Sure sec
EN'ÂM-17 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 17. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-17 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Allah, size bir şer dokundurursa, bu ellerinizle kazandığınızın sonucudur.” Kendi davranışlarınız ve nefsinizin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle şerri haketmeniz, size şe...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 17 Tefsiri

 

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ

Ve in yemseskallâhu bi durrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yemseske bi hayrın fe huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu, O’ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kaadirdir.

1.ve in: ve eğer, ...ise, ...olsa
2.yemses-ke: sana dokundurur
3.allâhu: Allah
4.bi durrin: bir darlığı, zararı
5.fe lâ kâşife lehu: artık, o taktirde onu açacak, giderecek yoktur
6.illâ huve: ondan başka
7.ve in: ve eğer
8.yemses-ke: sana dokundurur
9.bi hayrın: bir hayır
10.fe huve: işte o, artık o
11.alâ kulli şey'in: herşeye
12.kadîrun: kaadirdir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Allah, size bir şer dokundurursa, bu ellerinizle kazandığınızın sonucudur.” Kendi davranışlarınız ve nefsinizin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle şerri haketmeniz, size şerrin dokunmasını icap ettirir. Öyleyse, “Hayır Allah'tandır, şer sizin nefsinizdendir.” ifadenin aslı budur. “Hayır da, şer de Allah'tandır.” ifadesi birtakım âyetlere dayalı olarak, fakat aslı ne yazık ki araştırılmadan, insanlar tarafından kabul edilmiştir.

Allahû Tealâ “Allah, sana bir hayır dokundurursa” ve “Allah, sana bir zarar dokundurursa” diyerek hayrı ve zararı dikkate almıştır. Darlık, zarar demektir. Kim darlığa ulaşmışsa o darlığı hakettiği içindir. Kim hayra ulaşmışsa o hayrı hakettiği içindir. Öyleyse hayrın ulaşması, hayrı haketmek halinde, şerrin ulaşması şerri haketmek halinde geçerlidir. Allahû Tealâ eğer hayrı verirse elbette o, Allah'ın ni'metindendir. Şerri verirse kesinlikle bilelim ki biz onu haketmişizdir. Çünkü hayra kimse sızlanmaz. İnsanlar hayrı ve şerri; "hoşlarına giden ve gitmeyen" olarak parsellemişlerdir. Hangi olay hoşumuza gitmişse o hayırdır, hangi olay hoşumuza gitmemişse o şerdir.

Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığımız olayların hepsidir. Bizim tarafımızdan veya başka biri tarafından yapılmış olan o olay bize derecat kazandırmışsa o bir hayırdır. O olay, üzülünecek de, sevinilecek de olsa hayırdır. Bir olaya sevinebiliriz veya üzülebiliriz. Ama o olay derecat kaybetmemize sebebiyet vermişse, o bir şerdir. Öyleyse insanların hayrı, şerri birbirinden ayırmaları, asırlarca, “Eğer bir olay bizi sevindiriyorsa o hayırdır, üzüyorsa şerdir.” diye mütâlea edilmiştir. Ama doğrusu Kur'ân-ı Kerim'dedir.

2/BAKARA-216: Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Şer sadece ve sadece bizim nefsimizden kaynaklanabilir.

4/NİSÂ-79: Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh(minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min nefsike. Ve erselnâke lin nâsi resûlâ(resûlen). Ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).
Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte o Allah’tandır. Ve sana kötülükten (seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o, kendi nefsindendir (derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır). Ve seni, insanlara Resûl olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter.
Biz bir olayda derecat kaybediyorsak, bunun bizden başka bir müsebbibinin olması mümkün değildir. Yani Allah'ın kanunlarına göre, bizim irademizin dışında hiçbir iradenin (Allah'ın iradesi de dahil), bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Olaylar, derecat kazanmamıza ve kaybetmemize göre; üzerimizde hayır ya da şer olarak tecelli eder. Bu istikametlerde ikisi birden mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir olay hiçbir şekilde bize derecat kaybettirmez. Derecat kaybettirecek olayları sadece biz kendi irademizle işleyebiliriz. O halde şerrin yani derecat kaybettirici bir olayın, Allah'tan gelmesi mümkün değildir.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.