Sure sec
BELED-11 Tefsiri

BELED Suresi 11. Ayet-i Kerime Tefsiri

BELED-11 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Fakat insan sarp yokuş olan hidayet yolunu aşmaya kalkışmadı, teşebbüs etmedi. Hidayet yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi 1. kat cenneti hakeder. 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BELED Suresi Âyet - 11 Tefsiri

 

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

Fe lâktehamel akabete.

Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.

1.fe: fakat
2.lâ ıktehame: katlanmadı, geçmedi, aşmadı
3.el akabete: akabe, sarp yokuş, dik yokuş, zor iş
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Fakat insan sarp yokuş olan hidayet yolunu aşmaya kalkışmadı, teşebbüs etmedi. Hidayet yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi 1. kat cenneti hakeder. 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştırır ve tâbî olur. 2. kat cenneti hakeder. Allah onun ruhunu 21. basamakta Kendisine ulaştırır ve 3. kat cenneti hakeder. Günde 2 veya 3 saat zikir yapmaktadır. Fizik vücudun teslimi bundan sonra gelen teslimdir. Günde 18 saat zikir gerektirir. Bunun için dik yokuştur. Ruhu Allah'a Allah ulaştırır. Fizik vücudu kişi kendi gayretiyle Allah'a teslim etmek zorundadır. Şeytan bütün gücüyle bu teslimi engellemeye ve kişiyi dalâlete düşürmeye çalışır. Bu sebeple de fizik vücut teslimi dik yokuştur.

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.
2/BAKARA-257: Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Allah, âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) dostudur, onları (onların nefslerinin kalplerini) zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur (onlar, şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz), onları (onların nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar, ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardır.
>
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.