Sure sec
BAKARA-55 Tefsiri

BAKARA Suresi 55. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-55 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ı apaçık görmek, salâh makamının sonunda Allah'ın nasip kıldığı bir olgudur. Bunun için nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, Tövbe-i Nasuh, günahların sevaba çevrilmesi, salâh nurun...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 55 Tefsiri

 

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

Ve iz kultum yâ mûsâ len nu’mine leke hattâ nerallâhe cehreten fe ehazetkumus sâikatu ve entum tenzurûn(tenzurûne).

Ve: “Yâ Musa! Biz, Allah’ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız.” demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı. Ve siz de (bunu) görüyordunuz.

1.ve iz: ve olmuştu, olduğu zaman
2.kultum: siz dediniz
3.: ya, ey
4.mûsâ: Musa
5.len nu'mine: biz asla inanmayız
6.leke: sana
7.hattâ: olana kadar, olmadıkça
8.nerâ: biz görürüz
9.allâhe: Allah
10.cehreten: açıkça
11.fe: o zaman, bunun üzerine
12.ehazet-kum(u): sizi aldı, yakaladı
13.es sâikatu: yıldırım
14.ve entum: ve siz
15.tenzurûne: bakıyorsunuz, görüyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ı apaçık görmek, salâh makamının sonunda Allah'ın nasip kıldığı bir olgudur. Bunun için nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, Tövbe-i Nasuh, günahların sevaba çevrilmesi, salâh nurunun ihsanı, günahların örtülmesi kademeleri aşıldıktan sonra Allahû Tealâ, Zat'ını göstermeyi nasip kılar.

Bu kavim daha başlangıçta "Allahû Tealâ'yı apaçık göreceğiz ya da inanmayız." diyorlar. Zamanımızda birçok âlim, Allah'ın görülemeyeceğini, kendileri görmedikleri için kimsenin de göremeyeceğini zannetmektedir. Sanki Allahû Tealâ onlardan müsaade alacakmış gibi Allahû Tealâ "Ben görülmem." demez. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Allah'ı defalarca kalp gözüyle gördüğü kesinleşmiş durumdadır. Miraca çıktığı zaman ruhu vücuduna örtü olmuştur. Ruhunun baş gözleriyle Allahû Tealâ'yı görmüştür. Hz. Musa başlangıçta Allah'ı baş gözleriyle görmek istemiştir. Ancak Allahû Tealâ baş gözüyle kimsenin Allah'ı göremeyeceğini söylemiştir. Bunu da dağa tecelli ederek ispatlamıştır. Allahû Tealâ dağa tecelli edip de dağ yok olunca, Hz. Musa baş gözüyle Allah'ı görmekten vazgeçmiştir. Allahû Tealâ ondan sonra Kendisini kalp gözüyle Hz. Musa'ya göstermiştir. Kalp gözünün çalışma hassası basardır. Aşağıdaki âyetler Allah'ın kalp gözüyle görüleceğini ispat etmektedir:

2/BAKARA-140: Em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâta kânû hûden ev nasârâ kul e entum a’lemu emillâh(emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme şehâdeten indehu minallâh(minallâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).
Yoksa siz: “Muhakkak ki İbrâhîm (a.s), İsmail (a.s), İshak (a.s), Yakup (a.s) ve torunları yahudi veya hristiyan’dılar” mı diyorsunuz. De ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından verilen, O'nun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan gâfil değildir.
43/ZUHRÛF-86: Ve lâ yemlikullezîne yed’ûne min dûnihiş şefâate illâ men şehide bil hakkı ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
Ve onların, O’ndan (Allah’tan) başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk’a şahit olanlar hariç ve onlar (Hakk’ı) bilirler.
50/KAF-37: İnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve şehîdun.
Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilenleri işitebilen ve (kalp gözleri ile Allah’a) şahit olan kişiler için mutlaka ibret vardır.
7/A'RÂF-206: İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibadetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)
Muhakkak ki Allah’ın katında olanlar (huzur namazı kılanlar), O’na ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve O’nu tesbih ederler. Ve O’na secde ederler.
Allah'ın evliyalarından Yunus, Erzurumlu İbrâhîm Hakkı, Hoca Ahmed Yesevi, Eşref Rumî, Mevlâna Celâleddîn Rumî ve her devrin Kutbu Azamı, Allah'ı gördüklerini açık ve kesin bir şekilde anlatmaktadırlar. Allahû Tealâ, Allah gösterirse görülür. Kişi ne zaman salâh makamının 5. ve 6. kademelerine ulaşabilirse, Allah'a kul olmanın bütün safhalarını aşar da Allah'a iradesini de teslim ederse, o zaman Allah'ın Zat'ını da görmeyi haketmiş olur. Allah'ın Zat'ının görülmesi, Allah nasip kılarsa ancak bu şartlarda mümkündür.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.