Sure sec
BAKARA-87 Tefsiri

BAKARA Suresi 87. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-87 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerime, Kur'ân'ın en önemli âyetlerinden bir tanesidir. Çünkü bu âyet bütün kavimlere kesintisiz bir şekilde resûller gönderildiğini ifade ediyor: 23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 87 Tefsiri

 

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ

Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn(taktulûne).

Andolsun ki, Biz, Musa’ya kitap verdik ve ondan sonra ardarda resûller gönderdik. Ve Meryem’in oğlu İsa’ya beyyineler (açık deliller) verdik ve onu Ruh’ûl Kudüs ile destekledik. Öyle ki, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle gelen resûle karşı, her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.

1.ve lekad: ve andolsun
2.âteynâ: biz verdik
3.mûsâ: Musa
4.el kitâbe: kitap
5.ve kaffeynâ: ve arkasından gönderdik, ardarda, ara vermeden
6.min ba'di-hî: ondan sonra
7.bi er rusuli: resûlleri
8.ve âteynâ: ve biz verdik
9.îsâ ibne meryeme: Meryem oğlu İsa
10.el beyyinâti: beyyineler, açık kanıtlar
11.ve eyyednâ-hu: ve biz onu destekledik
12.bi rûhi el kudusi: Ruh'ûl Kudüs ile
13.e fe: öyle mi, öyle ki
14.kullemâ: her sefer, her defa
15.câe-kum: size geldi
16.resûlun: resûl, elçi
17.bimâ: şey ile
18.lâ tehvâ: hoşlanmadınız
19.enfusu-kum: nefsleriniz
20.istekbertum: kibirlendiniz
21.fe ferîkan: böylece bir grup, bir kısmı
22.kezzebtum: yalanladınız
23.ve ferikan: ve bir grup, bazıları
24.taktulûne: öldürüyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerime, Kur'ân'ın en önemli âyetlerinden bir tanesidir. Çünkü bu âyet bütün kavimlere kesintisiz bir şekilde resûller gönderildiğini ifade ediyor:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Bugün de, içinde yaşamakta olduğumuz bütün kavimlerde Allah'ın resûlleri var. Bu resûller, peygamber değildir. Peygamber olmayan resûllerin 4 görevi vardır:
  1. Allah'ın âyetlerini okumak
  2. Nefsleri tezkiye etmek
  3. Kitap öğretmek
  4. Hikmet öğretmek
Nebî resûllerin ise 5. görevi vardır: "Hikmetin de ötesini öğretmek."

12/YÛSUF-50: Ve kâlel meliku’tûnî bihî, fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn(eydiyehunne), inne rabbî bi keydihinne alîm(alîmun).
Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiği zaman Yusuf (a.s): “Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.
Mü'min bile olmayan bir kâfir, alelâde bir haberci "resûl" olarak geçiyor Kur'ân-ı Kerim'de. Bütün kavimlere Allah resûller göndermiştir ve o resûller İsrail kavminde de devamlı yaşamışlardır. Hz. Musa, bir peygamberdi ama İsrail kavmiyle beraber bütün dünyaya gönderilmişti ve ondan sonra da hep resûller, İsrail kavminin içinde varoldu. Bugün de mutlaka onların arasında Allah'ın bir resûlü yaşıyor:

16/NAHL-36: Ve lekad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâletu, fe sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).
Ve andolsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık). (Allah’a ulaşmayı dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaşmayı dileyenleri), Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün).
14/İBRÂHÎM-4: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî li yubeyyine lehum, fe yudillullâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâu, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir.
Allah sadece mutlu olmanızı ister. İnsanlar direkt olarak Allah'a ulaşamadıkları için, kendilerinin bunu başarmaları mümkün olmadığı için, Allah'ı hiçbir gayret sarfetmeden işitmeleri ve O'nun gösterdiklerini görmeleri mümkün olmadığı için Allah hep bütün devirlerde aracılar koymuştur. Allahû Tealâ diyor ki:

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Burada bahsedilen imamlar, kavimlerin birinden seçilen resûllerden bir tanesidir. Her devirde huzur namazının imamlığı görevini gerçekleştirirler. Bu resûller, geleceğin teminatıdır. Gelecekte "dînlerin birleştirilmesi" neticesinde bütün dünya için bir sulh ve sukûn ortamı oluşacaktır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.