Sure sec
EN'ÂM-34 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 34. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-34 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, hangi kavme resûl göndermişse bütün kavimler Allah'ın kendilerine ard arda gönderdiği resûlleri yalanlamışlar, bir kısmını öldürmüşlerdir. 23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tet...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 34 Tefsiri

 

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fe saberû alâ mâ kuzzibû ve ûzû hattâ etâhum nasrunâ, ve lâ mubeddile li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), ve lekad câeke min nebeil murselîn(murselîne).

Ve andolsun ki; senden önceki resûller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah’ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun, gönderilmiş resûllerin haberlerinden (bir kısmı) sana geldi.

1.ve lekad: ve andolsun
2.kuzzibet: yalanlandı
3.rusulun: resûller
4.min kabli-ke: senden önce
5.fe saberû: fakat, o zaman, sabrettiler
6.alâ mâ kuzzibû: yalanlandıkları şey(ler)e
7.ve ûzû: ve eziyet edildiler, eziyete uğradılar
8.hattâ: oluncaya kadar
9.etâ-hum: onlara geldi
10.nasru-nâ: yardımımız
11.ve lâ mubeddile: ve değiştirecek kimse yoktur
12.li kelimâti: kelimeleri
13.allâhi: Allah
14.ve lekad: ve andolsun
15.câe-ke: sana geldi
16.min nebei: haberinden (haberlerinden bir kısmı)
17.el murselîne: murseller, elçiler, gönderilmiş resûller
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, hangi kavme resûl göndermişse bütün kavimler Allah'ın kendilerine ard arda gönderdiği resûlleri yalanlamışlar, bir kısmını öldürmüşlerdir.

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
2/BAKARA-87: Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn(taktulûne).
Andolsun ki, Biz, Musa’ya kitap verdik ve ondan sonra ardarda resûller gönderdik. Ve Meryem’in oğlu İsa’ya beyyineler (açık deliller) verdik ve onu Ruh’ûl Kudüs ile destekledik. Öyle ki, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle gelen resûle karşı, her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.
Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Bugün de bütün kavimlerde aynı şey olmaktadır.

Allahû Tealâ'nın buradaki dizaynına dikkatle bakın ki; zamanımızda insanlar artık risalet ve nübüvvet farklılıklarını kaybetmişlerdir. Akaidin temel kaidesi, bütün resûller nebîdir (peygamberdir) şeklindedir. Ama bütün resûller nebî değildir.

Her nebî, her peygamber aynı zamanda resûldür, risaletle görevlidir. Ama her resûl peygamber değildir. Allahû Tealâ birçok açıdan her resûlün peygamber olmadığını Kur'ân-ı Kerim'de kesin şekilde ispat etmiştir. Ama insanlar resûlleri de nebî olarak kabul etmişlerdir.

Kur'ân-ı Kerim'de alelâde, mü'min bile olmayan bir haberci, bir ulak "resûl" adıyla anılmaktadır.

12/YÛSUF-50: Ve kâlel meliku’tûnî bihî, fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn(eydiyehunne), inne rabbî bi keydihinne alîm(alîmun).
Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiği zaman Yusuf (a.s): “Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.
Herhalde onun bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'de melek resûllerden bahsetmektedir. Meleklerden hiç peygamber olmamıştır. Cin resûllerden bahsetmektedir. Cinlerden hiç peygamber olmamıştır.

Bütün kavimlerde de şu anda resûller hayattadırlar. Ama nebîlerin bulundukları devirde kâinat için sadece bir tek nebî vardır. Allahû Tealâ'nın resûlleri arasında tasarruf rızasına ulaşmamış resûller vardır. Ama nebîlerin arasında tasarruf rızasına ulaşamamış olanlar mevcut değildir.

72/CİNN-27: İllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ(rasaden).
Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah), onların önünden ve arkasından gözetenler sevkeder ki,
Nebîler arasında fetret devirleri vardır. Son iki nebîyi alalım. Hz. İsa'dan Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e kadar 600 yıl, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'den bu tarafa kadar 1400 yıl peygambersiz geçmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'den sonra kıyâmete kadar peygamber gelmesi mümkün değildir.

Bütün kavimlerde peygamber yoktur ama Allah'ın resûlleri vardır. Peygamber olmayan resûllerin görevi 4 tanedir: Allah'ın âyetlerini okumak, nefsleri tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek. Ama nebîlerin 5. görevi de vardır: Hikmetin de ötesindeki şeyleri öğretmek.

Ayrıca akaidin Kur'ân-ı Kerim'e uygun olmayan başka bir iddiası daha vardır: “Nebîler kendilerine kitap verilmeyen, resûller kitap verilen peygamberlerdir.” Evvelâ bütün resûller peygamber olmadığı için resûller için söylenen peygamber sözü doğru değildir. Bütün nebîlere kitap verildiği için, nebîlere kitap verilmediği iddiası Kur'ân-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Asırlar sonra, Kur'ân-ı Kerim'in muhtevası unutulmuştur. Zalimler artık Kur'ân-ı Kerim'in hakikatlerinden bahsetmez olmuşlardır. Kitaplar ne yazmışlarsa, insanlara onları söyler, öğretir olmuşlardır.

Görülüyor ki her resûl, peygamber değildir.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.