Sure sec
EN'ÂM-79 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 79. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-79 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hanif fıtratı, Allah'ın katında tek dîn olan hanif dînini yaşayabilmemiz için gerekli bütün özellikleri taşıyan fıtrattır. Allah, bütün insanları hanif dînini yaşayabilecek standartta, hanif fıtra...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 79 Tefsiri

 

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).

Muhakkak ki ben, hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah’ın Zat’ına döndürdüm. Ve ben, müşriklerden değilim.

1.innî: muhakkak ki ben
2.veccehtu: döndüm, döndürdüm
3.vechiye: yüzümü
4.li ellezî: ki ona
5.fatara es semâvâti: semâları, gökleri yarattı
6.ve el arda: ve arz, yeryüzü
7.hanîfen: hanif olarak (tek Allah'a inanan olarak)
8.ve mâ ene: ve ben değilim
9.min el muşrikîne: müşriklerden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hanif fıtratı, Allah'ın katında tek dîn olan hanif dînini yaşayabilmemiz için gerekli bütün özellikleri taşıyan fıtrattır. Allah, bütün insanları hanif dînini yaşayabilecek standartta, hanif fıtratı ile yaratmıştır. Evvelki âyetlerle birleştirdiğiniz zaman ortaya hanif fıtratının gerçek vechesi çıkar. Hanif olmanın üç cephesi vardır.
  1. Tevhid: Allah'a şirk koşmamak, tek Allah'a inanmaktır.
  2. Vahdet: Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka (fırka-i naciye) üzerinde olmak yani fırkaları ayrılmamaktır.
  3. Teslim: 28 basamakta, 7 safhada 4 teslimi (ruh, fizik vücut, nefs, irade) yerine getirmektir.
En üst seviyede hanif, dalâletten kurtulmuş olan, Allah'a ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini teslim etmiş kişidir. Hz. İbrâhîm, Peygamberimiz (S.A.V) ve bütün peygamberlerin hepsi hanifti. Bütün peygamberlere gerçek anlamda ihsanla tâbî olanların hepsi hanifti. İşte burada hanif olmanın gerçek anlamını görüyoruz. Hz. İbrâhîm hidayetten, dalâletten ve şirkten bahsediyor. Şirk içinde olanların hepsi dalâlettedir. Bir insan birden fazla Allah'a inanıyorsa hanif olamaz. Allah'a ruhunu ulaştırması da hiçbir zaman söz konusu değildir. Allah'a fizik vücudunu, nefsini, iradesini teslim etmesi de söz konusu değildir. Birden fazla Allah'a inanan insan bu istikamette bir problemin sahibidir. Hiçbir zaman hanif ve İslâm olamaz. Allah'a teslim olması söz konusu değildir. Kişi iki, üç, dört tane Allah kabul ederse, güneşe, yıldızlara, yaptığı taşlara tapıyorsa, ama Allah'a da tapıyorsa o kişi şirk içindedir. Hiç kimseyi Allah'tan öteye geçiremezsiniz! En önde daima sadece Allah vardır.

Tabiatınız icabı, tabiatınızda meknuz olan temel şartlar muvacehesinde Allah'tan daha çok hiç kimseyi sevemezsiniz. Allah'ın size verdiği standartlar buna göre dizayn edilmiştir. Farkına varsanız da, varmasanız da iç dünyanızda ruhunuz en çok Allah'ı sevmektedir. Ruhunuzun sevgi hasleti birinci plânda Allah'ı temel faktör olarak kabul eder. Herkes, herşey, bütün nebîler, bütün resûller O'ndan sonra gelir. Sahibi olduğunuz ruh başka bir şeyi olgunlaştırmaz. Yanlışlıkların hepsi nefsinize aittir ama sevgi, ruhunuza ait bir faktör olduğu cihetle asıldan ayrı olması mümkün değildir. En çok Allah'ı sever, doğruyu bilir, Rabbini bilir, Rabbinden gelmiştir, tekrar Rabbine döneceğini kesin olarak bilir. Nefs onun gereklerini yerine getirmediği sürece devamlı nefsi, Allahû Tealâ ile birlikte cezalandırır. Allah bizim fizik vücudumuzu, ruh ise nefsimizi cezalandırır.

Öyleyse görülüyor ki Hz. İbrâhîm'in dizaynı, Kur'ân-ı Kerim'in yine bütününü kaplıyor.

Allahû Tealâ, burada Allah'a dönmek diye bir olgudan bahsediyor.

89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.
Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!
Allahû Tealâ ruhumuza emir veriyor. Ancak teslim emri sadece ruhumuza ait değildir. Fizik vücudumuza, nefsimize de aittir. Hatta irademize de aittir. Allah'ın insanlara olan vasiyeti, ruhu, vechi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhumuzu, vechimizi ve nefsimizi kaplar. Ayrıca Allahû Tealâ insanlardan iradelerinin teslimi istikametinde de misak almıştır. Ama Allah'ın vasiyeti iradenin teslimini de ihtiva edecek şekilde dört teslimi de ifade eder.

Hanif fıtratı, Allah'a herşeyimizi teslim etmek, tabiaten bizde meknuz olan bir özelliktir. Fıtraten, yaratılış olarak Allahû Tealâ bizi hanif fıtratıyla, hanif yaratılışıyla yaratmıştır. Herkes, hanif olmanın bütün özelliklerine sahip olarak yaratılmıştır ve hanif olmanın bütün standartlarının da sahibidir. Onları kullandığımız taktirde hanif olabiliriz. Ruhumuzu da, vechimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edebiliriz. Kim hanifse o müşrik olamaz, onun temel hedefi Allah'a ulaşmaktır. Çünkü hanif, tek Allah'a tapan bir insandır.

Sadece şu küçücük dünyamızda değil, bütün kâinatta hanif dîninden başka bir dîn hiç olmamıştır! Hanif dîni, Allah'a teslim olma dînidir. Allah'ın tekliğini kabul etme dînidir. Sadece Allah'a teslim olmayı muhtevasına alır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.