Sure sec
EN'ÂM-130 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 130. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-130 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, kıyâmet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allahû Tealâ bu âyetle, insanlardan da cinlerden de resûller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında Nebî resûller...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 130 Tefsiri

 

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ

Yâ ma’şerel cinni vel insi e lem ye’tikum rusulun minkum yakussûne aleykum âyâtî ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû şehidnâ alâ enfusinâ ve garrathumul hayâtud dunyâ ve şehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn(kâfirîne).

Ey insan ve cin topluluğu! Size âyetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resûller (elçiler) gelmedi mi? “Kendi nefslerimize şahit olduk.” dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kâfir olduğuna, kendileri şahit oldular.

1.yâ ma'şere el cinni: ey cin topluluğu
2.ve el insi: ve insan
3.e lem: olmadı mı?
4.ye'ti-kum: size geldi
5.rusulun: resûller, elçiler
6.min-kum: sizden, içinizden
7.yakussûne: anlatıyorlar, anlatırlar
8.aleykum: size
9.âyâtî: âyetlerim
10.ve yunzirûne-kum: ve sizi uyarıyorlar, uyarırlar
11.likâe: mülâki olma, karşılaşma, ulaşma
12.yevmi-kum: sizin gününüz
13.hâzâ: bu
14.kâlû: dediler
15.şehid-nâ: biz şahit olduk
16.alâ: üzerine, ...’e
17.enfusi-nâ: nefslerimiz, kendi nefslerimiz
18.ve garrat-hum: ve onları aldattı
19.el hayâtu ed dunyâ: dünya hayatı
20.ve şehidû: ve şahit oldular
21.alâ: üzerine, ...’e
22.enfusi-him: kendi nefsleri, kendileri
23.enne-hum: onların ... olduklarına, kendilerinin ...olduğuna
24.kânû: oldular
25.kâfirîne: kâfirler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, kıyâmet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allahû Tealâ bu âyetle, insanlardan da cinlerden de resûller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında Nebî resûller (peygamber resûller) vardır. Ancak ne cinlerden, ne meleklerden, nebî resûl olmaz. Cinlerden de, insanlardan da peygamber olmayan resûller, velî resûllerdir. Allah'ın evliyası, dostu olan resûllerdir.

Bütün nebîler, aynı zamanda mutlaka ama mutlaka resûldür. Kur'ân-ı Kerim boyunca hiç istisna görülmemiştir. “Bütün resûller de nebîdir.” sözü Kur'ân-ı Kerim'e tamamen ters düşer. İşte o tersliği ifade eden âyetlerden bir tanesi, bu âyettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da resûl olduğu açık bir şekilde ifade buyrulmuştur. Öyleyse Kur'ân-ı Kerim'de hiçbir cin nebîye işaret bulunmadığı cihetle ve cin resûllerin de var olması sebebiyle buradaki resûl kelimesi, bütün resûllerin nebî olmasının imkânsız olduğunu söylemektedir. Öyleyse Allahû Tealâ'nın dizaynı bütün nebîlerin, resûl olması konusunda apaçık bir şekilde bir işaret taşımaz. Ama Kur'ân-ı Kerim boyunca aksini gösterecek hiçbir âyet mevcut değildir. Ama bütün resûllerin nebî olduğu iddia edilecek olursa âyet-i kerime, bu konuya cevaplardan biri olacaktır. Yûsuf Suresinin 50. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ diyor ki:

12/YÛSUF-50: Ve kâlel meliku’tûnî bihî, fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn(eydiyehunne), inne rabbî bi keydihinne alîm(alîmun).
Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiği zaman Yusuf (a.s): “Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.
Bir kâfir olan, firavunun habercisi olan alelâde bir haberci Kur'ân-ı Kerim'de resûl adını alıyor. O zaman bütün nebîlerin resûl olması kadar tabii bir şey olamaz. Hepsi mutlaka resûldür. Ama Kur'ân'da adı geçen bütün resûllerin aynı zamanda nebî olması iddiası kesinlikle yanlış bir ifadedir. Burada risaletle uzaktan yakından alâkası olmayan herhangi bir haberciye, haber götüren kişi için Allahû Tealâ "resûl" kelimesini kullanmıştır. Kim böyle bir ulağın peygamber olduğunu iddia edebilir?

Burada, bu âyette de Allahû Tealâ, cinlerden de resûllerin mevcut olduğunu söylüyor. Öyleyse cinlerden nebî olması mümkün olmadığı cihetle bir defa daha Allahû Tealâ burada bütün resûllerin nebî olmadığını kesinleştirmiş oluyor.

Bütün devirlerde, bütün kavimlerde resûller vardır. İşte o resûller insanlara; “Allah'a ulaşmanız lâzım. Ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lâzım. Herşeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemeniz lâzım. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, böyle bir talebiniz olmazsa kurtulmanız mümkün değildir, gideceğiniz yer cehennemdir.” diyerek insanları uyarırlar. Ama insanların büyük kısmı onları hiçbir zaman dinlemezler.

Son Peygamber olan Hz. Muhammed (S.A.V)'den sonra kâinata bir daha peygamber gelmeyecektir. Bundan sonra gelenlerin hepsi, sadece velî resûl olacaktır. Asla nebî resûl olması mümkün değildir. Her devirde bütün bu resûller, kendi kavimlerine ve huzur namazının imamı olan resûl de bütün kavimlere ve bütün kâinata bunu haber verecektir. “Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir.” diyerek Yûnus Suresinin 7 ve 8. âyetleriyle ikaz edecektir. Çünkü insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşları söz konusu değildir.

10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.
10/YÛNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.