Sure sec
EN'ÂM-62 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 62. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-62 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın bu âyet-i kerimede ifade ettiği iki unsur birden var. Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Bütün insanların küçük kıyâmeti, ölüm günüdür.” diyor. Büyük kıyâmet ise bütün insanlar için ge...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 62 Tefsiri

 

ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

Summe ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakk(hakkı), e lâ lehul hukmu ve huve esraul hâsibîn(hâsibîne).

Sonra Allah’a döndürülürler. Onların mevlâsı Hakk’tır. Hüküm O'nun değil mi? Ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır.

1.summe: sonra
2.ruddû: reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler
3.ilâ allâhi: Allah'a
4.mevlâ-hum: onların mevlâsı, velîsi, dostu
5.el hakkı: Hakk
6.e lâ: (öyle) değil mi
7.lehu: onun
8.el hukmu: hüküm
9.ve huve: ve o
10.esrau: en seri, en hızlı
11.el hâsibîne: hesap görenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın bu âyet-i kerimede ifade ettiği iki unsur birden var. Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Bütün insanların küçük kıyâmeti, ölüm günüdür.” diyor. Büyük kıyâmet ise bütün insanlar için geçerlidir. Küçük kıyâmet her insan için onun öldüğü gün tahakkuk eder, ama büyük kıyâmet bütün insanların öldürüleceği gündür. Artık yeryüzü kalmayacaktır, kıyâmet kopacaktır. O gün zaman tersine çalışacaktır.

Allahû Tealâ kiramen kâtibin melekleriyle hayatımızın her saniyesini filme alır. Bir kameraman, bir de rakamları yazan şahit vardır. Hepiniz için söz konusu olan bu kiramen kâtibin melekleri hem düşünce bazında, hem de aksiyon platformunda, yaptığınız işlemler itibariyle, hayat filminizi alırlar. Bu hayat filminizin her saniyesi derhal hesap görülür. Güzel bir işlem yaptıysanız her saniye yaptığınız güzel işlemin karşılığını pozitif derecat olarak alırsınız. Kötü bir işlem yaptıysanız her saniye yaptığınız kötülük için negatif puan alırsınız. Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsanız pozitif puan alırsınız, pozitif derecat kazanırsınız, zait derecat kazanırsınız. Eğer Allah'ın emrine itaat etmediyseniz, yasak ettiği fiili işlemişseniz negatif derecat kazanırsınız, nâkıs derecat kazanırsınız.

Öyleyse hayatınızın her saniyesinde Allahû Tealâ hesap görür, hesap anında ödenir. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Çünkü, aynı anda hesabınız derhal ödenmiştir. Kime hangi zararı vermişseniz onun negatif derecesi anında sizin hesabınıza yazılır. Kul hakkı doğduğu için o kişiye bu zararı ödersiniz. Onun hesabına aynı rakam pozitif derecat olarak, zâit derecat olarak yazılır. Allahû Tealâ bir defa daha anında hesabı ödemiştir.

Eğer, “Ben şu anda hiç kimseye bir kötülük etmiyorum ama ibadet de etmiyorum, öyleyse derecat kazanmıyorum, ama kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum.” diye düşünüyorsanız, muhakeme yanlış ve eksiktir. Sizler daimî zikirle emrolundunuz! Hepiniz daimî zikrin sahipleri olmaya doğru yürümek mecburiyetindesiniz. Gayret ederseniz mutlaka Allah'ın yardımını alacaksınız. Nasıl bütün sahâbe daimî zikrin sahibi olmuşlarsa sizler de olacaksınız. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allahû Tealâ size zikri farz kılmış, çok zikri, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış, daimî zikri de farz kılmış. Eğer şu anda siz zikretmiyorsanız veya Allah'ın zikir sohbetini dinlemiyorsanız derecat kaybetmektesiniz.

Sohbeti yapan da, dinleyen de derecat kazanır. Bunlar da zikir hükmündedir. Kur'ân-ı Kerim okuyan kişi derecat kazanır, Allah'tan bahseden kişi de derecat kazanır, dinleyenler de derecat kazanır. Ancak bu sırada zikir de yaparsanız, zikrin de derecatını kazanırsınız. Eğer hiçbir şey yapmıyorsanız ve yapmadığınız için derecat kaybetmeyeceğinizi zannederseniz, yanılırsınız. Her saniye Allah'ı zikretmekle vazifeli kılındığınız için, o zikri gerçekleştirmediğiniz sürece hep derecat kaybedersiniz. Allahû Tealâ'nın vazifeli kıldığı kiramen kâtibin melekleri sürekli olarak hem düşüncelerinizin, hem de hayatınızın filmini çeker. Mizanlar her saniye oraya mutlaka ya negatif, ya pozitif bir dereceyi yazmak mecburiyetindedir. Öyleyse her saniye ya derecat kazanırsınız, ya da derecat kaybedersiniz ve Allah fiillerle derecat arasındaki hesabı her saniye sıfırlar.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.