Sure sec
EN'ÂM-52 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 52. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-52 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada Allahû Tealâ'nın bir dizaynı söz konusudur. Bu âyet-i kerime sabah akşam, günün her vaktinde Allah'ın Vech'ini, Zat'ını dileyenlerden bahsetmektedir. Bu bize hemen Ra'd Suresinin 20, 21, 22...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 52 Tefsiri

 

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

Ve lâ tatrudillezîne yed’ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne vechehu, mâ aleyke min hısâbihim min şey’in ve mâ min hısâbike aleyhim min şey’in fe tatrudehum fe tekûne minez zâlimîn(zâlimîne).

Ve sabah akşam, Rab’lerinin Zat’ını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun.

1.ve: ve
2.lâ tatrudi: kovma
3.ellezîne: o kimseler, onlar
4.yed'ûne: dua ederler
5.rabbe-hum: Rab'lerine
6.bi el gadâti: sabah ile, sabah vakti
7.ve el aşiyyi: ve akşam
8.yurîdûne: dilerler
9.veche-hu: O'nun vechini, Zat'ını
10.mâ aleyke: senin üstüne değil, yoktur
11.min hısâbi-him: onların hesaplarından
12.min şey'in: bir şey
13.ve mâ: ve yoktur
14.min hısâbi-ke: senin hesabından
15.aleyhim: onların üzerine
16.min şey'in: bir şey
17.fe tatrude-hum: artık onları kovarsan
18.fe tekûne: o zaman sen olursun
19.min ez zâlimîne: zâlimlerden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada Allahû Tealâ'nın bir dizaynı söz konusudur. Bu âyet-i kerime sabah akşam, günün her vaktinde Allah'ın Vech'ini, Zat'ını dileyenlerden bahsetmektedir. Bu bize hemen Ra'd Suresinin 20, 21, 22. âyetleriyle illiyet rabıtasını kurdurmalıdır.

13/RA'D-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.
13/RA'D-21: Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
13/RA'D-22: Vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniyeten ve yedraûne bil hasenetis seyyiete ulâike lehum ukbed dâr(dâri).
Onlar, sabırla Rab’lerinin Vechini (Zat’ını, Zat’a ulaşmayı ve Allah’ın Zat’ını görmeyi) dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infâk edenlerdir. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. İşte onlar için, bu dünyanın (güzel bir) akıbeti (sonucu) vardır.
13/RA'D-23: Cennâtu adnin yedhulûnehâ ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb(bâbin).
Adn cennetleri (vardır). Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyyetlerinden salâha ulaşan kimseler, ona (adn cennetlerine) girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
“Allah'a ulaşmak yoktur, ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz.” safsatasına Allahû Tealâ burada cevap vermektedir. Allahû Tealâ bu âyette "yuridûne vechehu" kullanmış: “Allah'ın Zat'ını dileyerek dua edenler.” Ra'd Suresinin 22. âyetinde "vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim" kullanmış, “Onlar sabırla Allah'ın Zat'ını ibtiga ederler, isterler, dilerler.”

"Yuridûne" de aynı şeyi ifade eder: "Dilemek, irade etmek."

"İbtiga etmek" de dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allahû Tealâ "vechi" demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın Zat'ını dilemek, Allah'ın Zat'ına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama "Allah'ın Zat'ını görmek" deyince bu, 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerini işaret eder ve insanı; insanı kâmil yapan ve kemâlâtın en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi Adn cennetinin sahibi yapar. Allahû Tealâ burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın Zat'ını dilemek yani Allah'ın Zat'ını irade etmek. Rad-22'de hem Zat'a ulaşmayı, hem Zat'ı görmeyi dilemek istikametinde kullanılmıştır. En'âm Suresinin 52. âyet-i kerimesi Ra'd Suresinin 22. ve 23. âyetleriyle paralel bir anlam taşımaktadır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.