Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 163. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-163 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Peygamber Efendimiz (S.A.V) diyor ki: "Benim ümmetimin açık şirke düşmesi artık mümkün değildir." Sahâbe de diyor ki: "Allah, tek'tir." Allahû Tealâ burada TEK ALLAH inancını garanti eden muhtevay...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 163 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-163

 

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir.

1.ve: ve
2.ilâhu-kum: sizin ilâhınız
3.ilâhun: ilâh
4.vâhidun: tek, bir
5.lâ ilâhe: ilâh yoktur
6.illâ: ancak, sadece, dan başka
7.huve: o
8.er rahmân: Rahmân olan, Rahmân esmasının
9.er rahîmu: ve Rahîm olan, rahmet nurunun sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Peygamber Efendimiz (S.A.V) diyor ki:

"Benim ümmetimin açık şirke düşmesi artık mümkün değildir."

Sahâbe de diyor ki: "Allah, tek'tir."

Allahû Tealâ burada TEK ALLAH inancını garanti eden muhtevayı ortaya koymuştur:

"Sizin ilâhınız, tek bir ilâhtır."

Allah'tan başka ilâh yoksa mitoloji bütünüyle yok olmaktadır. İlâhlar yok; sadece bir tek ilâh var. O da Allah!

Ve Allahû Tealâ Kendisi için diyor ki: "Allah, Rahmân'dır ve Rahîm'dir."

1/FÂTİHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi).
Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Rahmân esması herkes,için olduğu halde Rahîm esması sadece onu hakedenler içindir. Allah'ın Rahîm esmasının işlemesi, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah ile ilişki devam ettikçe, Rahîm esması da devam eder. İlişki biterse Rahîm esmasından faydalanamazsınız. İnsan olarak yaratılmış olanlar, Allah'ın Rahmân esmasından istifade ederler, kim olurlarsa olsunlar, ne olurlarsa olsunlar... Allah'a inansalar da inanmasalar da insanlar yeryüzünün havasından, suyundan, gıdasından faydalanacaktır. Bir ateist, inanmasa da Rahmân esması onun için geçerlidir. Allahû Tealâ hayat vermiştir, dilediği kadar insanı yaşatacaktır. Yaşamak da insan için bir haktır hem de vazifedir. Zaman Allah'a ulaşmayı dilemek için ona sağlanan bir imkândır.

Allah'ın diledikleri, Allah'ı dileyenlerdir. Kim Allah'ı dilerse Allah da Rahîm esmasıyla onlara mutlaka yardım eder. Allahû Tealâ diyor ki:

12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).
Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa sayısız faydalardan hiçbirini sağlaması mümkün değildir. Rahîm esması o kişide asla Yûsuf Suresinin 53. âyet-i kerimesine göre tecelli etmez. İnsana, İslâm'ın 7 safha 4 teslimini yaşatacak olan esma, Rahîm esmasıdır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.