Sure sec
EN'ÂM-67 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 67. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-67 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada, Kur'ân-ı Kerim'in birtakım haberler taşıdığını, bu haberlerin zamanı geldikçe bir bir gerçekleştirileceğini söylüyor. Kur'ân-ı Kerim sabikûn-el evvelînden bahseder. 9/TEVBE-1...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 67 Tefsiri

 

لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Li kulli nebein mustekar(mustekarrun), ve sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).

Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz.

1.li kulli: hepsi için, herbiri için vardır
2.nebein: haber
3.mustekarrun: kararlaştırılmış (zaman)
4.ve sevfe: ve yakında
5.ta'lemûne: bileceksiniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada, Kur'ân-ı Kerim'in birtakım haberler taşıdığını, bu haberlerin zamanı geldikçe bir bir gerçekleştirileceğini söylüyor. Kur'ân-ı Kerim sabikûn-el evvelînden bahseder.

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
Onların sahâbe olduğunu görüyoruz. Ensar ve muhacirîn ile onlara ihsanla tâbî olan, tâbiinden oluşan sabikûn-el evvelîn. Kur'ân-ı Kerim, sabikûn-el ahirînden de bahsediyor. Sabikûn-el âhirînin devri daha yeni gelmektedir. Öyleyse her haber Kur'ân-ı Kerim'de yer almıştır. Ama hepsinin bir vadesi vardır. Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de ne demişse hepsi birer birer gerçekleşmiştir veya zamanı geldiğinde gerçekleşecektir.

Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın! O Allah, geleceği de, geçmişi de bilir. Zaman Allah için geçerli değildir. Çünkü O, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İnsanlar da Allah'ın kendilerine verdiği düşünce yapısı itibariyle, sonsuz hızın sahibidirler. Düşünceleri sonsuz hızla hareket eder. Ama zamanı kullanmak mecburiyetindedirler. Bütün insanlar için zaman, onların bir boyutudur. Hız da bir başka boyutudur. Böylece insanlar, yükseklik, genişlik ve derinlik olan, üç boyutun ötesinde, hız ve zaman adlı iki boyutun daha sahibidir. Allah ise bu boyutların hepsinden münezzehtir. Allah'ın boyutu söz konusu değildir. Ama görünmeyi dilediği zaman, iki boyut kullanır. Allahû Tealâ'nın Kur'ân-ı Kerim'deki hakikatlerinin bir bir zamanı gelir. Ve geçmişte olanlar, bugün vücuda gelenler ve yarın olacaklar, hepsi Kur'ân-ı Kerim'de mevcuttur.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.