Sure sec
BAKARA-75 Tefsiri

BAKARA Suresi 75. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-75 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Tahrif müessesesi iki tarzda teşekkül eder: Mukaddes kitaplardaki kelimeler doğrudan doğruya şeytan tarafından değiştirilir. Bu, kitapların değiştirilmesi yoluyla tahriftir. Tahrif edilmiş kitapta...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 75 Tefsiri

 

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

E fe tatmeûne en yu’minû lekum ve kad kâne ferîkun minhum yesmeûne kelâmallâhi summe yuharrifûnehu min ba’di mâ akalûhu ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).

(Ey mü’minler)! Hâlâ onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka (grup) vardı ki, Allah’ın kelâmını işitirler, sonra onu akıl ettikleri (anladıkları) halde, bile bile tahrif ederler.

1.e fe tatmeûne: umuyor musunuz
2.en yu'minû: inanmaları
3.lekum: size
4.ve kad kâne: ve olmuştu
5.ferîkun: bir fırka, bir grup
6.min-hum: onlardan
7.yesmeûne: işitirler
8.kelâm: kelâm, söz
9.allâhi: Allah
10.summe: sonra
11.yuharrifûne-hu: onu tahrif ederler, değiştirirler
12.min ba'di: sonradan, ondan sonra
13.: şey
14.akalû-hu: onu akıl ettiler, onu anladılar
15.ve hum: ve onlar
16.ya'lemûne: biliyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Tahrif müessesesi iki tarzda teşekkül eder:
  1. Mukaddes kitaplardaki kelimeler doğrudan doğruya şeytan tarafından değiştirilir. Bu, kitapların değiştirilmesi yoluyla tahriftir. Tahrif edilmiş kitapta birçok âyetin gerçek anlamı kaybolmuştur. Şeytanın istediği biçimde anlam verilebilecek hususlar ortaya çıkmıştır.
  2. Kitaplar değiştirilmeden yapılan tahriftir. Bu, mânâyı tahrif etmektir.
Bugün elde kalan mukaddes kitaplardan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ı, Hz. İsa'ya indirilen İncil'i, iblis birçok değişiklikler yaparak tahrif etmeyi başarmıştır. Kur'â-n-ı Kerim 14 asır evvel indirildiği haliyle aynen duruyor, hiçbir şeyi değiştirilememiştir. ve başka kitaplardaki yazılı metinleri tahrif etmeyi başaran iblis, Kur'ân-ı Kerim'e dokunamamıştır.

Çünkü Allahû Tealâ diyor ki:

15/HİCR-9: İnnâ nahnu nezzelnâz zikre ve innâ lehu le hâfizûn(hâfizûne).
Muhakkak ki zikri (Kur'ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.
Şeytan âyetleri aynı bırakarak, tatbikatı değiştirmiştir. âyetleri insanlara unutturmuş ve insanların hayatlarına tatbik etmedikleri, kitap üzerine yazılı kayıtlardan ibaret bıraktırmıştır. Ve ne yazık ki başarmıştır. Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerinde, kelimelerinde, harflerinde hiçbir tahrifat yapamamıştır. Buna karşılık şeytan tatbikatı öylesine maharetle, öylesine sinsice değiştirmiştir ki bugün, tatbik edilen, İslâm'ın kaidelerine uyan insanların artık cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmaları mümkün değildir (kâğıt üzerinde olmayan tahrifat).

Tatbikatı tahrif etmek yani hedefinden saptırmak, tatbikatı insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan hüviyetinden uzaklaştırmak ve farklı bir hüviyete sokmak. Bir kısmını tamamen unutturmak, bir kısmını yozlaştırmak, şeklini değiştirmek. Kur'ân-ı Kerim hakikatlerini, özellikle teslimleri gizleyen ve yalanlayan insanları Allahû Tealâ cezalandıracaktır. Çünkü bunların hepsi tahrif müessesesinin içine girer.

İşte böyle bir dizaynda insanlar, şeytanla yaptıkları işbirliği sonucu şeytanın beyinlerini yıkamasıyla kendilerini Allah'ın yolundan saptıracak olan, Kur'ân-ı Kerim'e hiç uymayan şeyleri tatbik etmeye başlamışlardır. Allah'ın emrettiği mürşidi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, teslimleri kabul etmemişlerdir. Böylece Allah'ın âyetlerini bile bile tahrif etmişlerdir.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.