Sure sec
EN'ÂM-116 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 116. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-116 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir taraftan, Allahû Tealâ hakikatleri söylüyor; Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlara tebliğ ediyor; öbür taraftan insanların çoğu, O'nun söylediklerinden habersiz, yanlış yoldalar, dalâletteler ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 116 Tefsiri

 

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

Ve in tutı’ eksere men fîl ardı yudıllûke an sebîlillâhi, in yettebiûne illâz zanne ve in hum illâ yahrusûn(yahrusûne).

Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar, ancak zanna tâbî olurlar. Ve onlar, ancak yalan uydururlar.

1.ve in: ve eğer, ...olursa
2.tutı': itaat edersin
3.eksere (eksera) : çoğuna
4.men fî el ardı: yeryüzünde bulunan kimseler
5.yudıllû-ke: seni saptırırlar, dalâlette bırakırlar
6.an sebîli allâhi: Allah'ın yolundan
7.in ... (illâ): eğer olursa, ancak ... olur
8.yettebiûne: tâbî olurlar, uyarlar
9.(in ...) illâ ez zanne: ancak, sadece zan
10.ve in ... (illâ): ve eğer olursa, ancak ... olur
11.hum (in...) illâ: onlar ancak
12.yahrusûne: yalan uydururlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir taraftan, Allahû Tealâ hakikatleri söylüyor; Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlara tebliğ ediyor; öbür taraftan insanların çoğu, O'nun söylediklerinden habersiz, yanlış yoldalar, dalâletteler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in de kendileri gibi dalâlette olmasını istiyorlar.

Âyet-i kerimede insanların çoğunun dalâlette olduğu vurgulanmaktadır. İblis bunu başarmıştır. Onun için insanların çoğunun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir.

7/A'RÂF-179: Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîran minel cinni vel insi, lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).
Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.
Bu çoğunluk, %90'dan daha fazladır.

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
Mü'minleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün insanlar şeytana kul olacaklardır.

Sahâbe Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e soruyor:
  - “Ey Allah'ın Resûl'ü kaç fırka?”
  - “73 fırka.”
  - “Ey Allah'ın Resûl'ü, bunlardan sadece bir fırka mı kurtulacak?”
  - “Evet, bir fırka.”
  - “Fırkanın adı ne?”
  - “Fırka-i naciye, mü'minler.”
  - “Özellikleri nedir ey Allah'ın Resûl'ü?”
  - “Onlar da sizinle benim gibi Sıratı Mustakîm'in üzerinde olanlardır.”
6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.
6/EN'ÂM-153: Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûhu, ve lâ tettebiûs subule fe teferraka bikum an sebîlihi, zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne).
Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
Hadîs-i şerife göre de 73 fırkanın 72'sinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse her devirde insanların %90'dan fazlası Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilemeyenler olacaktır. Hep böyle olmuştur. Şeytan, akıl almaz bir zekâyla insanları devamlı korkunç bir kandırma çemberinin içine almış, herkesi ayrı bir cepheden yakalamış ve Allah'tan uzaklaştırmayı başarmıştır.

Emaniyye; asırlar boyunca insanların Kur'ân-ı Kerim' den sonra kendi elleriyle yazdıkları yazılar, kitaplardır.

Aslında herbiri Kur'ân'ı açıklamak için yazılmıştır. Fakat açıklamalar, Kur'ân'a bakarak gerçekleştirilmemiştir. Hep daha evvel insanların yazdıkları yazılar, esas alınarak ve bir şeyler ilâve edilerek, Kur'ân-ı Kerim'e yaklaşılıyor mu, uzaklaşılıyor mu hiç değerlendirilmeksizin, asırlar sonunda emaniyye isimli bir ilim oluşmuştur: Faydasız ilim. Ve bu ilim, dünyadaki bütün insanları mahvetmiştir.

Aslında bir tek dîn vardır. Ama zaman geçtikçe emaniyye sebebiyle başka dînler varmış gibi dînlerin üzerine bir kılıf örtülmüştür. İşte bu emaniyye sebebiyle insanlar, dînlerini bildiklerini zannetmişlerdir. Hep yanlışlıklar yapmışlar, Allah'ın yolunda olduklarını zannederek dalâlette kalmışlardır.

Bütün insanlar, hayata dalâlette ve fıskta olarak başlarlar.

3/ÂLİ İMRÂN-82: Fe men tevellâ ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).
Artık bundan sonra, kim yüz çevirirse (nebilerden sonra gelecek olan bu Resûl'ü inkâr ederse), işte onlar, onlar fâsıklardır.
Tâbî olmayanların hepsi fısktadır. Tâbî olmadıkları sürece bütün insanlar, doğuşlarından itibaren dalâlettedir. Ve insanların, tâbî olanlarının, sayısı dünya nüfusuna kıyasla hiçbir zaman %10'u bulmamıştır.

Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e de aynı şeyi söylemektedir: “Seni dalâletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi?”

Başlangıçta hepimiz dalâletteydik. Kur'ân'daki hidayet müessesesinin ne olduğunu da bilmiyorduk. Ama Allah'ın Kitab'ı hiç değişmemiştir. Bütün peygamberlerine, Son Peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'e de indirdiği Kur'ân-ı Kerim'le aynı şeyi; hidayeti emretmiştir. Allahû Tealâ: “Ruhunuzu Bana ulaştıracaksınız, hidayete ereceksiniz. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Bana teslim edeceksiniz. Nefsinizi ahsen kılarak, Bana teslim edeceksiniz. Ve iradenizi Bana teslim edeceksiniz, hepsi hidayettir.” buyuruyor.

İnananların çok büyük bir kısmı kendilerini hiçbir zaman kurtaramayacak olan, Kur'ân'dan değil, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrendikleri bir dîni yaşamaktadırlar. Bu dîn, Kur'ân'ın İslâm'ı; Allah'ın İslâm'ı değildir. Bu dîn, sadece emaniyye adlı bir tuzağa düşürür. Böylece onlar, sadece zanna tâbî olurlar. Ve insanlar, Allahû Tealâ'yla olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan istediği standartlara normal hüviyette ulaşamazlar.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.