Sure sec
EN'ÂM-73 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 73. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-73 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada yaratış kanunlarından bahsetmektedir. “Ol!” demesinin, herşeyin olması için yeterli olduğunu, sözünün hak olduğunu, mülkün tamamının Allah'a ait olduğunu, sur'a üfürüldüğü gün ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 73 Tefsiri

 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekûlu kun fe yekûn(yekûnu), kavluhul hakk(hakku), ve lehul mulku yevme yunfehu fîs sûr(sûri), âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), ve huvel hakîmul habîr(habîru).

Ve semaları ve arzı (yeryüzünü) hak ile yaratan O’dur. Ve “Ol!” dediği gün (herşey) olur. O’nun sözü haktır, mülk O’nundur. O gün sur’a üfürülür (sur’a üfürüldüğü gün hükümranlık O’nundur). Bilineni (görüneni) ve bilinmeyeni (gaybı) bilen O’dur. Ve O, hüküm sahibidir, haberdar olandır.

1.ve huve: ve o
2.ellezî halaka: ki o yaratandır
3.es semâvâti: semâlar, gökler
4.ve el arda: ve arz, yeryüzü
5.bi el hakkı: ve hak ile
6.ve yevme: ve gün
7.yekûlu: der
8.kun: ol
9.fe yekûn: hemen, derhal olur
10.kavlu-hu el hakku: onun sözü haktır
11.ve lehu el mulku: ve mülk (hükümranlık) onundur
12.yevme: gün
13.yunfehu: üfürülür
14.fî es sûri: sur'a
15.âlimu el gaybi: gaybı bilen
16.ve eş şehâdeti: ve müşahede edilen, görünen
17.ve huve: ve o
18.el hakîmu: hâkim, hüküm ve hikmet sahibi olan
19.el habîru: haberdar olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada yaratış kanunlarından bahsetmektedir. “Ol!” demesinin, herşeyin olması için yeterli olduğunu, sözünün hak olduğunu, mülkün tamamının Allah'a ait olduğunu, sur'a üfürüldüğü gün hükümranlığın O'nun olduğunu söylemektedir. O gün insanların hepsi Allahû Tealâ'yı ve O'nun adaletinin tam ve eksiksiz olduğunu, hiç kimseye en ufak bir zulüm yapmadığını mutlaka göreceklerdir. Burada Allah'ın gaybı da, müşahade edileni de gördüğü ifade edilmektedir. Ve Allahû Tealâ, El Hakîm'dir, hüküm sahibidir.

Allahû Tealâ, insanları da hüküm sahibi yapabilir. Kimdir hüküm sahibi? Hikmet sahibi olandır. Hikmet sahibi olmak, kişiyi üç ayrı açıdan hüküm sahibi kılar. Hikmet sahibi olan kişi, hükmün, hayrın, tezekkürün sahibidir.

Allahû Tealâ “Ol!” dediği gün, herşeyin olduğunu söylüyor. Allah'ın nice vasıfları vardır ki, bir kısmı bu âyette görülmektedir. Allahû Tealâ gaybı, sadece bilen değil, aynı zamanda yaratandır. Bütün gökler ve bütün yerler Allah tarafından yaratılmıştır. Üç asıl, üç onların zıddı olan altı âlem yaratmıştır. Yedinci âlem de "yokluktur". Zahiri âlemi, gayb âlemi ve emr âlemini yaratmıştır. Zahiri âlem ve gayb âleminin karşıtları ve emr aleminin karşıtı olan zulmanî âlemle tam 6 tane âlem oluşturmuştur. Yedinci âlemden bahsetmememizin sebebi de yedinci âlemin yaratılmaması, "Yokluk" adını almasıdır. Yaratılsaydı aslı ve zıddıyla mutlaka 8 âlem olacaktı. Çünkü; Allahû Tealâ: “Biz herşeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık.” (Zâriyât-49) buyuruyor.

51/ZÂRİYÂT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.