Sure sec
BAKARA-37 Tefsiri

BAKARA Suresi 37. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-37 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Rahîm esması, hem acımayı hem merhameti hem de rahmet nuru göndermeyi ifade eder. Hz. Âdem, Allahû Tealâ'nın emrini dinlememenin ve o ağaca yaklaşmanın, meyvesinden yemenin ne kadar yanlış bir şey...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 37 Tefsiri

 

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Sonra Âdem, Rabbinden kelimeleri telakki etti (öğrendi) (ve Rabbine tövbe etti.). Bunun üzerine (Allah), onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki O, Tevvab’tır (tövbeleri kabul edendir), rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

1.fe: o zaman, sonra
2.telekkâ: telâkki etti, aldı, öğrendi
3.âdemu: Âdem
4.min rabbi-hi: Rabbinden
5.kelimâtin: kelimeler
6.fe tâbe aleyhi: böylece onun tövbesini kabul etti
7.inne-hu: muhakkak ki o, çünkü o
8.huve: o
9.et tevvâbu: tövbeleri kabul eden
10.er rahîmu: Rahim esmasıyla tecelli eden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahîm esması, hem acımayı hem merhameti hem de rahmet nuru göndermeyi ifade eder. Hz. Âdem, Allahû Tealâ'nın emrini dinlememenin ve o ağaca yaklaşmanın, meyvesinden yemenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmenin gerekli olduğunu idrak etmektedir.

Bu idrakin neticesinde, Allah'a tövbe etmektedir. Allahû Tealâ, Âdem (a.s)'a sadece konuşmasını değil, Allah'a nasıl tövbe etmesi lâzımgeldiğini de öğretmiştir.

Allahû Tealâ "tevvâbur rahîm" tabirini Kur'ân-ı Kerim'de her zaman kullanır. Allah tövbeleri kabul edendir ve Rahîm'dir. Sadece rahmet gönderen ve merhamet eden değildir. Burada ikisinin daha ötesinde bir müşterek anlam vardır. Kullarını kurtaran, onlara acıyan, merhamet eden, onların günahlarını sevaba çeviren ve tövbelerini kabul eden bir özellik...

Allahû Tealâ burada günahların sevaba çevrilmesiyle ilgili bir ifadeyi kullanmamıştır. Kendisini tövbeleri kabul eden olarak adlandırmıştır. Halbuki ne zaman Allahû Tealâ mağfiretten bahsederse, bunda günahların sevaba çevrilmesi vardır. Allahû Tealâ'nın insanlardan talebi, Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmaktır. Ama istiğfar (mağfiret müessesesi), sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların, mürşidle-rine Allah için teslim oldukları, mürşidlerinin önünde tövbe ettikleri anda gerçekleşen bir olgudur. Allahû Tealâ, Furkân Suresinde diyor ki:

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Âdem (a.s), Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde Allah'a tövbe etmiştir. İlk insanın ilk tövbesi ve Allahû Tealâ'nın Kendi ifadesinde söylediği gibi ilk insandan ilk kabul edilen tövbedir. Allahû Tealâ tövbeyi onu kabul ettiği zaman o günah işlenmemiş bir hüvviyettedir. Çünkü kaybedilen negatif dereceler sıfırlanmıştır, kaybedilmemiştir. Mağfirette, negatif dereceler sıfır olduktan sonra Allahû Tealâ bir defa daha affeder ve günahlar affedilir. Yani sıfırlandıktan sonra da sıfırın üstünde aynı miktar oluşur. Burada, Âdem (a.s)'ın Allah'a tövbe etmesi, Allahû Tealâ'nın da onun tövbesini kabul edip günahlarını, yaptığı hatayı işlememiş hükmüne ulaştırmasıdır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.