Sure sec
BAKARA-177 Tefsiri

BAKARA Suresi 177. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-177 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ebrar, cennete girecek olan birrlerin sahipleri, füccarsa, cehennemlik olan füccurun sahipleridir. Ebrar, insanın yüzünü, Beyt'ül Makdes'ten Beyt'ül Haram'a çevirmesi değildir. Günümüzde birr, yıl...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 177 Tefsiri

 

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Leysel birre en tuvellû vucûhekum kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhırı vel melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel mâle alâ hubbihî zevil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîne vebnes sebîli, ves sâilîne ve fîr rıkâb(rıkâbi), ve ekâmes salâte ve âtez zekât(zekâte), vel mûfûne bi ahdihim izâ âhed(âhedû), ves sâbirîne fîl be’sâi ved darrâi ve hînel be’si ulâikellezîne sadakû, ve ulâike humul muttekûn(muttekûne).

Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz (hakiki îmânı yansıtan) BİRR (ebrar kılacak davranış biçimi) değildir. Lâkin birr, kişinin, Allah’a, yevm’il âhire (Allah’a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe) meleklere, Kitab’a ve peygamberlere îmân etmesi ve sevdiği maldan, akrabalara (yakınlık sahiplerine) yetimlere, miskinlere (çalışamaz durumda olan ihtiyarlara), yolda kalmış yolculara, isteyen (muhtaçlara), köle ve (kurtulmaları için) esirlere vermesi ve namazı kılması, zekâtı vermesidir. Ve (Allah’a ve insanlara) ahd verdikleri zaman ahdlerine vefa edenler (yerine getirenler), zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttekilerdir (takva sahibi olanlardır).

1.leyse: değil
2.el birre: birr, ebrar kılacak davranış biçimi
3.en tuvellû: dönmeniz, yönelmeniz
4.vucûhe-kum: yüzleriniz
5.kıbele: yön, cihet
6.el maşrıkı: doğu
7.ve el magrıbi: ve batı
8.ve lâkinne: ve lâkin, fakat
9.el birre: birr, ebrar kılacak davranış biçimi
10.men: kim
11.âmene: âmenû oldu (Allah'a ulaşmayı diledi) îmân etti
12.billâhi (bi allâhi): Allah'a
13.ve el yevmi el âhırı: ve sonraki gün
14.ve el melâiketi: ve melekler
15.ve el kitâbi: ve kitap
16.ve en nebiyyine: ve peygamberler
17.ve âte: ve verdi
18.el mâle: mal
19.alâ hubbi-hi: ona sevgi duyma, sevme
20.zevî el kurbâ: yakınlık sahipleri, akrabalar
21.ve el yetâmâ: ve yetimler
22.ve el mesâkîne: ve çalışamayacak durumdaki ihtiyarlar
23.ve ibne es sebîli: ve yolcu
24.ve es sâilîne: ve isteyenler (muhtaçlar)
25.ve fî er rıkâbi: ve kölelerin, esirlerin kurtulması hakkında, konusunda (kurtulması için)
26.ve ekâme es salâte: namazı ikame etti, devam ettirdi
27.ve âte ez zekâte: ve zekât verdi
28.ve el mûfûne: ve vefa eden, hakkıyla yerine getiren
29.bi ahdi-him: (onların) ahdlerini
30.izâ âhedû: ahd verdikleri zaman
31.ve es sâbirîne: ve sabredenler
32.fî el be'sâi: sıkıntıda, musîbet isabet ettiği zaman, hastalıkta
33.ve ed darrâi: ve darlık, zorluk, zaruret
34.ve hîne: ve o zamanda, o hallerde
35.el be'si: şiddetli savaş
36.ulâike: işte onlar
37.ellezîne sadakû: onlar sadık oldular, sadık olanlar
38.ve ulâike: ve işte onlar
39.hum(u) el muttekûne: onlar muttakiler, takva sahipleri
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ebrar, cennete girecek olan birrlerin sahipleri, füccarsa, cehennemlik olan füccurun sahipleridir. Ebrar, insanın yüzünü, Beyt'ül Makdes'ten Beyt'ül Haram'a çevirmesi değildir. Günümüzde birr, yılda bir kere bir miktar altın ya da gümüş olarak verilen, borçlu olanın vermesi bile düşünülmeyen, çeşitli kalıplara sokulmuş bir müessese haline getirilmiştir. Oysaki birr, sadece zekât vermek değildir.

Zekâtın ötesinde, senede bir defa değil, her ne standartta olunursa olunsun verilmesi gereken bir paradır. borcu olsa dahi vermesi gereken, tam aksine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı oldukça verilmesi istenen paradır. zamanı yoktur.

Birr, 7 grup insana verilir:

Hastalar, yolcular, yetimler, ihtiyarlar, esirler, köleler ve akrabalar. Zekâtın insanlar tarafından değiştirilmesi Allah katında bir önem taşımaz. Zekâtın miktarı hanefi mezhebinde 40'ta 1'dir. Yani %2,5'tur. Birr'in miktarı da %2,5'tur. Buna göre kişinin kazancının %5'i haramdır. Bu %5 başkalarına verilmelidir. Kişi kazandığı sürece %5'lik miktarı kendisine harcamamak zorundadır. Kişi hem zekâtı hem de birr'i vermelidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur. Daha ötede fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman yeni bir takvanın sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman yine takva sahibi olur. Sabrın sahibi olmak da derecelerine göre, kişinin takva sahibi olma standartlarını geçerli kılar. Ve iradesinin teslimiyle bihakkın takvaya ulaşır.

Bu âyet-i kerimede yevm'il âhir, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştığı gündür.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.