Sure sec
BEYYİNE-5 Tefsiri

BEYYİNE Suresi 5. Ayet-i Kerime Tefsiri

BEYYİNE-5 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyette de bu tek dînin yani Hz. İbrâhîm'in hanif dîninin kayyum olan dîn olduğu açıklanıyor. Dînde halis kul olmak nefsin kalbini afetlerden, önce yarıya kadar temizleyip ruhu Allah'a teslim et...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BEYYİNE Suresi Âyet - 5 Tefsiri

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeti.

Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.

1.ve mâ umirû: ve onlar emrolunmadılar
2.illâ: den başka
3.li ya'budû allâhe: Allah'a kul olmak
4.muhlisîne: muhlisler
5.lehu: ona
6.ed dîne: dîn
7.hunefâe: hanifler
8.ve yukîmû es salâte: ve namazı ikame etmek
9.ve yu'tû ez zekâte: ve zekâtı vermek
10.ve zâlike: işte bu
11.dînu: dîn
12.el kayyimeti: kayyum
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyette de bu tek dînin yani Hz. İbrâhîm'in hanif dîninin kayyum olan dîn olduğu açıklanıyor. Dînde halis kul olmak nefsin kalbini afetlerden, önce yarıya kadar temizleyip ruhu Allah'a teslim etmek, sonra %80'den fazla temizleyip fizik vücudu Allah'a teslim etmek, sonra %100 temizleyip nefsi Allah'a teslim etmek, sonra muhlis olmak yani irşad olmak, en sonra iradeyi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak yani başka insanları irşad etmek için Allah tarafından yetkili kılınmak. Bütün sahabe bu şerefe ermiş, irşad makamının sahibi olmuşlardı.

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
close tefsir menu

BEYYİNE Suresi Tefsiri

BEYYİNE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.