Sure sec
BAKARA-255 Tefsiri

BAKARA Suresi 255. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-255 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah hem hayattadır hem sonsuz bir hayatın sahibidir. ne kadar geriye ya da ileriye doğru gidilse Allah'ın olmadığı bir nokta yoktur. Allah ne uyuklar ne de uyur. Her zaman uyanıktır. Göklerde ve...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 255 Tefsiri

 

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O'nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

1.allâhu: Allah
2.lâ ilâhe: ilâh yoktur
3.illâ: ancak, sadece, den başka
4.huve: o
5.el hayyu: hayy olan, diri olan, canlı olan
6.el kayyûmu: kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden
7.lâ te'huzu-hu: onu almaz (ona olmaz)
8.sinetun: uyuklama hali
9.ve lâ nevmun: ve uyku yoktur, olmaz
10.lehu: onun
11.mâ fî es semâvâti: göklerde olan şeyler
12.ve mâ fi el ardı: ve yeryüzünde olan şeyler
13.men zâ: kim sahiptir (yetkiye sahiptir)
14.ellezî: o kimse ki, o ki
15.yeşfeu: şefaat eder
16.inde-hu: onun katında, yanında
17.illâ: ancak, sadece, den başka
18.bi izni-hi: onun izni ile
19.ya'lemu: bilir
20.mâ beyne eydî-him: onların elleri arasında olan şeyler, onların önlerindeki
21.ve mâ halfe-hum: ve onların arkalarında olan şeyler
22.ve lâ yuhîtûne: ve ihata edemez, kavrayamaz,
23.bi şey: bir şey
24.min ilmi-hi: onun ilminden
25.illâ: ancak, hariç, den başka
26.bi mâ şâe: dilediği şey, dilediği
27.vesia: (geniştir) kapladı, kuşattı, kapsadı
28.kursiyyu-hu: onun kürsüsü
29.es semâvâti: semalar, gökler
30.ve el arda: ve arz, yeryüzü
31.ve lâ yeûdu-hu: ve ona ağır, zor gelmez
32.hıfzu-humâ: onları (o ikisini) koruma, muhafaza etme 33 - ve huve
33.el aliyyu: âlâ, çok ulu, çok yüce
34.el azîmu: azîm, büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah hem hayattadır hem sonsuz bir hayatın sahibidir. ne kadar geriye ya da ileriye doğru gidilse Allah'ın olmadığı bir nokta yoktur. Allah ne uyuklar ne de uyur. Her zaman uyanıktır. Göklerde ve yerlerdeki herşey O'nundur. İzni olmadan, hiç kimse O'nun katında şefaat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Bu şefaatin sahibi arşı tutan meleklerle beraber devrin imamıdır.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye 12 ihsanda bulunduktan sonra kişi mürşidine ulaşır. tövbe ettiği anda devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşir. İşte bu şefaat olayıdır. Kişinin talebi üzerine günahları affolur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ya da devrin imamının talebi üzerine günahları bir defa daha affolunca günahlar sevaba çevirilir:

2/BAKARA-123: Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin şey’en ve lâ yukbelu minhâ adlun ve lâ tenfeuhâ şefâatun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).
Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye (bedel) kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardım olunmayacağı bir günden sakının.
Dünya üzerindeyken şefaat imkânını kullanmadan kıyâmet gününe ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur.

Kişinin geçmişi de geleceği de hayat filminde bellidir. O hayat filmi 7 kat cennete ve 7 kat cehenneme gidecekler için kıyâmet günü konmuştur.

Kâinatın en üst noktası İndi İlâhi'dir ve yerçekimi kuvvetine tâbîdir. Görünmeyen arşı tutan melekler, tahtları boşlukta tutmaktadırlar. Bütün namaz kılanların içinde en baştaki kişi her zaman hayatta olan birisidir ve devrin imamıdır. Aynı devrin imamı, Ümmülkitap'ın altındaki kürsünün de vazifelisidir.

Ümmülkitap yerden yaklaşık dört metre yüksekliğindedir. on katlı bir apartman büyüklüğündeki kitap boşlukta durmaktadır. Orada namaz kıldırmakla, Ümmülkitap'ı öğretmekle yetkili olan gene bir kişidir, o da devrin imamıdır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.