Sure sec
EN'ÂM-163 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 163. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-163 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Müslüman, "teslim olan" demektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Son Peygamber'di. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem'di ve teslim onunla başladı. O, ruhunu da, vechini de, nefsini de, iradesini de ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 163 Tefsiri

 

لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn(muslimîne).

O’nun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben, müslümanların (teslim olanların) ilkiyim.

1.lâ şerîke: ortağı yoktur
2.lehu: onun
3.ve bi zâlike: ve bununla
4.umirtu: emrolundum
5.ve ene: ve ben
6.evvel: evvel, ilk
7.el muslimîne: müslümanlar, teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Müslüman, "teslim olan" demektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Son Peygamber'di. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem'di ve teslim onunla başladı. O, ruhunu da, vechini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etti. Ona tâbî olan oğulları, kızları, torunları, teslim olanların hepsi Allah'a da teslim oldular. Ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve tâbii Hz. Âdem ilk insan olduğuna göre, ondan evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) mevcut olmadığına göre, ilk teslim olanın Hz. Âdem olması lâzımdır.

Zamandan evvel Allahû Tealâ nefsle, ruhla, fizik vücutla bizi ezelde biraraya topladı.

7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).
Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
Hepimiz oradaydık. Daha bedenlenmemiştik. Ruhlarımız bize üfürülmemişti, fizik bedenlerimizin içinde nefslerimiz yoktu. O zaman, ilk teslim olan Peygamber Efendimiz (S.A.V) idi. Hz. Âdem de insanlardan da hiçbiri henüz yaratılmamıştı. Sonsuz bir zamandan sonra yaratılacaklardı.

İşte o gün, zamandan evvelki devredeki teslimler yapıldı. Bu teslimler insanın gelecekteki dizaynının bir görüntüsü olarak, başlangıçta, zamandan evvel gerçekleşti. Allahû Tealâ orada bizlerden yemin, misak, ahd aldı.

5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
Onun da ötesini, irademizin de teslimini üzerimize vasiyet etti. Ruhumuzu, vechimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz gerektiğini üzerimize farz kıldı, vasiyet etti.

İşte bu dünya teslimlerinin daha başlangıç noktasında, daha Âdem (a.s) ve hiç kimse yaratılmadan, o gün Peygamber Efendimiz (S.A.V) gelecekteki teslimi beklemeden ruhuyla, vechiyle ve nefsiyle Allah'a teslim oldu. Bu kâinatın ilk teslimiydi. Zamandan evvelki bu toplantıda sadece bu dünyanın sakinleri değil, bu dünyada asırlar boyunca, Âdem (a.s)'dan, kıyâmet günü yaşayacak son insana kadar gelip geçecek herkes değil, bütün kâinatta insan olarak, kıyâmete kadar yaratılacak olan her türlü, bize benzer insan varlıklar, hepsi, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. Ve geleceğe bırakılan bir teslim, Peygamber Efendimiz (S.A.V) için geçerli değildi. O, zamandan evvel, herkesten evvel, Allah'a teslim oldu.

"Müslüman" lügat mânâsı itibariyle "Allah'a teslim olan" demektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de Allahû Tealâ tarafından, Allah'a teslim olmakla emrolunmuştur. O gün hepimiz ruhumuzu, vechimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle ve dünyaya geldiğimiz zaman bunu mutlaka gerçekleştireceğimize dair, yemin, misak ve ahd vererek emrolunduk. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu dünyayı beklememiş, o zaman teslim olmuştur. Allahû Tealâ, O'na öyle bir idrak vermiş ki; daha bedenlenmeden, daha ruh üfürülmeden, daha kendisine nefs verilmeden, orada "elestu bi rabbikum" günü ya da “Kâlû belâdan beri müslümanız.” denilen söze esas teşkil edecek olan ilk adımı atmış, kâlû belâ'da Allah'a teslim olmuştur.

Bütün insanlar, kâlû belâ günü Allahû Tealâ'dan Allah'a teslim olma konusunda emir almışlardır. İşte Peygamber Efendimiz (S.A.V) de Allah'a teslim olanların ilki olmakla emrolunmuş ve olmuştur. Allah'a teslim olanların ilkidir; ruhunu, vechini ve nefsini Allah'a ilk teslim eden Peygamber Efendimiz (S.A.V), kâlû belâdan beri müslüman olan tek kişidir. Bizlerse ruhumuzu, vechimizi, nefsimizi ve irademizi bu dünyada Allah'a teslim etmişiz.

Öyleyse Peygamber Efendimiz (S.A.V) o gün, kâlû belâ toplantısında, kâinattaki bütün insanların ve cinlerin başlangıç mahşerinde, daha insanlar hayata getirilmeden önce, Allahû Tealâ'nın huzurundaki o toplantıda Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ilk teslim olma şerefini Allahû Tealâ, O'na nasip kılmıştır.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.