Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 161. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-161 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın hidayetini, ispat vasıtalarına rağmen örtenler kâfirlerdir. İnsanlardan bir grup, Allah'ın âyetlerini örterken diğer bir grup açıklamaktadır. Açıklayanlar kendilerine düşeni yapmışlardır:...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 161 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-161

 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la’netullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).

Muhakkak ki (Allah’a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti) küfredip (örtüp gizleyip) kâfir olarak ölenler, işte onlar, Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onların üzerinedir.

1.inne: muhakkak, hiç şüphesiz
2.ellezîne: o kimseler, onlar
3.keferû: gizlediler, küfrettiler
4.ve mâtû: ve öldüler
5.ve hum: ve onlar
6.kuffârun: kâfirler
7.ulâike: işte onlar
8.aleyhim: onların üzerine, onlara
9.la'netu allâhi: Allah'ın lâneti
10.ve el melâiketi: ve melekler
11.ve en nâsi: ve insanlar
12.ecmaîne: hepsi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın hidayetini, ispat vasıtalarına rağmen örtenler kâfirlerdir. İnsanlardan bir grup, Allah'ın âyetlerini örterken diğer bir grup açıklamaktadır. Açıklayanlar kendilerine düşeni yapmışlardır:
  1. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
  2. Mürşidlerine ulaşıp tâbî olmuşlar.
  3. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmişler.
  4. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler.
  5. Nefslerini Allah'a teslim etmişler.
  6. İrşad olmuşlar.
  7. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir.
Allah'ın hidayete müteallik âyetlerini örtenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Ömürleri boyunca Allahû Tealâ onlara defalarca açıklama fırsatı verdiği halde, bu fırsatı hiçbir zaman kullanmamışlardır. Kibirleri ve şeytan, onları doğruya ulaşmaktan; belki de öğrendikleri halde doğruyu başkalarına söylemekten hep men etmiştir. Ve bu insanlar Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da lânetini üzerlerinde toplayanlardır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.