Sure sec
BAKARA-173 Tefsiri

BAKARA Suresi 173. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-173 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: ölü hayvan eti, domuz eti yemek haramdır. bir hayvan Allah için kesilmediyse, ne için kesilirse kesilsin onun eti yenmez. İstisnası ise ıssız bir yerde ölü bir hayvanla karşılaşılırsa ve başka yiy...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 173 Tefsiri

 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

İnnemâ harrame aleykumul meytete ved deme ve lahmel hınzîri ve mâ uhille bihî li gayrillâh(gayrillâhi), fe menidturra gayra bâgin ve lâ âdin fe lâ isme aleyh(aleyhi), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

1.innemâ: ancak, sadece, fakat
2.harrame: haram kıldı
3.aleykum: sizin üzerinize, size
4.el meytete: ölü (hayvan)
5.ve ed deme: ve kan
6.ve lahme: ve et
7.el hınzîri: domuz
8.ve mâ uhille: ve helâl kılmadı
9.bi-hi: onu
10.li gayri allâhi: Allah'tan başkası için
11.fe men: artık, fakat, ama kim
12.idturra: zarurette, zor durumda kaldı
13.gayra: dışında, başka, olmaksızın
14.bâgin: hakka tecavüz ederek
15.ve lâ âdin: ve haddi (zaruret miktarını) aşmayarak
16.fe lâ isme: o taktirde günah yoktur
17.aleyhi: onun üzerine, ona
18.inne allâhe: muhakkak ki Allah
19.gafûrun: gafur olan, mağfiret eden
20.rahîmun: rahmet eden, rahmet nurunun sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
ölü hayvan eti, domuz eti yemek haramdır. bir hayvan Allah için kesilmediyse, ne için kesilirse kesilsin onun eti yenmez. İstisnası ise ıssız bir yerde ölü bir hayvanla karşılaşılırsa ve başka yiyecek bir şey yoksa başkasının hakkını yememek ve sadece yaşamak için yenebilir. Gafur, mağfiret eden demektir. Mağfiret, günahların iki kere affıdır. Günahların ilk önce affedilmesi ve sonra bir defa daha affedilip sevaba çevrilmesidir:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Allah'ın Rahîm esması, rahmet gönderme esmasıdır.

Hidayete ermeyi dileyenler ve dilemeyenler olmak üzere iki türlü insan vardır. Günahları işleyenler hidayeti dilemeyenlerdir. Onlar için domuz eti yemek problem değildir. Arkasına saklandıkları gerekçe ise bütün hristiyan âleminin domuz eti yemeleridir.

Oysaki Allahû Tealâ neyi yasaklamışsa arkasında büyük hikmetler vardır. Domuz eti yasaklanmıştır, çünkü domuzlar çamur içinde yaşarlar ve kendilerine verilen yemekleri kendi pislikleriyle beraber yerler. Yaşadıkları yerlerde çok pis bir koku vardır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.