Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 166. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-166 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanları şeytana yaklaştıran, şeytana dost olanlar büyü, hüddam gibi şeytanın öğrettiği zulmanî ilimleri öğretmek için sekiz tane uydudan harekete geçmişlerdir. Ve bütün dünyaya kol salmışlardır....
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 166 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-166

 

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ

İz teberreellezînettubiû minellezînettebeû ve reavûl azâbe ve takattaat bihimul esbâb(esbâbu).

O zaman tâbî olunanlar, (kendilerine) tâbî olanlardan berî oldular(uzaklaştılar) ve azabı gördüler. Ve (artık) onlarla (aralarındaki) bütün sebepler (bağlar) koparıldı.

1.iz: o zaman, olduğu zaman
2.teberree: berî oldu, uzaklaştı
3.ellezîne: onlar
4.ittubiû: tâbî olundular
5.min: den
6.ellezîne: o kimseler, onlar
7.ittebeû: tâbî oldular
8.ve: ve
9.reavû: (onlar) gördüler
10.el azâbe: azab
11.takattaat: kesildi, koparıldı
12.bi-him: onlar ile
13.el esbâbu: sebepler, bağlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanları şeytana yaklaştıran, şeytana dost olanlar büyü, hüddam gibi şeytanın öğrettiği zulmanî ilimleri öğretmek için sekiz tane uydudan harekete geçmişlerdir. Ve bütün dünyaya kol salmışlardır.

Kur'ân-ı Kerim'de Allah'a yakın olanlarla, şeytana yakın olanlar iki ayrı grup oluştururlar:
  1. Allah'ın dostları, şeytanın düşmanları.
  2. Allah'ın düşmanları, şeytana dost olanlar.
Allah'ın dostları kendilerini cennete ve ruhlarını da Allah'a ulaştırmalarının özelliğini taşırlar. Onlar cennet ve dünya saadetini yaşayacak olanlardır.

Allah'ın düşmanları, şeytana dost olanlardır. Şeytana, taguta; yani insan ve cin şeytanlara tâbî olanların da gidecekleri yer cehennemdir. Cehennemde fiziksel azabı gördükleri zaman kendilerini cehenneme götürecek olan insanlarla aralarındaki ipler kopar. Şeytan, insanların büyük çoğunluğunu Allah'ın yolundan ayırıp, cehenneme götürmeyi başaracaktır. Nitekim insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine gidebileceklerini bilmiyorlar.

İblis insanları kandırarak Allah'ın dostlarını düşman gibi göstermeyi başarmıştır. Ve ne yazık ki insanların büyük bir çoğunluğu cehenneme gidecek. Zaten Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de herşeyin başını da sonunu da söylüyor. Diyor ki:

"Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık."

Yani insanların çoğu kendi iradeleriyle, hayatteyken cehenneme gitmeyi isteyecekler ve iblise tâbî olacaklardır.

Sonuç açık ve kesin! İnsanların %90 dan çok daha fazlası cehenneme gidecekler ve orada kendilerine geleceklerdir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.