Sure sec
BAKARA-285 Tefsiri

BAKARA Suresi 285. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-285 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada Allahû Tealâ kitabı olan bir resûlden bahsetmektedir. Bu nebî resûlse mutlaka şeriat kitabı vardır. Son Peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'e Allah, Kur'ân-ı Kerim'i indir...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 285 Tefsiri

 

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).

Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü’minler de, hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. “Biz, O’nun resûlleri arasından (hiç) birini, diğerinden ayırmayız.” Ve “ışittik ve itaat ettik! Ve Rabbimiz, Senin mağfiretini (dileriz). Ve masîr (varış) Sana’dır (Sana doğru yola çıkarız ve Sana ulaşırız).” dediler.

1.âmene: îmân etti, inandı
2.er resûlu: resûl
3.bi-mâ: şeye
4.unzile: indirildi
5.ileyhi: ona
6.min: den
7.rabbi-hi: onun Rabbi
8.ve el mu'minûne: ve mü'minler
9.kullun: hepsi
10.âmene: îmân etti, inandı
11.bi allâhi: Allah'a
12.ve melâiketi-hi: ve onun meleklerine
13.ve kutubi-hi: ve onun kitaplarına
14.ve rusuli-hi: ve onun resûllerine
15.lâ nuferriku: fark gözetmeyiz, ayırmayız
16.beyne: arasında
17.ehadin: biri
18.min rusuli-hi: onun resûllerinden
19.ve kâlû: ve dediler
20.semi'nâ: biz işittik
21.ve ata'nâ: ve biz itaat ettik
22.gufrâne-ke: senin mağfiret etmen
23.rabbe-nâ: Rabbimiz
24.ve ileyke: ve sana
25.el masîru: masîr, varış, ulaşma, seyr-i sülûk
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada Allahû Tealâ kitabı olan bir resûlden bahsetmektedir. Bu nebî resûlse mutlaka şeriat kitabı vardır. Son Peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'e Allah, Kur'ân-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'ân-ı Kerim, bir daha değişmeyecek olan ve kıyâmete kadar dünyayı şeriat statüsünde yönetecek olan, Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı'dır. Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Hatem'ül Enbiyâ olduğunu söylemektedir. Hatem, mühür kelimesiyle aynı kökten gelir, "son bulmak" manası vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz (S.A.V) Son Nebî'dir ve O'ndan sonra peygamber bir resûl kıyâmete kadar hiçbir zaman gelemeyecektir. Ama peygamber olmayan resûller kıyâmete kadar bütün kavimlerde yaşayacaklardır.

Hem Peygamber Efendimiz (S.A.V) hem sahâbe, Allah'ın resûllerinden hiçbirini diğerinden ayırmamışlardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) için Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrâhîm arasında bir farklılık söz konusu değildir. Çünkü Allah'ın bütün resûlleri ister peygamber resûl olsun ister velî resûl olsun hiç istisnası olmadan hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir.

Allahû Tealâ insanlardan nefslerini tezkiye edeceklerine dair "yemin", fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceklerine dair "ahd", ruhlarını ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair "misak" alıyor. Ve soruyor:

5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen birisini, 12 ihsanda bulunurak mutlaka mürşidine ulaştırır. mürşidine ulaştığında Allah'ın 7 ni'meti oluşur. Bu ni'metlerden bir tanesi günahların sevaba çevrilmesidir.

Mağfiretle bütün olay tamamlanır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.