Sure sec
EN'ÂM-157 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 157. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-157 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Âyetin muhtevasında Allah'ın âyetleri ve bu âyetlerden yüz çevirenler ve yüz çevirenlere sebep olanlar söz konusudur. Allah'ın âyetlerinin hedefi, insanların hidayete ermesi, ruhlarını, vechlerini...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 157 Tefsiri

 

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

Ev tekûlû lev ennâ unzile aleynâl kitâbu le kunnâ ehdâ minhum, fe kad câekum beyyinetun min rabbikum ve huden ve rahmetun, fe men azlemu mimmen kezzebe bi âyâtillâhi ve sadefe anhâ, se neczîllezîne yasdifûne an âyâtinâ sûel azâbi bimâ kânû yasdifûn(yasdifûne).

Veya “Eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik.” dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet (hidayete erdiren), beyyine (delil) ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayandan ve O’ndan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır (kötü) bir azapla cezalandıracağız.

1.ev: veya
2.tekûlû: siz dersiniz
3.lev: eğer
4.ennâ: bize olsa
5.unzile: indirildi
6.aleynâ el kitâbu: bize kitap
7.le kunnâ: elbette biz olurduk
8.ehdâ: daha çok hidayete erdi
9.min-hum: onlardan
10.fe kad câe-kum: işte size gelmişti
11.beyyinetun: beyyine, delil
12.min rabbi-kum: Rabbinizden
13.ve huden: ve hidayet, hidayete erdiren
14.ve rahmetun: ve bir rahmet
15.fe men: öyleyse kim
16.azlemu: daha zalim
17.mimmen (min men): o kimseden
18.kezzebe: yalanladı
19.bi âyâtillâhi (bi âyâti allâhi ): Allah'ın âyetlerini
20.ve sadefe: ve yüz çevirdi
21.an-hâ: ondan
22.se neczî: karşılık vereceğiz, cezalandıracağız
23.ellezîne yasdifûne: yüz çeviren kimseler
24.an âyâti-nâ: âyetlerimizden
25.sûe el azâbi: kötü, ağır bir azap
26.bi-mâ: ...'den dolayı, sebebiyle
27.kânû: oldular
28.yasdifûne: yüz çeviriyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Âyetin muhtevasında Allah'ın âyetleri ve bu âyetlerden yüz çevirenler ve yüz çevirenlere sebep olanlar söz konusudur. Allah'ın âyetlerinin hedefi, insanların hidayete ermesi, ruhlarını, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın âyetlerini yani hidayeti tekzip etmektedirler. İnsan ruhunun, vechinin, nefsinin, iradesinin, Allah'a teslim olması keyfiyetini yalanlıyorlar. Kendileri Allahû Tealâ'nın yolunda olmadıkları halde, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte Allahû Tealâ: “Bu insanlara ağır bir azabımız var.” diyor.

Şeytan, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir faaliyetin içindedir. İblisin bu faaliyet alanına baktığımız zaman görürüz ki, iblis ne kadar çok insanı kendisiyle beraber cehenneme götürebilirse o kadar memnun oluyor ve insanları devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Burada sonuç son derece açıktır. Allahû Tealâ “Hidayete erdiren ve rahmet olan bu Kur'ân-ı Kerim'le size Rabbinizden deliller gelmiştir.” diyor. Bu âyet Bakara Suresinin 159. âyeti kerimesiyle kesin bir illiyet rabıtası içindedir.

2/BAKARA-159: İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne).
Muhakkak ki, beyyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını) Kitap'ta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet eder.
Orada Allahû Tealâ “İndirdiğimiz kitaplarda beyyinelerle, ispat vasıtalarıyla insanlara bildirmemize, açıklamamıza rağmen bir kısım insanlar hidayeti ve Allah'ın âyetlerini bilerek gizlerler.” diyor.

Onlar, hidayet diye birşeyin varlığından haberdardırlar, gerçekleştirilmesi lâzım geldiğini, Allahû Tealâ'nın hidayeti emrettiğini de bilmektedirler. Ama kendileri hidayete adım atmadıkları gibi hidayet âyetlerini gizleyerek, başkalarının da hidayete ermelerini engellerler. Her devirde dînin ileri gelenleri aynı şeyi yapmışlardır. İnsanları Allah'ın yoluna yaklaştıracak yerde Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlardır. Allah'ın yoluna girmekten men etmişlerdir.

33/AHZÂB-67: Ve kâlû rabbenâ innâ ata’nâ sâdetenâ ve kuberâenâ fe edallûnâs sebîl(sebîlâ).
Ve cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki biz, sâdatlarımıza (dînde ileri gidenlerimize) ve küberamıza (büyüklerimize) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sıratı Mustakîmi’nden) saptırdılar.”
33/AHZÂB-68: Rabbenâ âtihim dı’feyni minel azâbi vel’anhum la’nen kebîrâ( kebîran).
“Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle lânetle.”
4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
Allahû Tealâ, insanları Allah'ın yolundan (hidayet yolundan) men edenlerin, ruhlarını Sıratı Mustakîm'e ulaştırmaktan men edenlerin dalâlette olduğunu, kâfir olduğunu, yeryüzünde fesat çıkaranlar olduğunu vurguluyor. Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim boyunca onlardan bahsediyor. Allah'ın yolundan yüz çevirenleri ve başka insanların da yüz çevirmesine sebebiyet verenleri ağır bir azapla cezalandıracağını söylüyor. Görülüyor ki; Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim boyunca hep “Hidayet, hidayet, hidayet!” diyor.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.