Sure sec
EN'ÂM-153 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 153. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-153 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, 152. âyet-i kerime ile 153. âyet-i kerimeyi birbirine bağlamıştır. Allahû Tealâ, 152'de “Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. İşte bu Allah'ın sizi bağladığı, taahhüt altına koydu...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 153 Tefsiri

 

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûhu, ve lâ tettebiûs subule fe teferraka bikum an sebîlihi, zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne).

Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.

1.ve enne: ve muhakkak ki
2.hâzâ: bu
3.sırâtî mustekîmen: benim mustakîm olan yolum, bana yönelmiş olan yolum, sizi bana ulaştıracak olan yol. (Allah'a ulaştıran yol)
4.fettebiûhu (fe ittebiû-hu): öyleyse ona tâbî olun
5.ve lâ tettebiû: ve tâbî olmayın
6.es subule: yollara
7.fe teferraka: o taktirde ayırır
8.bi-kum: sizi
9.an sebîli-hi: onun yolundan
10.zâlikum: işte böyle
11.vassâ-kum: size vasiyet etti, emretti, farz kıldı
12.bi-hi: onunla
13.lealle-kum: umulur ki böylece siz
14.tettekûne: siz takva sahibi olursunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, 152. âyet-i kerime ile 153. âyet-i kerimeyi birbirine bağlamıştır. Allahû Tealâ, 152'de “Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. İşte bu Allah'ın sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu ve vasiyet ettiği şeydir.” buyuruyor. Açıklamasını da 153. âyette veriyor; “Allah ile olan ahdiniz Sıratı Mustakîm'dir.” diyor. 4 tane Sıratı Mustakîm:
  1. Ruhun Sıratı Mustakîm'i
  2. Fizik vücudun Sıratı Mustakîm'i
  3. Nefsin Sıratı Mustakîm'i
  4. İradenin Sıratı Mustakîm'i
Ruhun Sıratı Mustakîm'i; bir yükselme yoludur. Ruhunuz dünya adı verilen bu gezegenden, sizden ayrılarak sonsuz bir hızla, sonsuz bir mesafe kat ederek Allah'ın katına ulaşır ve yedi tane âlem geçer. Yedinci âlemde Sidret-ül Münteha'ya ulaştığı zaman İndi İlâhi'de dikey bir yolculukla Allah'ın yokluktaki Zat'ına ulaşarak, Allah'ın Zat'ında yok olur. İşte bu vuslattır; ruhun Allah'a ulaşıp, Allah'ın Zat'ında ifna olması, yok olması, fenafillah makamının sahibi oluşunuz.

Ruhunuz, 14. basamakta ihsanla mürşidinize tâbî olduğunuz taktirde, sizden ayrılır. Allah'a doğru bu yolculuğu yapar. Allah'ın Zat'ında yolculuk biter. Nerede tâbî olduysanız, tâbî olduğunuz noktadan itibaren ruhunuz sizden ayrılmıştır. Mürşidinizin dergâhına ulaşmıştır. Oradan 1. gök katına çıkmak imkânına kavuştuğunuz an Nefs-i Emmare'yi %7 nurla tamamladığınız an, ana dergâha (devrin imamının dergâhı) ulaşır. Oradan da 1. kata çıkmaya başlar. Sonra 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına birer birer tırmanır. Sonunda da Allah'a ulaşır. Bu, ruhun kendi âlemindeki reel bir yolculuğudur. Kendi âleminde fizik standartlarda yolculuk edip, Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'ın Zat'ına erer, kişi "ermiş" olur. Allah'ın evliyası olur. Ruhun Sıratı Mustakîm'i, Allah'ın Zat'ında sona erer. Bu bir yücelme değil, yükselme yoludur. Fizik standartlarda, fizik olarak adına "seyr-i sülûk" denilen bir yolculuktur.

Sonra fizik vücudun, ardından da nefsin Sıratı Mustakîm'i söz konusudur. Nefsiniz, nefs tezkiyesi yapar. Nefsin kalbindeki afetler azalır. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler gelip yerleşir. İşte böyle bir dizaynda ilk %7 nur birikiminde nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Şeytan, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için şeytanın tesir alanı da %7 küçülmüştür. İkinci defa %7 nur birikiminde şeytanın tesir etme imkânı, %7 daha küçülmüştür. Bunun mânâsı, fizik vücudunuz başlangıçta şeytanın bütün emirlerine itaat ederken, nefsinizin afetleri yok oldukça %7, %7 şeytanın emirlerine değil, Allah'ın nurlarının kontrolünde, Allah'ın nurlarının emirlerine itaat eder. Nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar, Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yerine getirilmesini, yasak ettiği fiillerin de asla işlenmemesini gerçekleştirir. Ama sahip olduğu yüzdede bunu yapabilir. Nefs-i Levvame'de, nefsinizin kalbindeki nurlar henüz %14'dür, huşûyla (tâbiiyetten evvel verilen %2 rahmet nuru ile) beraber %16'dır. Sonra yedişer, yedişer yükselecektir. Nefsinizin kalbindeki faziletlerin oranı yükseldikçe, şeytanın üzerindeki hakimiyeti adım adım azalacak ve fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan o seviyede, aynı miktarda kurtulacak ve aynı miktarda Allah'a kul olacaktır. Böylece Allah'a olan kulluğu devamlı artacaktır.

İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %49 (fazıl) ve huşûdaki %2 (rahmet) ile %51 olmuştur. Artık nefsinizin kalbi, şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının yani Allah'ın hakimiyetine girmiştir. Artık 100 üzerinden 51 Allah'ın emirlerine itaat eden bir fizik vücut vardır. %51'den daha fazla emirlere itaat ve %51'den daha fazla yasaklara riayet söz konusudur. Öyleyse fizik vücudunuz, adım adım şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Nefsinizin kalbinde afetler azaldıkça, nefsinizin dizaynı da şeytanın hakimiyetinden Allah'ın hakimiyetine dönük bir muhteva kazanır. Nefsinizin afetleri devamlı azalır. Ve %50'yi geçtikten sonra afetlerin azalmasıyla nefsiniz Allah'a teslim olma yolunda önemli bir mesafe alır.

Nefsiniz bir rehinedir. Ruhunuz Allahû Tealâ'ya ulaştıktan sonra nefsiniz gene rehinedir. Ne zaman ki 22. basamakta ruhunuz Allah'ın Zat'ında ifna olursa, yok olursa fenâ makamının sahibi olursunuz. 23. basamakta beka makamının sahibi olursunuz, altın taht ihsan edilir. 24. basamakta zikriniz günün yarısını aşar, zühd sahibi olursunuz. Ve %81 nur ile fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu teslime ulaşıncaya kadar, ruhunuzun Allah'a teslim olmasına rağmen nefsiniz bir rehine olmakta devam eder. Fizik vücudunuzun Sıratı Mustakîm'i, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada tamamlanır (25. basamak).

Fizik vücudunuz da, nefsiniz de, ruhunuz da, iradeniz de aynı anda kulvara girerler. Aynı anda herbiri kendi Sıratı Mustakîmleri üzerinde iki tanesi aklanmaya başlar, bir tanesi (ruhunuz) yolculuğa, "seyr-i sülûk"a çıkar. İradeniz ise nefsinizin afetleri azaldıkça güçlenmeye başlar. Ve fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu 25. basamağa kadar nefsiniz bir rehine olmakta devam eder. Önce bir tek emanet vardı; ruhunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, fizik vücudunuz bir emanet değildi. Ama ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaştı, o zaman nefsiniz gene rehine olmakta devam eder ama, fizik vücudunuz emanet hüviyetine girer. 23., 24. ve 25. basamakta fizik vücudunuz, "fizik vücudunuzun Sıratı Mustakîm'i" olarak yücelmeyi oluşturur ve Allah'a teslim olur. Hâlâ nefsin kalbinde bu sırada %19 karanlık vardır, henüz nefs, daimî zikre ulaşmamıştır. Ama o %19'u hiç nazari itibare almayarak fizik vücut Allah'a teslim olur. Sonra nefsiniz de aynı standarta ulaşır. Sadece bu Sıratı Mustakîm üstünde fizik vücudunuzun teslimiyle birlikte ikinci emanet de Allah'a teslim edilmiş olur. Nefsiniz rehin olmaktan kurtulur. O da emanet olur. Nefsiniz daimî zikir ile Allah'a teslim olur. Üçüncü Sıratı Mustakîm de tamamlanır.

Sonra 28. basamağın 4 kademesinde 4 mertebe daha; kalp müzeyyen olur. Ve iradenizin Sıratı Mustakîmi'nin sonunda Salâh Makamının (28. basamağın) 4. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece olay biter.

İşte Allahû Tealâ'nın bu âyette bahsettiği Sıratı Mustakîm, 4 Sıratı Mustakîm'i birden ihata eden hüviyette bir Sıratı Mustakîm'dir.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.