Sure sec
EN'ÂM-103 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 103. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-103 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanın kalbinde sem'î isimli bir işitme hassası, basar isimli bir görme hassası vardır. Ne zaman başınızdaki gözlerle görüyorsanız, o görme hassasının adı "rüyet"tir. Baş gözüyle görüş; rüyeti, k...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 103 Tefsiri

 

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâra) ve huvel lâtîful habîr(habîru).

Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır.

1.lâ tudriku-hu: onu idrak edemez
2.el ebsâru: görme hassaları (gözler)
3.ve huve: ve O
4.yudriku: idrak eder
5.el ebsâra: görme hassaları (gözler)
6.ve huve: ve O
7.el lâtîfu: lâtif, güzel, hoş, lütfeden
8.el habîru: haberdar olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanın kalbinde sem'î isimli bir işitme hassası, basar isimli bir görme hassası vardır. Ne zaman başınızdaki gözlerle görüyorsanız, o görme hassasının adı "rüyet"tir. Baş gözüyle görüş; rüyeti, kalp gözüyle görüş; basarı ifade eder. Allahû Tealâ burada kalp gözünün görme hassasını "basar" kullanmaktadır. Basar, göz değil; görme hassasıdır.

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Allahû Tealâ, kalplerdeki ve başlardaki gözlerden, kulaklardan bahsettiği zaman gözler için "a'yunun", kulaklar için "âzân" kelimelerini kullanır.

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Gözler ve kulaklar, Kur'ân-ı Kerim'de "göz" ve "kulak" adıyla geçer. Ama kulağın hassası, duymaktır. "Duyma" fiili, sem'î fiilidir. Duymak başka işitmek başka şeydir. Kulak duyar ama işiten, mânâya varan, zihindir.

    Basar; kalpteki gözün görme hassasıdır, göz değildir.
    Rüyet; başınızdaki gözün görme hassasıdır, göz değildir.
    Sem'î; kulağın duyma hassasının adıdır, kulak değildir.
Sem'î, fiilini Allahû Tealâ hem baş kulağınız, hem de kalp kulağınız için kullanır. Ama görme fiilini başınız için "rüyet", kalbiniz için "basar" olarak kullanmaktadır. Burada Allahû Tealâ: “Gözler onu idrak edemez.” değil “Gözlerin görme hassaları onu idrak edemez.” demektedir. O hassa, gözünüze ait değildir. Kalbinizdeki göze de ait değildir. O hassa, zihninize aittir. Görüntü, zihninize ulaşır ve o zaman idrak edersiniz.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.