Sure sec
BAKARA-85 Tefsiri

BAKARA Suresi 85. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-85 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerimeye göre insanlar, grup grup ayrılmışlar, birbirlerine düşmanlar. Birbirlerini yurtlarından çıkarıyorlar, öldürüyorlar, birbirlerine kötü muamele ediyorlar. Günah ve düşmanlıkta da ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 85 Tefsiri

 

ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkummin diyârihim, tezâharûne aleyhim bil ismi vel udvân(udvâni), ve in ye’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharremun aleykum ihrâcuhum e fe tu’minûne bi ba’dil kitâbive tekfurûne bi ba’d(ba’dın), fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ hızyun fîl hayâtid dunyâ, ve yevmel kıyâmeti yureddûne ilâ eşeddil azâb(azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

Sonra siz, öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz, sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar, size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde (onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip) fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa Kitab’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyâmet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Ve Allah, yaptığınız şeylerden gâfil değildir.

1.summe entum: sonra siz
2.hâulâi: onlar
3.taktulûne: öldürüyorsunuz
4.enfuse-kum: kendileriniz, sizin nefsleriniz, birbiriniz
5.ve tuhricûne: ve çıkarıyorsunuz
6.ferîkan min-kum: sizden bir grup
7.min diyâri-him: kendi yurtlarından
8.tezâharûne: yardımlaşıyorsunuz
9.aleyhim: onlara karşı
10.bi el ismi: günah ile, günahta
11.ve el udvâni: ve düşmanlık
12.ve in ye'tû-kum: ve eğer size gelirse
13.usârâ: esirler
14.tufâdû-hum: onları fidye karşılığı değiştirirsiniz
15.ve huve: ve o
16.muharremun: haram kılınan, haram olan
17.aleykum: size
18.ihrâcu-hum: onların çıkarılması
19.e fe tu'minûne: o halde îmân mı ediyorsunuz
20.bi ba'di: bir kısmı
21.el kitâbi: kitap
22.ve tekfurûne: ve inkâr ediyorsunuz
23.bi ba'dın: bir kısmı
24.fe mâ cezâu: artık cezası değil
25.men: kişi, kimse
26.yef'alu: yapar
27.zâlike min-kum: işte sizden
28.illâ
(ma ... illa)
: ancak, sadece, den başka
: (den başka değildir)
29.hızyun: rezillik
30.fî el hayâti ed dunyâ: dünya hayatında
31.ve yevme el kıyâmeti: ve kıyâmet günü
32.yureddûne: reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler
33.ilâ eşeddi: en şiddetlisine
34.el azâbi: azap
35.ve mâ: ve değildir
36.allâhu: Allah
37.bi gâfilin: gâfil, farkına varmayan, bilmeyen
38.ammâ (an mâ): şeylerden
39.ta'melûne: siz yaparsınız, yapıyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerimeye göre insanlar, grup grup ayrılmışlar, birbirlerine düşmanlar. Birbirlerini yurtlarından çıkarıyorlar, öldürüyorlar, birbirlerine kötü muamele ediyorlar. Günah ve düşmanlıkta da adeta birbirleriyle yarışıyorlar; bu konularda birbirlerine yardım ediyorlar.

Günah ve düşmanlıkta başkalarına yardım etmek, günah ve düşmanlığı aynen paylaşmak demektir. Allahû Tealâ buyuruyor:

3/ÂLİ İMRÂN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’minûne bil kitâbi kullihi, ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca “Biz îmân ettik.” dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: “Öfkenizden ölün.” Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.
Sahâbe, başlangıçta birbirinin can düşmanıydı. Her kabile, başka bir kabileden insanları öldürmüştü. O kabilelerin de hepsi onlardan bir kısmını öldürmüştü. Bütün kabilelerin arasında korkunç bir kan davası hüküm sürüyordu. Öyle bir devirde, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olan sahâbe; birbirlerinin can düşmanıyken, sonunda birbirlerinin can dostu oldular.

Sahâbe, Kitab'ın bütününe inandı. Kur'ân-ı Kerim'in bütününü hiç taviz vermeden tatbik etti. İsrail kavmi ise işlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkâr etmişlerdir. Ve inkâr edenler ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibidir. Gidilecek yer cehennemdir ve insanlar İslâm'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Allah'ın farz kıldığı "Allah'a ulaşmayı dilemeyi" gerçekleştirmiyorlar. Yani Kur'ân-ı Kerim'in âmenû olmaya, ruhu Allah'a teslim etmeye müteallik emirlerini gerçekleştirmiyorlar. Fizikî olarak "Hayır, o âyet yoktur." demiyorlar; çünkü âyetin varlığını görüyorlar. Ama tatbik etmiyorlar.

Bu âyet, Allah'ın nehiylerine itaat etmeyen insanlardan bahsediyor. Ve bütün zamanlarda olduğu gibi, zamanımızda da insanların büyük kısmı, Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. Bu konuda, her peygamberin yaşadığı devirde O'na tâbî olanlar Kur'ân-ı Kerim'in en güzel örnekleridir. O devirde yaşayıp gerçek anlamda tâbî olanlar, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmişler, bütün nehiylerini asla işlememişlerdir. Allahû Tealâ'nın emirleri de nehiyleri de her devirde insanların çoğu tarafından tatbik edilmiyor. Böyle tatbikat dışı olaylar zincirinin oluşması da şeytanın iğvasından kaynaklanıyor.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.