Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 251. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-251 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet, kâinatta insan olan bütün gezegenlerde Allah'ın fazl sahibi olduğunun kesin işaretini vermektedir. Allah'tan fazl alan Hz. Davut, Allahû Tealâ tarafından irşad göreviyle görevlendirilmişt...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 251 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-251

 

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Fe hezemûhum bi iznillâhi, ve katele dâvudu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev lâ def’ullâhin nâse, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lâkinnallâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).

Nihayet Allah’ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davut, Calut’u öldürdü. Ve Allah ona (Davut’a), meliklik (hükümdarlık) ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah’ın, insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı (yeryüzünün düzeni bozulurdu). Lâkin Allah, âlemlerin üzerine fazl sahibidir.

1.fe: böylece, sonra, nihayet
2.hezemû-hum: onları hezimete, yenilgiye uğrattılar
3.bi izni allâhi: Allah'ın izniyle
4.ve katele: ve öldürdü
5.dâvûdu: Davut
6.câlûte: Calut
7.ve âtâ-hu allâhu: ve Allah ona verdi
8.el mulke: mülk, meliklik, hükümdarlık
9.ve el hikmete: ve hikmet
10.ve alleme-hu: ve ona öğretti
11.mimmâ (min mâ): şeylerden
12.yeşâu: diledi
13.ve lev lâ: ve eğer olmasaydı
14.def'u allâhi: Allah'ın defetmesi, yok etmesi
15.en nâse: insanlar
16.bâ'da-hum: onların bir kısmı
17.bi ba'din: bir kısmı ile, diğerleri ile
18.le: mutlaka, elbette
19.fesedeti: fesat çıktı
20.el ardu: arz, yeryüzü
21.ve lâkinne allâhe: ve lâkin, fakat Allah
22.: sahip
23.fadlin: fazl
24.alâ el âlemîne: âlemlerin üzerine
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet, kâinatta insan olan bütün gezegenlerde Allah'ın fazl sahibi olduğunun kesin işaretini vermektedir. Allah'tan fazl alan Hz. Davut, Allahû Tealâ tarafından irşad göreviyle görevlendirilmiştir.

Hz. Davut'un ordusu, Calut'un ordusunu yenmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrindeki Mekke kâfirleriyle sahâbenin durumu gibi bu savaş da Allah'ın ordusuyla şeytanın ordusunun savaşı olmuştur. Sahâbenin hepsi Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olmuştu. Şehit olanların hepsi tâbî olanlardı. Kalplerinin içine îmân yazılan mü'minlerdi. Ve onların da üzerine Allahû Tealâ devamlı fazl gönderiyordu. Neticede hepsi daimî zikrin sahibi oldular. Allah'ın izniyle düşmanları hezimete uğratanların kalp yapılarına bakıldığında kalplerinin mührünün Allahû Tealâ tarafından açıldığı, içine îmânın girdiği ve savaşa mü'minler olarak katıldıkları görülmektedir. Allah'ın nurları, kişinin kalbine girerek kalpte bulunan îmân kelimesinin etrafında toplanmışlardır. Allahû Tealâ fazlıyla o insanların kalplerine kuvvet vermiştir.

Muhtemeldir ki onların üzerine sekînet de indirmiştir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.