Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 162. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-162 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın kalplerini açmadığı, kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıp dışarıya atmadığı ve kalplerinin içine îmânı yazmadığı insanlar Kur'ân-ı Kerim ölçüleri içerisinde kâfirdirler. Cen...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 162 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-162

 

خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ

Hâlidîne fîhâ, lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).

(Onlar), onun (lânetin) içinde ebediyyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz.

1.hâlidîne: ebedî kalacak olanlar
2.fî-hâ: orada, onun içinde
3.lâ yuhaffefu: hafifletilmez
4.an-hum: onlardan
5.el azâbu: azap
6.ve: ve
7.lâ hum yunzarûne: onlara bakılmaz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın kalplerini açmadığı, kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıp dışarıya atmadığı ve kalplerinin içine îmânı yazmadığı insanlar Kur'ân-ı Kerim ölçüleri içerisinde kâfirdirler.

Cennete gitmenin asgarî ama mutlak ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zaten Allah'a ulaşmaya, mürşide, Allah'ın farz kıldığı hiçbir şeye inanmayanlardır.

14 asırda şeytan, yanlış bir dîn öğretimini insanlara öğretecek olan emaniyyeye dayalı yüzlerce kitabı ortaya çıkarmayı başarmıştır. Bu kitaplar, Kur'ân hakikatlerinden bîhaber insanların zanlarının mahsülüdür. Allah'ın hakikatlerini, Allah'ın âyetlerindeki gerçek anlamları gizlemeye çalışmışlardır. Bunların en önemlisi de hidayeti anlatan âyetlerdir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması hidayettir.

Fizik vücudun Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak Allah'a teslim olması hidayettir.

Nefsin, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ahsen özelliğe kavuşması hidayettir.

İradesinin teslim olması hidayettir.

hidayeti insanlardan gizleyen kâfirler ebediyyen hem lânetin hem de cehennemin içinde kalacaklardır. Onlar yüzlerine bakılmayacak ve azapları hafifletilmeyecek olanlardır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.