Sure sec
EN'ÂM-144 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 144. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-144 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanlar daima iki grup oluşturmuştur: Allah'ın tarafında olanlar. Şeytanın tarafında olanlar. Farklılıkları son derece açıktır. Allah'ın tarafında olanlar, Allah ne emretmişse onu emrederler, ney...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 144 Tefsiri

 

وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Ve minel ibilisneyni ve minel bakarisneyn(bakarisneyni), kul âz zekereyni harrame emil unseyeyni emmâştemelet aleyhi erhâmul unseyeyn(unseyeyni), em kuntum şuhedâe iz vassâkumullâhu bi hâzâ, fe men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben li yudillen nâse bi gayri ilm(ilmin), innallâhe lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: “İki erkek mi veya iki dişi mi? (Ya da) iki dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah’ın bununla size vasiyet ettiğine (farz kıldığına) şahit mi oldunuz?” Bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan söyleyen (iftira eden)den daha zalim kimdir? Muhakkak ki Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez.

1.ve min el ibilisneyni
(ve min el ibili isneyni)
: ve deveden iki
2.ve min el bakarisneyni
(ve min el bakara isneyni)
: sığırdan iki
3.kul: de
4.âz zekereyni (e ez zekereyni): iki erkek mi?
5.harrame: haram kıldı
6.em el unseyeyni: veya iki dişi mi?
7.emmâ iştemelet: veya (ya da) ihata ettiği mi
8.aleyhi: onu
9.erhâmu: rahimler
10.el unseyeyni: iki dişi
11.em kuntum: yoksa siz oldunuz mu
12.şuhedâe: şahitler
13.iz vassâkum allâhu: Allah size vasiyet ettiği zaman (farz kıldığına)
14.bi hâzâ: bunları
15.fe men: o halde kimdir
16.azlemu: daha zalim
17.mimmenifterâ
(min men ifterâ)
: iftira eden kimseden
18.alâllâhi (alâ allâhi): Allah'a (karşı)
19.keziben: yalanla
20.li yudille: saptırmak, dalâlette bırakmak için
21.en nâse: insanlar
22.bi gayri ilmin: bir ilim olmaksızın
23.innallâhe (inne allâhe): muhakkak ki Allah
24.lâ yehdî: hidayete erdirmez
25.el kavme: kavim, topluluk
26.ez zâlimîne: zâlimler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanlar daima iki grup oluşturmuştur:
  1. Allah'ın tarafında olanlar.
  2. Şeytanın tarafında olanlar.
Farklılıkları son derece açıktır. Allah'ın tarafında olanlar, Allah ne emretmişse onu emrederler, neyi yasak etmişse onu yasak ederler. Şeytanın taraftarları, Allah neyi emretmişse onu yasaklarlar, neyi yasaklamışsa onu emrederler. Kalın çerçeve içinde, bu âyetin muhtevası içinde insanlara baktığımızda, kim Allah'ın tarafındadır, kim şeytanın tarafındadır hemen anlaşılır.

Allahû Tealâ burada hayvanlardan bahsediyor ama söz konusu olan Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet konusunda orada bir vasiyet yer alıyor. Kesilecek, eti yenecek olan hayvanlardan bahseden bu âyet-i kerimenin ruhunda Allahû Tealâ: “Allah'ın vasiyet ettiğinin yerine insanlara onun tam zıddı olan şeyleri öğütleyerek, böylece Allahû Tealâ'ya karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır?” diyor. Bu, tagut (insan ve cin şeytanlar), Allah'ın söylediklerinin tam tersini söylerler ve Allah'ın söylediklerini söyleyenleri de sahtekârlıkla itham ederler. İki defa üst üste Allah'a ihanet içindedirler. Hem yanlış söylemekle ihanet içindedirler, hem de doğruyu söyleyeni sahtekâr olarak tanıtmaya çalışmakla ihanet içindedirler.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Bir kısım insan: “Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.” diyor. Bir kısım insan da: “Hayır Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz.” diyor. Allahû Tealâ ne emretmişse bunu bütün sahâbe gerçekleştirmiştir. Hepsi Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ve Kur'ân'ın emriyle Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilemişler. Bütün sahâbe Allah'a ulaşmayı dilemişler.

Öyleyse doğru; Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah'ın emirlerini söyleyenlerle, o emirleri söyleyenlere "sahtekâr" diyenler arasındaki farkı belirtmek üzere Allahû Tealâ burada şunu söylüyor: “Allah'ın vasiyet ettiklerine karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır?” Allah'ın söylediklerinin tam tersini söyleyerek, onları inandıran, Allah'ın yolundan saptıran ve Allahû Tealâ'nın emirlerini bildirenleri de sahtekâr ilân ederek bir defa daha zulmeden insanlar; onlar ihanet içindedirler.

İşte safhalara bakıldığında, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahâbe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısım insanlar: “Hayır Kur'ân-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o bir sahtekârdır.” diyorlar.

Sonra Allahû Tealâ; “Mürşidinize ulaşacaksınız.” diye emrediyor. Bütün sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e, sonra dört halifeye ulaşmış, sonra da sahâbeye ulaşılıp tâbî olunmuş. Ama “olmayacaksınız” diyorlar. Ve kim mürşid olduğunu söylüyorsa, kim “Mürşide tâbî olmak farzdır.” diyorsa, “O sahtekârdır.” diyorlar. İki defa zulüm. Sonra Allahû Tealâ: “Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırın.” diyor. Bütün sahâbe ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Şeytanın ilminde olan insanlar: “Hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh, insana hayat verir. Ruhu, Azrail (a.s) aldığı anda insan ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaştırılabilir.” diye yalan söylüyorlar, Allah'a karşı iftira ediyorlar.

Öyleyse gene Allah'ın tarafında olanlarla, şeytanın tarafında olanlar; insan ve cin şeytanlar bir defa daha devreye girmektedir. Allahû Tealâ gerekli âyet-i kerimelerde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına mani olanlara zaten açıkça "zalim" diyor.

Daha sonra Allahû Tealâ: “Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz.” diyor. Bütün sahâbe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve diyorlar ki: “Hayır, fizik vücudun Allah'a teslimi diye onların anlattığı gibi bir şey söz konusu değildir. İslâm'ın 5 tane şartını yerine getiren herşeyi yapmıştır. Teslim de olmuştur, işi bitirmiştir.” O, "işini bitirmiş" denilen insanlarınsa hiçbirinin kurtulması mümkün değildir.

Daha ötede nefsin, iradenin teslimi vardır. Allah'ın dostları, hepsinin teslim edilmesi gerektiğini söylerler. Bütün sahâbe hepsini teslim etmişler ve tagut (insan ve cin şeytanlar): “Hayır, böyle bir şey yoktur Kur'ân-ı Kerim'de.” deyip işin içinden çıkarlar. Ayrıca, bunların farz olduğunu söyleyenleri, sahtekârlıkla itham ederler, iki defa zulmederler. Hem Allah'ın söylediklerinin tam zıddını söylemekle insanlara ve kendilerine zulmederler, hem de doğruları söyleyenlerin sahtekâr olduğunu iddia etmekle bir defa daha zulmederler.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.