Sure sec
BAKARA-76 Tefsiri

BAKARA Suresi 76. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-76 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Âmenû olmak, üçüncü basamaktan başlar 28. basamağın 5. kademesine kadar bütün basamakları kapsar. Âmenû olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safhasında yine kişi âmenûdur, m...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 76 Tefsiri

 

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halâ ba’duhum ilâ ba’din kâlû e tuhaddisûnehum bi mâ fetehallâhu aleykum li yuhâccûkum bihî inde rabbikum e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).

Ve onlar, âmenû olanlarla (Allah’a ulaşmayı dileyenlerle) mülâki oldukları (karşılaştıkları) zaman: “Âmenû olduk.” dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine: “Allah’ın size açtığı şeyleri (Resûlallah hakkında bildirdiklerini), Rabbinizin katında size karşı onu “hüccet (delil) göstersinler” diye mi onlara (mü’minlere) anlatıyorsunuz? Hâlâ akıl etmiyor musunuz?” dediler.

1.ve izâ: ve olduğu zaman
2.lekû: mülâki oldular, karşılaştılar
3.ellezîne: o kimseler, onlar
4.âmenû: âmenû oldular, îmân ettiler
5.kâlû: dediler
6.âmennâ: biz âmenû olduk, îmân ettik
7.ve izâ halâ: ve yalnız kaldıkları zaman
8.ba'duhum ilâ ba'din: onların bazıları diğerlerine, birbirlerine
9.kâlû: dediler
10.e tuhaddisûne-hum: onlara anlatıyor musunuz, haber mi
11.bi mâ: o şeyi, onu
12.feteha: açtı
13.allâhu: Allah
14.aleykum: size
15.li: için, olsun diye
16.yuhâccû-kum: size (hüccet) delil gösteriyorlar
17.bi-hi: onunla, onu
18.inde rabbi-kum: Rabbinizin katında
19.e fe lâ ta'kılûne: hâlâ akıl etmiyor musunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Âmenû olmak, üçüncü basamaktan başlar 28. basamağın 5. kademesine kadar bütün basamakları kapsar. Âmenû olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safhasında yine kişi âmenûdur, mürşidine ulaşmıştır. ruhunu Allah'a ulaştırdığında âmenû olmanın üçüncü safhasındadır. fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir, dördüncü defa âmenû olmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmiştir, beşinci defa âmenû olmuştur. İrşada ulaşmış altıncı defa âmenû olmuştur, iradesini teslim etmiş yedinci defa tekrar âmenû olmuştur.

Hucurat Suresinin 14. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mü'min olmadıklarını, çünkü kalplerinin içine îmân girmediğini ifade edi-yor. Bu kişiler burada Hucurat-14'e paralel bir uygulama içerisinde açıklanmıştır:

Hucurat Suresinin 14. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mü'min olmadıklarını, çünkü kalplerinin içine îmân girmediğini ifade edi-yor. Bu kişiler burada Hucurat-14'e paralel bir uygulama içerisinde açıklanmıştır:

49/HUCURÂT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Allah'a ve Resûl'üne itaat etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi dileyince Allah ona 7 furkan verir ve bütün günahlarını örter. Amellerinden bir şey eksilmez, kazandığı dereceler artar.

8/ENFÂL-29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah’a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur yani kazandığı dereceler eksilir ve yok olur. Yani amellerinde eksilme olur.

18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.