Sure sec
BAKARA-159 Tefsiri

BAKARA Suresi 159. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-159 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın lânetine muhatap olmak demek, başka insanların da cezalarını yüklenmek demektir. İnsanları hidayete ulaştıracak Allah'ın ispat vasıtalarını gizleyen insanlar, sadece kendi günahla...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 159 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne).

Muhakkak ki, beyyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını) Kitap'ta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet eder.

1.inne: muhakkak, hiç şüphesiz
2.ellezîne: o kimseler, onlar
3.yektumûne: ketmederler, gizlerler
4.: şey
5.enzelnâ: biz indirdik
6.min el beyyinâti: beyyinelerden, deliller, mucizeler, ispat vasıtalarından
7.ve el hudâ: ve hidayet, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah tarafından ulaştırılması
8.min ba'di: sonradan
9.: şey(ler)
10.beyyennâ-hu: biz onu açıkladık
11.li en nâsi: insanlar için
12.fî el kitâbi: kitapta
13.ulâike: işte onlar
14.yel'anu-humu allâhu: Allah onlara lânet eder
15.ve yel'anu-humu: ve onlara lânet eder
16.el lâinûne: lânet ediciler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın lânetine muhatap olmak demek, başka insanların da cezalarını yüklenmek demektir.

İnsanları hidayete ulaştıracak Allah'ın ispat vasıtalarını gizleyen insanlar, sadece kendi günahları sebebiyle değil, başka insanların da dalâletine sebep oldukları için hem Allah'ın lânetine hem de bütün lânet edenlerin lânetine muhatap olacaklardır. Allahû Tealâ diyor ki:

7/A'RÂF-146: Se asrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardı bi gayril hakkı ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruşdi lâ yettehızûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehızûhu sebîlâ(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne).
Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.
7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirati habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Ve onlar ki; âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) tekzip ettiler (yalanladılar) ve onların amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır?
İnsanların kendileriyle alâkalı gizledikleri şeyler sadece kendilerini Allah'ın huzurunda sorumlu tutar. Kendi günahlarında bu sebeple biraz artış olur. ama eğer insanlar (Allah'ın delillerine rağmen) Allah'a insan ruhunun sağ iken ulaşmasını gizli-yorlarsa o zaman Allah da onlara lânet eder, lânet edenler de lânet eder.

Kur'ân-ı Kerim bir deliller kitabı'dır, bütün deliller bu kitabın içindedir.

Bu âyet-i kerimeyi unutmayın!

Kur'ân'ın en önemli, en hayatî âyetlerinden birisidir. Çünkü insanların kurtuluşu, bu âyetin muhteviyatının anlaşılmasına bağlıdır.

Bilmediklerini itiraf etmek dîn adamlarına çok güç geldiği için bunu hiçbir zaman yapmayacaklardır. Fakat doğruları öğrenmek ve insanlara doğruları söylemek mecburiyetindedirler. Yoksa vicdanlarında bir sızı, ömürleri boyunca devam edecektir.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.