Sure sec
BAKARA-63 Tefsiri

BAKARA Suresi 63. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-63 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ buyuruyor: 7/A'RÂF-142: Ve vâadnâ mûsâ selâsîne leyleten ve etmemnâhâ bi aşrin fe temme mîkâtu rabbihî erbaîne leyleh(leyleten), ve kâle mûsâ li ahîhi hârûnahlufnî fî kavmî ve aslıh ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 63 Tefsiri

 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr(tûra) huzû mâ ateynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi leallekum tettekûn(tettekûne).

Sizin misâkinizi (yeminlerinizi) aldığımız zaman Tur Dağı’nı üstünüze kaldırmıştık. Siz verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın (sarılın) ve onun içindeki şeyleri zikredin (hatırlayın), umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.

1.ve iz: ve olmuştu, olduğu zaman
2.ehaznâ: almıştık
3.mîsâka-kum: sizin misakleriniz, yeminleriniz
4.ve refa'-nâ: ve biz yükselttik, kaldırdık
5.fevka-kum: sizin üstünüze
6.et tûra: Tur
7.huzû: alın, sarılın, kendinize maledin
8.mâ ateynâ-kum: size verdiğimiz şeyler
9.bi kuvvetin: kuvvetle
10.ve uzkurû: ve hatırlayın
11.: şey(ler)
12.fî-hi: onun içinde
13.lealle-kum: umulur ki siz, böylece siz
14.tettekûne: takva sahibi olursunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ buyuruyor:

7/A'RÂF-142: Ve vâadnâ mûsâ selâsîne leyleten ve etmemnâhâ bi aşrin fe temme mîkâtu rabbihî erbaîne leyleh(leyleten), ve kâle mûsâ li ahîhi hârûnahlufnî fî kavmî ve aslıh ve lâ tettebi’ sebîlel mufsidîn(mufsidîne).
Musa (A.S)’a otuz gece vaad ettik ve onu on ile tamamladık. Böylece onun Rabbinin kararlaştırdığı zaman, kırk geceye tamamlandı. Ve Musa (A.S), kardeşi Harun’a şöyle dedi: “Kavmimde bana halef ol (benim yerime geç) ve ıslâh et ve müfsidlerin (fesat çıkaranların) yoluna tâbî olma.”
Allahû Tealâ bizlerden yemin, misak ve ahd istemektedir. Bu Allah'ın ahdidir. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin de Allah'a verdiği yemin, Allah'a teslim olmaktır. Bu da bizim Allah'a verdiğimiz yeminlerimizdir.

Allahû Tealâ insanlara verdikleri yemini hatırlatmak üzere yahudi kavminin üzerine Tur dağını kaldırıp tepelerine dikmiştir, onlar fena halde korkmuşlardır. Ve bunun haşyeti altında insanlar Allah'a verdikleri sözü net olarak hatırlamışlardır:

Allahû Tealâ bunu Mâide Suresinde misak olarak almaktadır:

5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
13/RA'D-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.
Allah'ın ahdi, bütün yeminleri kaplar. Allahû Tealâ "Yemininizi, misakinizi ve ahdinizi hatırlayın ki; böylece takva sahibi olasınız." diyor. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz ve böylece takva sahibi olacaksınız. Böyle bir şeye ulaşmak, kişiyi önce evliya kılar. Bu, ruhun teslim olma safhasıdır. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ederek üst seviye evliya olacaktır. Daha sonra nefsini Allah'a teslim ederek daha üst seviye evliya olacaktır. Ve iradesini de teslim ederek en üst seviye evliya olacaktır.

Bakara-63'te Allah'ın söylediği şey, takva sahibi olmakla; yani teslimlerin bütünüyle noktalanır. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeleri için Allahû Tealâ insanlardan bütün teslimlere ulaşabilecekleri yemin, misak ve ahd almıştır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.