hız ile manyetik alan çarpımının daima birbirine eşit olduğu öğrenilecektir.

Her yeni ufuk, çok daha büyük bir bilinmeyen ufku beraberinde açmaktadır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.