Sure sec
BAKARA-199 Tefsiri

BAKARA Suresi 199. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-199 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Mağfiret ve gafûr kelimeleri aynı kökten gelirler. Allahû Tealâ, mağfireti çok açık bir şekilde Nisâ-64'te ifade etmiştir: 4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi)...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 199 Tefsiri

 

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Summe efîdû min haysu efâdan nâsu vestagfirûllâh(vestagfirûllâhe), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah’a istiğfar edin (mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).

1.summe: sonra
2.efîdû: topluca, akın akın dönüp gelin
3.min haysu: yerden
4.efâda: topluca, akın akın dönüp geldi
5.en nâsu: insanlar
6.ve istagfirû: ve istiğfar edin, mağfiret isteyin
7.allâhe: Allah
8.inne: muhakkak
9.allâhe: Allah
10.gafûrun: gafûr olan, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren
11.rahîmun: rahîm olan, rahmet nuru gönderen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Mağfiret ve gafûr kelimeleri aynı kökten gelirler. Allahû Tealâ, mağfireti çok açık bir şekilde Nisâ-64'te ifade etmiştir:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaati dünyadadır. Allahû Tealâ açıkça söylediği gibi sahâbenin talebi üzerine onların günahlarını affetmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in talebi üzerine bir defa daha affetmiştir. Allah, günahları sevaba çevirir, mağfiret sahibidir. Seyyiati hasenata, şerri hayra, günahı sevaba çevirir. Üç kelimenin birinci tarafları negatif, ikinci tarafları pozitif dereceleri ifade eder.
Seyyiatle hasenat karşılıklıdır.
Şerle hayır karşılıklıdır.
Günahla sevap karşılıklıdır.

Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilemekle Allah bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve rahmetini göndermeye başlar. Olaylar birbirini takip eder. Mürşide ulaşınca kalbin içine îmânı yazar. Bunları Rahîm esmasıyla yapar. Allah Gafur'dur; günahları sevaba çevirendir. Aynı zamanda da Rahîm'dir; rahmet gönderendir, merhamet sahibi olandır. Eğer Allahû Tealâ rahmetini göndermeseydi, hiç kimse Allah'ın evliyası, cennetin sahibi olamazdı.

Kul kendine düşeni yapacaktır, Allah mutlaka kendine düşeni yapar.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.