Sure sec
BAKARA-284 Tefsiri

BAKARA Suresi 284. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-284 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Herşey; bütün gökler, bütün yerler ve göklerdeki ve yerlerdeki canlı, cansız herşey Allah'ındır. İnsanlar da Allah'ındır; Allah için yaratılmışlardır. Kişi bir gün Allah'ın, kendisinin de Sahibi o...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 284 Tefsiri

 

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh(bihillâhu), fe yagfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar (herşey) Allah’a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde (içinizde) olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Ve Allah herşeye kaadirdir.

1.lillâhi (li allâhi): Allah'ın, Allah'a ait
2.mâ fî es semâvâti: göklerde bulunan şeyler
3.ve mâ fî el ardı: ve yeryüzünde bulunan şeyler
4.ve in tubdû: ve eğer siz açıklarsanız, açıklasanız
5.mâ fî enfusi-kum: nefslerinizde, içinizde olan
6.ev: veya
7.tuhfû-hu: onu gizlersiniz
8.yuhâsib-kum: sizi hesaba çeker
9.bi-hi: onunla
10.allâhu: Allah
11.fe: o zaman, o taktirde, artık
12.yagfiru: mağfiret eder, bağışlar, günahları
13.li-men: kimseyi
14.yeşâu: diler
15.ve yuazzibu: ve azap eder
16.men: kim, kimse
17.yeşâu: diler
18.ve allâhu: ve Allah
19.alâ kulli şey'in: herşeye
20.kadîrun: kaadir, kudret sahibi, gücü yeten
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Herşey; bütün gökler, bütün yerler ve göklerdeki ve yerlerdeki canlı, cansız herşey Allah'ındır. İnsanlar da Allah'ındır; Allah için yaratılmışlardır. Kişi bir gün Allah'ın, kendisinin de Sahibi olduğunu idrak ettiğinde O'na kul olur. O zaman sadece bir kul olduğunu, Allah'ın onu, Kendisi için yarattığını anlar. İnsan, Allah'a ne kadar lâyık olabilirse o kadar mutlu olur. İnsanı Kendisi için yaratan Allah'ın muradı, insanın Allah'a bir fayda sağlaması değil, mutlu olmasıdır.

İnsanın liyakati arttıkça mutluluğu da artar. Allahû Tealâ bütün ibadetleri insanlar, o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuştur.

Her ibadet, Allah ile kişi arasında bir mutluluk vasıtasıdır.

Doğru, insanı mutlu edecek olan herşeydir.

Yanlış, insanı mutsuz edecek olan herşeydir.

Mutluluk nefsin afetleri istikametinde yaşanmaz. Mutluluk sadece ruhun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşanabilir. Nefs, başkalarına emretmek ister, başkalarından üstün olmak ister, saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Ruh, başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister, bunun için yaratıldığını bilir. İşte insan ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsa o kadar nefsine hizmet etmiş olur ve ne kadar nefsine itimat ederse o kadar mutsuz olur.

Şunu hiç unutmayın! Nefsin afetlerine itaat ettiği sürece insan yalnız şeytana itaat eder. Ve şeytan bu kâinattaki en büyük düşmanınızdır ve sizden sadece mutsuz olmanızı ister. ve kıyâmetten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu, nefsin afetleridir.

Hayatınızın her saniyesinde rakam değişir. Derecat kaybettiren olaylar sol tarafınızda kiramen kâtibin melekleri tarafından, derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafınızdaki kiramen kâtibin melekleri tarafından muhafaza edilir. Hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama kıyâmet günü hayat filmi tamamlanır ve kronolojik sıraya göre dizilir. ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verilir. Sağınızdan verilirse Allah'ın cennetini hakettiniz demektir. Cehenneme gidenlerin de hayat filimleri sol ve arka taraflarından verilir.

Mahkeme-i Kübra, hayat filmini seyretmenin adıdır. Bu hayat filminde herşey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra O'na yaklaşmaya devam edin. O'na köle olun, Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap, sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur.

Bütün insanlar hesaba çekilecektir. Ama salihler için hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini ölmeden evvel görmüşlerdir. ve onlar için hayat filmlerini görmek sadece bir mutluluk vesilesidir. hayat filmleri onların, sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.