Sure sec
BAKARA-286 Tefsiri

BAKARA Suresi 286. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-286 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ önce Kendi açıklamalarını yapıyor sonra da insanların Allah'a söylemesi lâzımgelenleri sıralıyor. Deliler, aklî melekelerinde noksanlık olanlar, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyenler, a...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 286 Tefsiri

 

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

1.lâ yukellifu: mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz
2.allâhu: Allah
3.nefsen: nefs, kişi, kimse
4.illâ: ancak, sadece, den başka
5.vus'a-hâ: onun gücü, kapasitesi
6.lehâ: onun
7.mâ kesebet: kazandığı şeyler
8.ve aleyhâ: ve (sorumluluğu) onun üzerinde
9.mektesebet (mâ iktesebet): kazandığı neğatif şeyler
10.rabbe-nâ: Rabbimiz
11.lâ tuâhız-nâ: bizi aheze etme, sorgulama
12.in nesînâ: eğer, şâyet unuttuysak
13.ev: veya
14.ahta'nâ: hata yaptık
15.rabbe-nâ: Rabbimiz
16.ve lâ tahmil: ve yükleme
17.aleynâ: bizim üzerimize, bize
18.ısran: zorluk, güçlük
19.kemâ: gibi
20.hamelte-hu: onu yükledin
21.alâ ellezîne: o kimselere, onlara
22.min kabli-nâ: bizden önce
23.rabbe-nâ: Rabbimiz
24.ve lâ tuhammil-nâ: ve bize yükleme
25.mâ lâ tâkate lenâ: bizim takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi
26.bi-hi: ona
27.ve a'fu an-nâ: ve (bizden günahlarımızı) affet
28.ve igfir: ve mağfiret et, günahlarımızı sevaba
29.lenâ: bizi, bize, bizim için
30.ve irham-nâ: ve bize rahmet et, Rahîm esması ile
31.ente: sen
32.mevlâ-nâ: bizim mevlâmızsın
33.fe: artık
34.ensur-nâ: bize yardım et
35.alâ el kavmi el kâfirîne: kâfirler kavmine karşı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ önce Kendi açıklamalarını yapıyor sonra da insanların Allah'a söylemesi lâzımgelenleri sıralıyor.

Deliler, aklî melekelerinde noksanlık olanlar, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyenler, akîl-bâliğ olmayanlar, çocuklar tekliften müstağnidir, onlara teklif yoktur, onlar sorumlu değillerdir. Hiç kimseye Allah onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın taleplerine cevap verebilecek kapasitede değildir. Zaman içerisinde Allahû Tealâ onun kapasitesini genişletir ve arttırır. Onun gücünü arttırmakla kendisine verdiği görevler de büyür. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu da büyür.

Allahû Tealâ insanlara verdiği âyetlerle onların her geçen gün daha başarılı olmalarını istemektedir. ve kişiyi evvelâ geliştirir sonra yükünü yükler ve o yükü rahat rahat taşıyabilir. Kişi daimî zikre ulaştığında geriye baktığı zaman Allah'ın yardımı olmadan bu yükü taşıyamayacağını farkeder. Bu muhteva hep aynı kanunun içinde gerçekleşir ve Allah hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. Ama yükü taşıma vasfını devamlı geliştirir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer, kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Bakara-286'da bu noktadan sonraki ifade insanların duasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, günahlarının sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Tarih bunun yüzlerce misalini vermektedir. Küçücük bir ordu eğer Allah'ın yardımını almışsa kat kat üstün kuvvetlere sahip olan bir başka orduyu darmadağın edebilmiş ve yenmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe, Allah'ın meleklerinin yardımıyla kendilerinin beş katı düşmana karşı verdikleri savaşı kazanmışlardır. Bakara Suresinin son âyet-i kerimesi aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim'in de Bakara Suresinin de bir özetidir. 286 âyet-i kerimeden oluşan Bakara Suresi, Kur'ân-ı Kerim'in bir hülâsasıdır, özüdür. Öyleyse bu sure ve içindeki bu âyet, Kur'ân-ı Kerim'in bütününü ihtiva etmektedir. İslâm 7 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşmak ikinci safha ve ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safha nefsin Allah'a teslimi, altıncı safha irşada ulaşmak, yedinci safha iradenin teslimidir.

Bu dizaynda İslâm'ın bütünü vardır: 7 safha, 4 teslim...
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.