Sure sec
BAKARA-247 Tefsiri

BAKARA Suresi 247. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-247 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın dünya malı verdiği insanlar, kendilerini hak sahibi görerek Allah'ın fazla mal vermediği insanları küçümserler. Oysaki Allahû Tealâ herkese Kendi bileceği bir dizayn içerisinde ma...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 247 Tefsiri

 

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelikâ(meliken), kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl(mâli), kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism(cismi), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).

Onların Peygamber’i onlara dedi ki: “Muhakkak ki Allah, sizin için melik olarak Talut’u beas etmişti (görevlendirmişti).” Dediler ki: “Bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz (daha çok lâyıkız). Ve de ona maldan bir genişlik (servetçe bolluk) verilmedi.” (Peygamber de) “Muhakkak ki Allah, onu sizin üzerinize (melik) seçti ve onun ilmini (bilgisini) ve cismini (kuvvetini) artırdı. Ve Allah, mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah, Vâsi’dir (rahmeti ve ilmi herşeyi ihata eder), Alîm’dir (en iyi bilendir).

1.ve kâle: ve dedi
2.lehum: onlara
3.nebiyyu-hum: onların peygamberi
4.inne: muhakkak ki
5.allâhe: Allah
6.kad: olmuştu
7.bease: görevli kıldı
8.lekum: sizin için, size
9.tâlûte: Talut
10.meliken: melik olarak
11.kâlû: dediler
12.ennâ: nasıl (olur)
13.yekûnu: olur
14.lehu: onun
15.el mulku: melik, hükümdar
16.aleynâ: bizim üzerimize, bize
17.ve nahnu: ve biz
18.ehakku: daha çok hak sahibi
19.bi: ... e
20.el mulki: melik, hükümdar
21.min-hu: ondan
22.ve lem yu'te: ve verilmedi
23.seaten: genişlik, bolluk
24.min el mâli: maldan, varlıktan
25.kâle: dedi
26.inne: muhakkak ki
27.allâhe: Allah
28.estafâ-hu: onu seçti
29.aleykum: sizin üzerinize
30.ve zâde-hu: ve ona artırdı
31.bestaten: genişlik, kuvvet, üstünlük
32.fî el ilmi: ilimde, bilgide
33.ve el cismi: ve cisim (vücut)
34.ve allâhu: ve Allah
35.yu'tî: verir
36.mulke-hu: mülkünü
37.men yeşâu: dilediği kimse
38.ve allâhu: ve Allah
39.vâsiun: vasi olan, ihatası geniş olan (rahmeti ve
40.alîmun: en iyi bilen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın dünya malı verdiği insanlar, kendilerini hak sahibi görerek Allah'ın fazla mal vermediği insanları küçümserler. Oysaki Allahû Tealâ herkese Kendi bileceği bir dizayn içerisinde malı vermiştir. Kişiyi hem manevî imkânlarla destekler hem de fizik olarak kuvvetini kat kat artırır.

Allahû Tealâ herşeyi kaplar demekle Allah'ı kâinat zannetmemelidir. Kâinatta Allah'ın yarattığı herşey; elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan oluşur. Ve Allah her elektrona rahmetini, onunla beraber fazlını (nötrinolarını) gönderir. Onun için Allah'ın rahmeti ve ilmi herşeyi kaplar:

40/MU'MİN-7: Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm(cahîmi).
Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah'tan) mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”
Allahû Tealâ kâinatın her noktasına ayrı ayrı sünnetullahıyla ulaşır. Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Allah'tan dünya malını isteyenlere Allah onu verir ama onların ahirette bir nasibi olmaz.

Ahirette bir nasibi olmayan ama dünya malında Talut'tan çok daha fazlasına sahip olanlar için diyor ki: "Kim bize dünya için hasene ve ahiret için hasene ver, derse onlara dünyada da ahirette de hasene veririz."
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.