Sure sec
EN'ÂM-14 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 14. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-14 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Müşriklerin Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Kim Allah'a şirk koşuyorsa kendisine Allah'tan başka ilâhlar edinmiştir. O kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 14 Tefsiri

 

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ

Kul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırıs semâvâti vel ardı ve huve yut’ımu ve lâ yut’am(yut’amu), kul innî umirtu en ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne).

De ki: “Semaları ve arzı yaratan Allah’tan başka bir velî (dost) edinir miyim? Ve doyuran (yediren) ve Kendisi doyurulmayan (yedirilmeyen) O’dur.” “Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum.” de.

1.kul: de, söyle
2.e gayra: ...başka mı?
3.allâhi: Allah
4.ettehızu: edinirim
5.veliyyen: velî, dost
6.fâtırı: yaratan
7.es semâvâti: semâlar, gök katları
8.ve el ardı: ve arz yeryüzü
9.ve huve: ve O
10.yut'ımu: yedirir, doyurur
11.ve lâ yut'amu: ve yedirilmez, doyurulmaz
12.kul innî: de ki muhakkak ki ben
13.umirtu: emir olundum, emrolundum
14.en ekûne: olmak
15.evvele: ilk
16.men esleme: teslim olan kimse
17.ve lâ tekûne enne: ve olmamak
18.min: ...'den
19.el muşrikîne: müşrikler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Müşriklerin Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Kim Allah'a şirk koşuyorsa kendisine Allah'tan başka ilâhlar edinmiştir. O kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a şirk koşmak Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrinde mevcuttu. Mekke'de putlara tapanlar vardı ve kocaman bir alanı o putlar için tahsis etmişlerdi. Putlara tapanlar da bu yüzden Mekke'ye sık sık gelirler, Mekke'nin para kazanmasına sebebiyet verirlerdi. Ve putlar, puta tapanlar için tapılması gereken şeylerdi. Allahû Tealâ'dan başka ilâhlar edinmişlerdi.

İşte Allahû Tealâ onlara "müşrik" adını veriyor. Şirke girenler, Allah'a ortak koşanlar, Allah'tan başka kendi elleriyle yaptıkları taşları ilâh sayanlar, onlara tapanlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Mekke'de doğdu. Mekke'nin büyük kısmı ise müşrikti. Puta tapıyorlardı. Yahudiler ve hristiyanlar azınlıktaydı. Peygamber Efendimiz (S.A.V) orada ilk teslim olan olsaydı bile ondan evvel Hz. Âdem fizik dünyada Allah'a teslim olmuş olacaktı. Öyleyse Allahû Tealâ'nın buradaki “Ben teslim olanların ilkiyim.” dedirtmekten başka bir muradı var.

Allahû Tealâ elest bezminde Hz. Âdem'in sırtından onun çocuklarını çıkartıyor, onların sırtlarından da onların çocuklarını çıkartıyor ve huzurunda bütün insanları (ilk insan olan Hz. Âdem'den kıyâmet günü yaşayacak son insana kadar) ruh, vech ve nefs olarak topluyor.

7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).
Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
Herkes kalp gözüyle Allah'ı görüyor, kalp kulağıyla Allah'ı işitiyor. Allah'ın söylediklerini aynı anda o sonsuz sayıdaki milyarlarca kişilik topluluk duyuyor. Ve yine aynı anda cevap veriyorlar Allahû Tealâ'ya. Allah da onları duyuyor. Böylece Allah'a yemin, misak ve ahd veriliyor.

İşte Allah'ın bizim üzerimizdeki vasiyeti; yemini, misaki ve ahdi aşıyor, muhtevasına iradenin teslimini de alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz (S.A.V) o gün ruhuyla, vechiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a teslim olmuş. Daha dünyaya gelip yaşamadan önce o teslim olanların ilki. Çünkü ne Hz. Âdem var, ne başka peygamberler, ne de insanlar. Hiçbir şey yok. Dünya henüz ateş küresi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah'a ilk teslim olan. Orada, elest bezminde, zaman-ı evvelde Allah'a teslim oluyor. Bu O'nun teslimi ve bu sebeple teslim olanların ilki.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.