Sure sec
BAKARA-28 Tefsiri

BAKARA Suresi 28. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-28 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Reenkarnasyon denilen safsataya inananlar bu âyet-i kerimeyi, "birden fazla hayat" yaşandığına dair delil olarak vermek isterler. İnsanları reenkarnasyona ikna edipte Allah'ın yolundan ayırabilmek...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 28 Tefsiri

 

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? (Kıyamet günü sur’a üfürüldükten sonra) siz ölü idiniz. Sonra sizi (kıyamet günü) diriltti. Sonra sizi (sur’a ikinci defa üfürüldüğünde) öldürecek. Sonra sizi (sur’a üçüncü defa üfürüldüğünde) diriltecek. Sonra (İndi İlâhi’de) O’na döndürüleceksiniz.

1.keyfe: nasıl
2.tekfurûne: inkâr ediyorsunuz
3.billâhi (bi allâhi): Allah'ı
4.ve kuntum: ve siz idiniz, oldunuz
5.emvâten: ölüler
6.fe: sonra
7.ahyâ-kum: sizi diriltti
8.summe: sonra
9.yumîtu-kum: sizi öldürecek
10.summe: sonra
11.yuhyî-kum: sizi diriltecek
12.summe: sonra
13.ileyhi: ona
14.turceûne: döndürüleceksiniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Reenkarnasyon denilen safsataya inananlar bu âyet-i kerimeyi, "birden fazla hayat" yaşandığına dair delil olarak vermek isterler.

İnsanları reenkarnasyona ikna edipte Allah'ın yolundan ayırabilmek için şeytanın bir iddiası var. Diyor ki:
  1. İnsanlar arasında bir adaletsizlik var başlangıçta. Bazı insanlar fakir bazı insanlar zengin bir hayat yaşarlar. Bazı insanlar hasta bazı insanlar sağlıklı olarak doğarlar. İnsanların bir kısmı mutsuz, bir kısmı mutlu bir hayat yaşarlar. Allah adaletsiz bir Allah değildir, adaletsizliği mutlaka telâfi edecektir. Sakat olan insanı sağlıklı birisi olarak bir başka defa hayata getirecektir. Fakir olan insanı bir zengin kılarak başka defa hayata getirecektir. Ve böylece adaleti tesis ettirecektir.
  2. herşey gibi insan ruhu da tekâmül eder ve insanı Allahû Tealâ devamlı hayata getirmelidir ki, ruh adım adım tekâmül etsin. İnsanlar birçok defa dünyaya geldiklerinde ruhları tekâmül etmiştir, artık sadece güzellikleri işleyen bir hüviyete bürünmüşlerdir. Allah ancak o zaman kıyâmeti kopartacaktır. İnsanlar tekâmül ettiği için, düzeldiği için hepsini cennetine alacaktır.
Buna karşılık Allahû Tealâ diyor ki:

7/A'RÂF-179: Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîran minel cinni vel insi, lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).
Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.
34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
Görüyorsunuz ki şeytan baştan aşağı insanları aldatmakla meşgul. Bu yalanlardan biri de insan ruhunun birçok bedende yaşaması hali olan reenkarnasyondur. Kişi ölürken insanın vücudundaki cinler, o kişinin hayatında olanların hepsini bilerek o sırada doğmakta olan ikinci bir kişinin içine girerler. Ve o vücut öldükten sonra da başka bir vücuda gireceklerdir. İnsanlar 100 sene yaşayacak olsalar, eğer bir cinin ortalama 3000 yıl ömrü varsa, hayatı boyunca 30 tane insanın içine girip çıkabilecek demektir.

Şeytanın reenkarnasyonunda doğumlar ve ölümler vardır. Birinci büyük yanlışlık burada. İnsan 2 defa bu dünya üzerinde doğmaz, 2 defa ölmez. Bu dünyada insanlar bir defa doğar ve bir defa ölürler. Bir doğum, bir ölüm. İkinci bir doğum ve ikinci bir ölüm bu dünya üzerinde vücuda gelmez. Birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme mahşer meydanı'ndadır.

Allah'ın bütün partiküllere, gezegenlere verdiği itiş enerjisi sona erdiğinde, sur'a birinci defa üfürülür. kâinatın büyümesi duracak, büyük kütleler küçük kütleleri kendilerine çekeceklerdir (gravitasyon). Bu üfürmede, kâinatın neresinde olursa olsun bütün insanlar ölür. Daha evvel yaşamış olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdir. O anda zaman geçmişten geleceğe doğru giderken durur. İşte bu hususu Allahû Tealâ anlatıyor:

36/YÂSÎN-51: Ve nufiha fîs sûri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn(yensilûne).
Ve sur’a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar, mezarlarından Rab’lerine koşarlar (uçarlar, yükselirler).
Kıyâmet koptuğunda, zaman tersine dönecek ve insanlar yaşadıkları zamana geldiğinde zaten canlı olacaklar ve de yerçekimi kuvveti olmadığı için Allah'ın katına mahşer meydanı'na çekilip alınacaklardır.

Ve üçüncü defa üfürüyor İsrafil (a.s) ve bütün insanlar yeniden diriliyorlar. Bu diriltilmeyle berzah âlemi Allah tarafından yok edilir ve nefsler fizik vücutların içine geri döner. oradan Allah'ın huzuruna uçulur. İndi İlâhi'ye ulaşılır. orada herkesin hayat filmleri gösterilir.

Reenkarnasyon şeytanın bir sahtekârlığıdır. Kur'ân-ı Kerim asla reenkarnasyona geçit vermez. İnsan bir defa doğar ve bir defa ölür dünya üzerinde. İkinci defa diriltilir ve ikinci defa ölür İndi İlâhi'de. Dünya üzerinde birden fazla doğum ve ölüm mevcut değildir.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.