Sure sec
BAKARA-58 Tefsiri

BAKARA Suresi 58. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-58 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Mağfiret, iki kanatlı bir olaydır. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, onun önünde diz çöküp tövbe ederse, Allahû Tealâ'dan günahlarının affını dilerse, mürşid de onun günahlarının affını diler...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 58 Tefsiri

 

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hıttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn(muhsinîne).

Ve o zaman demiştik ki: “Bu kasabaya girin, böylece O'nun (ni’metlerinden) dilediğiniz yerden bol bol yeyin. Kapıdan secde ederek girin ve “hıtta” (günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz) deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim (günahlarnızı sevaba çevirelim). Ve muhsinlere (ni’metlerimizi) artıracağız.”

1.ve: ve
2.iz: olmuştu, olduğu zaman
3.kulnâ: dedik
4.udhulû: girin
5.hâzihi: bu
6.el karyete: karye (kasabadan küçük yerleşim birimi)
7.fe: artık, böylece
8.kulû: yeyin
9.min-hâ: ondan, oradan
10.haysu: yer (mekân)
11.şi'tum: dilediniz
12.ragaden: bol bol
13.ve: ve
14.udhulû: girin
15.el bâbe: kapı
16.succeden: secde ederek
17.ve: ve
18.kûlû: deyin, söyleyin
19.hıttatun: hıtta, günahların bağışlanmasını
20.nagfir: biz bağışlarız, biz bağışlayalım
21.lekum: sizin için, size
22.hatâyâ-kum: sizin hatalarınız
23.ve: ve
24.se-nezîdu: artıracağız
25.el muhsinîne: muhsinler, ahsen olanlar (fizik vücudunu teslim edenler)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Mağfiret, iki kanatlı bir olaydır. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, onun önünde diz çöküp tövbe ederse, Allahû Tealâ'dan günahlarının affını dilerse, mürşid de onun günahlarının affını dilerse (ki işlemler otomatik olarak gerçekleşir) o zaman mağfiret, tövbe eden açısından da ettiren açısından da karşımıza iki kanatlı bir simge olarak çıkar. Birinci kanatta tövbe edenin mağfiret talebinin kabulü vardır. İkinci kanatta tövbe ettirenin, tövbe edenin mağfiretiyle ilişkili talebi vardır. İki tarafın da mağfiret talebi birleşir ve böylece Allah, o kişinin günahlarını birinci mağfiret sebebiyle affetmiş, ikinci mağfiret sebebiyle de sevaba çevirmiş olur. Yani bir defa daha affederek sıfırlanmış olan günahları sevaba çevirmiş olur.

Furkân suresinin 70, Mu'min Suresinin 7 ve Nisâ Suresinin 64. âyet-i kerimelerindeki mağfiret, iki kanatlı bir mağfirettir, günahların sevaba çevrilmesidir.

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
40/MU'MİN-7: Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm(cahîmi).
Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah'tan) mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”
4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Bakara-58'de tek taraflı bir mağfiret vardır. Burada bir mürşid ya da peygamber önünde tövbe yoktur. Sadece kapıdan girerken günahların affını talep etmek, Allah'tan mağfiret talebi vardır. Bu, Hz. Musa'nın önünde yapılan bir tövbe değildir. Burada Allahû Tealâ mağfiret kelimesini kullanarak, Lut kavminde kasabanın kapısından girerken "hıtta" diyenlerin, günahların affını talep edenlerin günahlarını affetmiş ve tek taraflı bir mağfiret uygulanmıştır.

close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.