Sure sec
EN'ÂM-25 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 25. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-25 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanlar, gözlerindeki gizli perde (hicab-ı mesture) sebebiyle, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i sıradan bir insan olarak düşünürler, öyle kabul ederler. Bu sebeple söyledikleri, onların o güne kadar...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 25 Tefsiri

 

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

Ve minhum men yestemiu ileyke, ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minû bihâ, hattâ izâ câuke yucâdilûneke yekûlullezîne keferû in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn(evvelîne).

Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı (anlamamaları için) kalplerinin üzerine ekinnet koyduk ve kulaklarında vakra (ağırlık) vardır. Ve onlar bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman, seninle tartışırlar (mücâdele ederler). Kâfir olanlar: “Bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir.” derler.

1.ve min-hum: ve onlardan
2.men: kim(ler)
3.yestemiu: dinler, işitir
4.ileyke: seni
5.ve cealnâ: ve yaptık, koyduk
6.alâ kulûbi-him: onların kalplerinin üzerine
7.ekinneten: ekinnet, fıkıh etmeyi engelleyen bir sistem
8.en yefkahû-hu: onu fıkıh etmeleri, anlamalarına karşı
9.ve fî âzâni-him: ve onların kulaklarında vardır
10.vakran: vakra, işitmeyi engelleyen bir sistem, ağırlık
11.ve in yerev: ve eğer görseler
12.kulle âyetin: bütün âyetleri
13.lâ yu'minû: inanmazlar, îmân etmezler, mümin olmazlar
14.bi-hâ: ona
15.hattâ izâ câu-ke: hatta sana geldikleri zaman
16.yucâdilûne-ke: seninle mücâdele ederler, tartışırlar
17.yekûlu: derler
18.ellezîne keferû: kâfir olan kimseler
19.in hâzâ illâ: bu ancak, ...'den başka değil
20.esâtîru: satırlar, eskilerin yazdığı şeyler, masallar
21.el evvelîne: evvelkiler, öncekiler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanlar, gözlerindeki gizli perde (hicab-ı mesture) sebebiyle, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i sıradan bir insan olarak düşünürler, öyle kabul ederler. Bu sebeple söyledikleri, onların o güne kadarki düşünce standartlarına ters düştüğü için de ondan nefret ederler. İşte ekinnet, vakra bu standartlarda geçerlidir.

17/İSRÂ-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ(mestûran).
Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
17/İSRÂ-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran).
O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
Onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız ki onu Kur'ân'ı (Senin söylediklerini) anlamasınlar (idrak, fıkıh edemesinler). Ve onların kulaklarına vakra (isminde bir engel) koyarız (Seni işitmelerine mani oluruz). Sen Kur'ân'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler.

Ekinnet, insanların idrakine mani olan ilâhi bir bilgisayardır. Kulaklar duyar, ama işitmezler. Kulak duyduğu sesin mânâsını anlamak yetkisinin sahibi değildir. Görevi, duyduğu sesi zihne ulaştırmaktır. Zihin (akıl) kendisine ulaşan sesi şekillendirir, mânâsına varmaya çalışır. Sonra o işittiğini kalbe indirir. Kalpte daha ötede bir anlama, idrak olayı söz konusudur. Kişi, idrak ettiği şeyin karşıtı olan bir iddia ile karşılaştığı zaman kendisine maletmiş olduğu şeyi müdafaa etmek mecburiyetini duyar. İşte o zaman anlaşılır ki, o kişi onu idrak etmiş yani kendine mâletmiştir. Onun derin olan mânâsına varmıştır. Demek ki; kulaklar duyar, zihin işitir, mânâya varır ama idrak edemez. İdrak için kalbe indirir, kalpte idrak müessesesi oluşur. Bu idrak, Allah'ın ilâhi kompüteri ile gerçekleşir. Bu ilâhi kompüter, Allahû Tealâ tarafından dizayn edilmiştir ve bu dizaynla herşey en güzel standartta oluşmuştur.

Allahû Tealâ'nın bütün insanların kalplerine koyduğu ekinnet, o insanların idrakine kesin bir şekilde mani olur. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman Allahû Tealâ kalbimizdeki ekinneti alır, yerine idraki sağlayan yeni bir ilâhi bilgisayar koyar, adı ihbattır. Ekinnetle ihbatı değiştirir. Nefsimizin kalbine konan yeni bilgisayarla idrak etmeye başlarız.

Hicab-ı mesture, bu insanlarda var olduğu için Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Allah'ın Resûl'ü olduğunu, daha da ötede Allah'ın Nebî'si olduğunu idrak edemezler ve O'nunla boşu boşuna tartışırlar. İşte İsrâ Suresinin 45 ve 46. âyet-i kerimelerinde Allahû Tealâ'nın bahsettiği ekinnet ve vakra bu âyette bir defa daha geçmektedir.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.