Sure sec
EN'ÂM-90 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 90. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-90 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada Kur'ân'ın en önemli kavramlarından biri olan hidayetten bahsetmektedir. Hidayet, Allah'a teslim olmaktır. Birinci teslim ruhu, ikinci teslim fizik vücudu, üçüncü teslim nefsi A...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 90 Tefsiri

 

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

Ulâikellezîne hedâllâhu, fe bi hudâhumuktedih, kul lâ es’elukum aleyhi ecrâ(ecren), in huve illâ zikrâ lil âlemîn(âlemîne).

İşte onlar, Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tâbî ol! “Ben, ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak âlemler için bir zikirdir.” de.

1.ulâike ellezîne: işte onlar ... olan kimseler
2.hedâ allâhu: Allah hidayete erdirdi
3.fe bi hudâ-hum(u) ıktedih: öyleyse onların hidayetine tâbî ol
4.kul: de
5.lâ es'elu-kum: sizden istemiyorum
6.aleyhi: ona (karşılık)
7.ecren: bir ücret
8.in huve: o ise
9.illâ: ancak
10.zikrâ: bir zikirdir, hatırlatmadır, bir öğüttür
11.li el âlemîne: âlemlere, âlemler için
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada Kur'ân'ın en önemli kavramlarından biri olan hidayetten bahsetmektedir. Hidayet, Allah'a teslim olmaktır. Birinci teslim ruhu, ikinci teslim fizik vücudu, üçüncü teslim nefsi Allah'a teslim etmektir. Dördüncüsü iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah'ın hidayete erdirdiği birtakım kişiler vardır. Ve Allahû Tealâ herkesin hidayete tâbî olmasını ister.

Kur'ân-ı Kerim 4 tane 7 basamak olan 28 basamaktan ibarettir. Hidayet kavramı 28 basamağın 28 tanesini de muhtevasına alır. Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç hidayetidir. Allah talebi derhal işitir, bilir ve görür. Kişinin üzerine Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın bize 12 tane ihsan vermesine sebebiyet verir. Gözdeki hicab-ı mestureyi, görme hassasındaki (basar) gışaveti, kulaktaki vakrayı, işitme hassasındaki (sem'î) mührü, kalpteki ekinneti, kalbin idrak hassasındaki mührü alır, yerine ihbat koyar ve Allah, insanın nefsinin kalbine ulaşır. Kalbin şeytana dönük konumda yaratılan Rabbanî kapısını Allah'a döndürür. Göğüsten kalbe bir nur yolu açar; sonra huşûya ulaştırır ve Allahû Tealâ sözü olduğu için, mürşidi gösterir.

29/ANKEBÛT-5: Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi le âtin, ve huves semîul alîm(alîmu).
Kim Allah’a mülâki olmayı (hayattayken Allah’a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah’ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah’a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
İrşad makamına ulaştığımız zaman önünde diz çöküp, 12 tane ihsanla tövbe ettiğimiz için 7 tane de ni'met alırız:
 1. ni'met; devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Bu ruh, bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin eder.
 2. ni'met; kalbin içine îmânı yazar.
 3. ni'met; günahlarımızı sevaba çevirir ve Allah 1'e 10 verirken, 1'e 700'e kadar yükseltmek üzere 1'e 100 vermeye başlar.
 4. ni'met; ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp hidayete ermek üzere Allah'a doğru yola çıkar.
 5. ni'met; nefs tezkiyesine başlanır.
 6. ni'met; fizik vücudumuz da Allah'ın kulu olmaya başlar.
 7. ni'met; irademiz güçlenmeye başlar.
Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hidayetine başlar. Allah'a doğru Sıratı Mustakîm üzerinde yaptığı yolculukla (seyr-i sülûk) 7 tane gök katını aşıp Allah'ın Zat'ına ulaşır ve Allah'a teslim olur. Böylece vuslat olayı tahakkuk eder. Birinci hidayet olan ruhun hidayeti gerçekleşir.

Aynı anda nefsimiz de hidayete başlamıştır. Tezkiye olmaya başlar. Zikrimize paralel olarak nefsin kalbindeki afetlerin azalmaya başladığı nokta burasıdır. Fazıllar gelip nefsin kalbine yerleşir ve afetler nefsin kalbini terkeder. Böylece Allah'ın güzellikleri adım adım daha çok yaşanmaya başlanır.

Ve kişi yaptığı zikirle, nefsin kalbinde:
  İlk %7 nur birikimiyle Nefs-i Emmare'ye ulaşır.
  İkinci %7 nur birikimi Nefs-i Levvame'dedir, nefsini kınar.
  Üçüncü %7 nur birikimi Nefs-i Mülhime'dedir, Allah'tan ilham alır.
  Dördüncü %7 nur birikimi Nefs-i Mutmainne'de doyuma ulaşır.
  Beşinci defa %7 nur birikimi Nefs-i Radiye, kişi Allah'tan razıdır.
  Altıncı %7 nur birikimi Nefs-i Mardiyye, Allah da kişiden razıdır.
  Nefs-i Tezkiye'de yedinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşir.
Nefs %50'den fazla tezkiye olup temizlenmiştir. Fizik vücut Allah'ın emirlerine yarıdan fazla itaat etmeye, yasak ettiği fiilleri de yarıdan fazla işlememeye başlamıştır.

Daha sonra beka makamında Allahû Tealâ ruha bir taht ihsan eder. Zühd makamında zikrimiz günün yarısını aşar. Fizik vücudumuz da 4. velâyet makamında Allah'a teslim olur. Bu, fizik vücudun hidayete ermesidir ve 25. basamakta gerçekleşir. 26. basamakta daimî zikre ulaşırız, nefsimizdeki bütün afetler yok olur ve nefsimiz de hidayete erer. Daha sonra salâh makamında irade de Allahû Tealâ'ya teslim edilir.

Öyleyse birinci hidayet ruhun, ikinci hidayet fizik vücudun, üçüncü hidayet nefsin, dördüncü hidayet iradenin hidayetidir. Bir başka deyişle, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve en sonra da iradenin Allah'a teslimi, hidayetlerdir. Görülüyor ki; 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün bu basamakları, hidayet müessesesi muhtevasına almıştır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.