Sure sec
EN'ÂM-69 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 69. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-69 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet hem zikri, hem takvayı anlatmaktadır. Zikirsiz takva sahibi olabilmek mümkün değildir. Birinci mânâsı hatırlatma, ikinci mânâsı zikirdir. Takvanın fikir platformunda olduğu 1. takva; âmenû...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 69 Tefsiri

 

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Ve mâ alâllezîne yettekûne min hısâbihim min şey’in ve lâkin zikrâ leallehum yettekûn(yettekûne).

Ve takva sahibi olan kimselere, onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. Lâkin hatırlatmalıdır (zikretmeleri gerektiği söylenmelidir). Böylece onlar, takva sahibi olurlar.

1.ve mâ: ve olmaz, yoktur
2.alâ: üzerine
3.ellezîne: o kimseler
4.yettekûne: takva sahibi olurlar
5.min hisâbi-him: onların hesabından
6.min şey'in: bir şey
7.ve lâkin: ve lâkin, fakat
8.zikrâ: zikir, hatırlatma
9.lealle-hum: umulur ki böylece onlar
10.yettekûne: takva sahibi olurlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet hem zikri, hem takvayı anlatmaktadır. Zikirsiz takva sahibi olabilmek mümkün değildir. Birinci mânâsı hatırlatma, ikinci mânâsı zikirdir. Takvanın fikir platformunda olduğu 1. takva; âmenûlar takvası zikrin de düşünce platformunda olduğu bir standart gösterir. Ne zaman ki kişi mürşidine ulaşırsa, bu noktadan itibaren zikir başlar. Ve kişiler artık zikirlerini daha çok, daha çok artırarak takva sahibi olurlar.

Eğer zikir yoksa, takva yoktur. “Kur'ân-ı Kerim takvadan ibarettir.” diyebilirsiniz. Kur'ân-ı Kerim'i yaşamak isteyen insan, takva sahibi olacaktır. Takva deyince insanlar sadece "Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak" muhtevasını ele alırlar. Gerçekten takva; korkmak, sakınmak, çekinmek anlamına gelir. Lügat mânâsı budur. Lügat mânâsından ele alındığında, yedi takvanın yedisinde de; Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek diye ele alınır. Oysa ki takva; Kur'ân-ı Kerim'de 3. basamaktan başlayarak, 28. basamağa kadar cennete giden insanların hepsini muhtevidir. Sadece ilk iki basamaktaki insanlar, takvanın dışında kalırlar; olayları yaşayanlar ve değerlendirenler. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir zaman takva sahibi olamazlar. Hangi ölçüde dîni yaşadıklarını zannederlerse zannetsinler; namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekât verseler, hacca gitseler, kelime-i şehadet getirseler de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün değildir.

Allah'ın "evliya" adını verdiği dostlarının hepsi, en alt seviyede ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve ermiş evliya olur. Bu sebeple Türkçemizde "evliya" kelimesi, "ermiş" kelimesi ile ifade edilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesiyle ermiş? Ruhuyla ermiş, ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş. İnsanlık tarihi boyunca bu olay, hep yaşanmıştır. İnsanların küçük bir kısmı tarafından yaşanabilmiştir. Kıyâmete kadar da var olacaktır. Ne yazık ki gene insanların küçük bir kısmı tarafından yaşanacaktır. Ama eğer adına kurtuluş diyorsanız, saadet diyorsanız, dünya saadeti diyorsanız, cennet saadeti diyorsanız, bu hedeflere, takva sahibi olmadan ulaşamazsınız.

Öyleyse takva sahibi olmanın bazlarına baktığımız zaman temelinde, Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu görürüz.

1- Âmenûlar Takvası

İlk takva, 3. basamakta, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Âmenûlar takvası: Âmenû oldunuz. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı süratle gelir. Allah Rahmân esması ile tecelli eder. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alır. Kişi mürşide sadece bakmaz, görmeye başlar. Kulaklardaki vakrayı alınca, irşad makamının sözlerini işitmeye başlar. Kur'ân-ı Kerim'de Allah'a insan ruhunun ulaştırılması diye bir emir olduğunu işitirsiniz. Ve Allah kalbinizdeki ekinneti alıp da yerine ihbat koyduğu zaman, idraki önleyen değil, idraki sağlayan bir ilâhi bilgisayar sistemiyle mücehhez oldunuz; 7. basamaktasınız. Allah ile ünsiyet peydah etmenin standartlarını, Allah'a yaklaşım yollarını, Allah'a ruhun nasıl ulaşacağını idrak edersiniz. 8. basamakta Allah, nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinin nur kapısını kendine çevirir; 9. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar; 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikre başlıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbinde %2 nispetinde huşû oluşur, 12. basamaktasınız, huşû sahibisiniz. Allah mürşidinizi gösterir, 13. basamaktasınız. Herkesin devrin imamına ulaşması mümkün olmadığı için, Allah'a ulaşmaya bir vesile, bir mürşid sizin ulaşabileceğiniz bir yerde her zaman vardır.

5/MÂİDE-35: Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).
Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
2- Tâbiiyet Takvası

İşte mürşidinize ulaştınız ve o andan itibaren, Allah'tan 7 tane ni'met alacaksınız.
1. ni'met: Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir.
2. ni'met: Kalbinizin içine îmân kelimesini yazar.
3. ni'met; günahların sevaba çevrilmesi ve derecat sistemini 1'e 10'dan 1'e 100 arttırması ve 1'e 700'e kadar çıkaracak olmasıdır.
4. ni'met; ruhun Allah'a doğru sizden ayrılıp yola çıkması.
5. ni'met; nefs tezkiyesine başlamanız.
6. ni'met; fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması.
7. ni'met; nefs tezkiyesine başlamanıza paralel olarak iradenizin de güçlenmeye başlamasıdır.
Mürşidinize ulaştığınız noktada kalbinize îmân yazıldığı için, mü'min olursunuz. Bir başka deyişle îmânı artan mü'min olursunuz.

3- Evvablar Takvası

Ruhun Allah'a Teslimi

Üçüncü safhada nefs tezkiyesine başlanır. Nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlar.
  Nefs-i Emmare; %7 nur birikimi; ruhunuz 1. gök katındadır.
  Nefs-i Levvame; ikinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz 2. gök katındadır.
  Nefs-i Mülhime; Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Üçüncü defa %7 nur birikimi; ruhunuz 3. gök katındadır.
  Nefs-i Mutmainne'desiniz. Doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz 4. katta. %7 nur birikimi.
  Nefs-i Radiye; Allah'tan razı olursunuz. Ruhunuz 5. kattadır.
  Nefs-i Mardiyye; Allah da sizden razı olur. Ruhunuz 6. kattadır.
  Ve Nefs-i Tezkiye; nefsinizi tezkiye etmiş olursunuz. Ruhunuz da 7. gök katını aşarak Allah'a ulaşır ve teslim olur.
Ruhunuz Allah'ın Zat'ında ifna olduğu için; bu ifna müessesesi sebebiyle, Allah'ın bir sığınak olan, meab olan Zat'ına ulaşmanız sebebiyle, "evvab" adını alıyorsunuz. Bu meaba sığınmışların, sığınağa sığınmışların evvab takvasıdır. Sonra fenâ makamının sahibi olursunuz.

Ruhunuz Allah'ın Zat'ında yok olmuştur. Allahû Tealâ'nın evliyası oldunuz. Artık 7 tane evliyalık kademesini geçeceksiniz.

4- Muhsinler Takvası

Vechin (Fizik Vücudun) Allah'a Teslimi

Fenâ makamından sonra beka makamının sahibi olursunuz. Sonra zühd makamının sahibi olursunuz. Sonra muhsinler makamında fizik vücudunuzu teslim edersiniz. Muhsinler takvasının sahibi olursunuz.

5- Ulûl'elbab Takvası

Nefsin Allah'a Teslimi

Daimî zikir sahibisiniz, ulûl'elbab makamındasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, nefsiniz Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete geldiği için ulûl'elbab takvasının sahibisiniz.

6- İrşad (Muhlisler) Takvası

Ulûl'elbab makamında yer katlarını gösterdikten sonra Allah İhlâs makamında size göğün 7 katını gösterir, muhlisler takvasındasınız. Yedinci katın son âlemini gösterdiği anda, Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz.

7- Bihakkın Takva

İradenin Allah'a Teslimi

Tövbe-i Nasuh'la salâh makamına ulaşırsınız. Allah günahlarınızı örter, size salâh nuru verir. Arkasından günahlarınızı sevaba çevirir. Salâhın 4. mertebesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve bütün teslimlerinizi yerine getirdiğiniz için bihakkın takvanın sahibi olursunuz. Allah'a köle olmayı dilersiniz. Allah sizi köleliğine kabul eder. Bütün insanların ulaşabileceği son takva...

Devrin imamı ise Tasarruf Takvası'ndadır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.