Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 228. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-228 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir evvelki âyet-i kerimede geçen boşanma hakkını eşler tekrar kullanırlarsa, karı veya koca ayrılmak isterlerse o zaman ayrılabilirler. Boşanmadan sonraki durumu Allahû Tealâ burada anlatmaktadır...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 228 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-228

 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

Vel mutallakâtu yeterabbasne bi enfusihinne selâsete kurûin, ve lâ yahıllu lehunne en yektumne mâ halakallâhu fî erhâmihinne in kunne yu’minne billâhi vel yevmil âhır(âhıri), ve buûletuhunne ehakku bi reddihinne fî zâlike in erâdû ıslâhâ(ıslâhan), ve lehunne mislullezî aleyhinne bil ma’rûf(ma’rûfi), ve lir ricâli aleyhinne dereceh(derecetun), vallâhu azîzun hakîm(hakîmun).

Boşanmış kadınlar üç kur (üç ay hali müddeti) kendi kendilerine beklerler (hamile olup olmadıklarına bakarlar). Eğer Allah’a ve yevm’il âhire îmân ediyorlarsa, rahimlerinde Allah’ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helâl olmaz. Şâyet onların kocaları barışmak (arayı düzeltmek) isterlerse, bu (bekleme süresi) içinde onlara tekrar geri dönmeye (başkasından) daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin, kadınları üzerinde (hakları) olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf (hakları) vardır. Erkeklerin, kadınların üzerindeki (hakkı) bir derece daha üstündür. Ve Allah, Azîz’dir, Hakîm’dir.

1.ve el mutallakâtu: ve boşanmış kadınlar
2.yeterabbasne: dururlar, beklerler
3.bi enfusi-hinne: kendi kendilerine
4.selâsete: üç
5.kurûin: dönem (hayz zamanı)
6.ve lâ yahıllu: ve helâl olmaz
7.lehunne: onlara (o kadınlara)
8.en yektumne: gizlemek
9.mâ halaka: yarattığı şey
10.allâhu: Allah
11.fî erhâmi-hinne: onların rahimlerinde
12.in kunne: eğer onlar (kadınlar) iseler
13.yu'minne: îmân ederler
14.bi allâhi: Allah'a
15.ve el yevmi el âhıri: ve son güne, sonraki güne, ahirete
16.ve buûletu-hunne: ve onların eşleri, kocaları
17.ehakku: daha çok hak sahibi
18.bi reddi-hinne: onlara geri dönmeye
19.fî zâlike: bunda
20.in erâdû: eğer isterlerse
21.ıslâhan: ıslâh etmek, düzeltmek
22.ve lehunne: ve onların (kadınların) vardır
23.mislu ellezî: onun misli, onun gibi
24.aleyhinne: onların üzerinde
25.bi el ma'rûfi: iyilik ile, örfe ve adete uygun olarak
26.ve li er ricâli: ve erkekler için, erkeklerin vardır
27.aleyhinne: onların üzerinde
28.derecetun: bir derece
29.ve allâhu: ve Allah
30.azîzun: azîzdir, üstündür
31.hakîmun: hakîmdir, hüküm sahibidir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir evvelki âyet-i kerimede geçen boşanma hakkını eşler tekrar kullanırlarsa, karı veya koca ayrılmak isterlerse o zaman ayrılabilirler. Boşanmadan sonraki durumu Allahû Tealâ burada anlatmaktadır.

Boşanmış olan bir kadını başka bir erkek almak isterse (boşanma süresinden sonra üç ay geçmemişse), kadının boşanmış olan kocası da karısını geri almak isterse, bu taktirde boşanan kişinin hakkı, başka erkeklerden önde gelir. Onlar daha çok hak sahibidirler.

Ailenin geçimi ve kadının mehri gene erkeğe aittir.

Kur'ân Kerim'in indiği devrelerde hep erkekler çalışırdı ve tabiatıyla hanımların bakılması da erkeklerin üzerine vazifeydi. Onun için erkeklerin kadınlar üzerindeki görevi, kadınlardan daha fazladır. Allahû Tealâ, erkeklere daha ağır bir sorumluluk yüklemiştir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.